PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2002 | nr 1 | 79--100
Tytuł artykułu

Psychospołeczne więzi z miejscem zamieszkania - na przykładzie wybranych osiedli łódzkich i wsi Brudzewice

Warianty tytułu
Psychosocial Ties with Birthplace on Example of Selected Suburbans in Łódź and Brudzewice village
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego opracowania jest ukazanie siły, struktury i korelatów psychospołecznych więzi mieszkańców z miejscowością zamieszkania. Do analizy wykorzystano badania empiryczne zrealizowane zarówno w środowisku wiejskim, jak i miejskim. Operacyjnym ekwiwalentem pojęcia więzi psychospołecznej jest w prezentowanym artykule pojęcie postawy wobec miejscowości zamieszkania uwzględniające trzy elementy strukturalne: emocjonalno-oceniający, behawioralny, poznawczy. Na podstawie uzyskanych wyników ustalono, że mieszkańcy badanych układów przejawiają względnie silną więź z miejscowością zamieszkania. Nie zaobserwowano znaczących różnic w intensywności więzi między mieszkańcami miasta a badanymi ze wsi. Analiza struktury więzi z miejscowością zamieszkania wykazała, iż badani w największym stopniu przejawiają postawy pełne, uwzględniające trzy konstytutywne elementy owego zjawiska. Główną determinantą więzi psychospołecznych okazał się poziom zaangażowania badanych w życiu społecznym, a nie - jak zakładano - czynniki zakorzenienia lokalnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The goal of this article is to present the strength, structure and psychosocial correlator of inhabitants ties with place of residence. For analysis used empirical researches realised in both rural and urban environment.(MP)
Rocznik
Numer
Strony
79--100
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Bryden J.M., 1994, "Towards Sustainable Rural Communities: from Theory to Action" (w:) J.M. Bryden (red.), Towards Sustainable Rural Communities, Guelph: University School of Rural Planing and Development.
 • CBOS, 1993, Moja miejscowość. Postrzeganie zmian na poziomie lokalnym, komunikat z badań, Warszawa.
 • CBOS, 1997, Moja miejscowość, region, kraj. Stosunek do miejsca zamieszkania, komunikat z badań, Warszawa.
 • Fischer C.S., 1977, Network and Places, Social Relation in the Urban Setting, New York: The Free Press.
 • Goudy W.J., 1990, "Community Attachment in a Rural Region", Rural Sociology, nr 55(2).
 • Hunter A., 1982, Symbolic Communities, Chicago: University of Chicago Press.
 • Jałowiecki B., 1989, Rozwój lokalny, Warszawa: UW.
 • Kasarda J.D., Janovitz M., 1974, "Community Attachment in Mass Society", American Sociological Review, nr 39.
 • Kryczka P., 1970, "Annopol. Studium przeobrażeń społecznych osady miejskiej" (w:) J. Turowski (red.), Studia socjologiczne i urbanistyczne miast Lubelszczyzny, Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.
 • Kryczka P., 1974, "Adaptacja ludności napływowej do społeczności uprzemysłowionego miasta" (w:) S. Nowakowski (red.), Przemiany miejskich społeczności lokalnych w Polsce, Warszawa: PWN.
 • Marody M., 1974, Sens teoretyczny a sens empiryczny pojęcia postawy, Warszawa: PWN.
 • Michałowska E. (red.), 1998, Zagrożenia społeczne w wielkim mieście, Łódź: Wydawnictwo PS "Absolwent".
 • Nowak S., 1973, Teorie postaw, Warszawa: PWN.
 • Nowak S., 1980, Metodologia badań społecznych, Warszawa: PWN.
 • Olubiński A. (red.), 1991, "Identyfikacja z własną miejscowością oraz możliwości samorealizacji mieszkańców małego miasta", Studia Socjologiczne, nr 1-2.
 • Ossowski S., 1962, O osobliwości nauk społecznych, Warszawa: PWN.
 • Starosta P., 1987, "Styczności i stosunki sąsiedzkie w środowisku wiejskim" (w:) Wieś i Rolnictwo, nr 1(54).
 • Starosta P., 1995, Poza metropolią, Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 • Strassoldo R., 1992, "Globalism and localism: Theoretical reflections and some evidence" (w:) Z. Milnar (red.), Globalization and Territorial Identities, Aldershot: Avebury.
 • Tönnies F., 1988, Wspólnota i stowarzyszenie: rozprawa o komunizmie i socjalizmie jako empirycznych formach kultury, Warszawa: PWN.
 • Turowski J., 1970, "Problemy społeczne i urbanistyczne nowego miasta przemysłowego" (w:) J. Turowski (red.), Studia socjologiczne i urbanistyczne miast Lubelszczyzny, Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.
 • Turowski J., 1974, "Uwarunkowania identyfikacji mieszkańców z osiedlem - na podstawie badań" (w:) S. Nowakowski (red.), Przemiany miejskich społeczności lokalnych w Polsce, Warszawa: PWN.
 • Turowski J., 1976, "Kształtowanie się zbiorowości osiedlowych" (w:) J. Turowski (red.), Nowe osiedla mieszkaniowe. Ludność - środowisko mieszkalne - życie społeczne. Na podstawie badań nowych jednostek mieszkaniowych Lublina, Warszawa: ZW CZSR.
 • Turowski J., 1995, "Więź społeczna w grupie" (w:) O. Starosta (red.), Zbiorowości terytorialne i więzi społeczne. Studia i szkice socjologiczne dedykowane prof. W. Piotrowskiemu w 70. rocznice˛ urodzin, Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 • Turowski J., Kryczka P., 1970, "Struktura społeczna miasta starego i nowego miasta przemysłowego" (w:) J. Turowski (red.), Studia socjologiczne i urbanistyczne miast Lubelszczyzny, Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.
 • Wellman B., 1994, "Personal communities. Some basic characteristics" (w:) J. Cecora (red.), Changing Values and Attitudes in Family Households with Rural Peer Groups, Social Networks and Action Spaces, Bonn: FAA.
 • Wellman B., Carrington P.J., Hall A., 1988, "Networks as personal community" (w:) B. Wellman, S.D. Berkovitz (red.), Social Structures. A Network Approach, Cambridge: Cambridge University Press.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000012359

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.