PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2002 | 9 | nr 935 Zastosowania metod ilościowych | 190--197
Tytuł artykułu

W sprawie badania ruchu cen dla potrzeb szacowania wartości rynkowej nieruchomości

Warianty tytułu
On Studying the Fluctuation of Prices with a View to Estimating the Real-Estate Market Value
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawione możliwości metodyczne stanowią dwie różne metody obliczeń i prowadzą zwykle do różnych wyników dla tego samego szeregu wyjściowego cen. Należy być świadomym, że żaden z tych wyników nie jest "absolutnie prawdziwy". Można stąd wnioskować, by ostateczny rezultat ustalić na poziomie pewnej matematycznej funkcji obu otrzymanych wyników cząstkowych, na przykład średniej arytmetycznej zwykłej lub ważonej. (fragment tekstu)
EN
When the real-estate market value is estimated, it is crucial to make the prices of the pieces of real estate (sold in different times) whose physical and legal characteristic are similar to those of the real estate under estimation correspond to the level that matches the market conditions present at the time of having the real-estate value specified. It is impossible to carry out this procedure without learning the rule which is called "the fluctuation of prices". Establishing the rule is troublesome in that it refers to neither classic time data nor cross-time ones. The prices registered in time refer not to one and the same real estate, but to many other real-estate pieces that remain more or less similar to each other only in a particular way. A proposal to solve this task with the use of statistic tools in the analysis of the variable dynamics constitutes the subject matter of the present paper. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Bajerowski T., Turkowska O.: Przewidywalność rynków nieruchomości. Rynek nieruchomości - zjawisko losowe czy deterministycznie chaotyczne? W: Koncepcje wartości w teorii i praktyce wyceny nieruchomości. Materiały z Konferencji w dniach 30 VI - 2 VII 2000 r. w Olsztynie. Olsztyn: Towarzystwo Naukowe Nieruchomości 2000.
 • Cellmer R.: Zasady i metody analizy elementów składowych rynku nieruchomości. Olsztyn: Wyd. Educaterra 1999.
 • Dittmann P.: Metody prognozowania sprzedaży w przedsiębiorstwie. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1996.
 • Hozer J.: Wykorzystanie wyników analiz statystycznych rynku nieruchomości do szacowania nieruchomości. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 233. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki nr 7. Szczecin 1998.
 • Koczkodaj R.: Zmiany cen wywoławczych 1 m2 ziemi w Szczecinie. "Wiadomości Statystyczne" nr 4. Warszawa: GUS 1998.
 • Krajewska M.: Analiza cen rynkowych w obrocie lokalami mieszkalnymi na terenie Bydgoszczy. "Wycena" nr 4. Olsztyn: Wyd. Fundacja im. M. Oczapowskiego 1996.
 • Kucharska-Stasiak E.: Nieruchomość a rynek. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN 1997.
 • Kucharska-Stasiak E.: Wartość rynkowa nieruchomości. Warszawa: Wyd. Twigger 2000.
 • Lonc Z.: Komunikat o pracach Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych w zakresie metod obliczania indeksów ekonomicznych. W: Teoretyczne i praktyczne problemy dynamiki i zmian strukturalnych zjawisk społeczno-ekonomicznych. Warszawa: GUS 1978.
 • Luszniewicz A., Słaby T.: Statystyka stosowana. Warszawa: PWE 1996.
 • Nowak F.: Metody analizy dynamiki zjawisk gospodarczych w przedsiębiorstwie. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1994.
 • Okólski M., Timofiejuk L: Statystyka ekonomiczną. Elementy teorii. Warszawa: PWE 1978.
 • Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U.: Statystyka. Elementy teorii i zadania. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1995.
 • Pawlukowicz R.: Indeterminizm podmiotów rynku a artykulacja typu rozkładu wyznaczników wartości jako imperatyw rynkowego modelu wyceny praw do nieruchomości. Materiały Konferencyjne VIII Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych nt. "Rzeczoznawca majątkowy jako doradca inwestycyjny na rynku nieruchomości". Łódź 14-16 września 1999.
 • Pawlukowicz R.: Strategia wyboru rynkowego modelu wyceny nieruchomości. Materiały Konferencyjne IX Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych nt "Gospodarowanie nieruchomościami na terenach wiejskich". Toruń 14-16 września 2000.
 • Pawlukowicz R.: Transpozycja statystycznych miar podobieństwa obiektów wielocechowych do aproksymacji wartości rynkowej praw do nieruchomości. Materiały Konferencyjne IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. "Mikroekonometria w teorii i praktyce". Świnoujście, 23-25 września 1999 (w druku).
 • Pawłowski Z.: Prognozy ekonometryczne. Warszawa: PWN 1973.
 • Prystupa M.: Wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego. Założenia do standardu. "Rzeczoznawca Majątkowy" nr 4. Warszawa: Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych 1998.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad wyceny nieruchomości oraz zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego (DzU nr 98, poz. 612).
 • Siedlecka U.: Prognozowanie ostrzegawcze w gospodarce. Warszawa: PWE 1996.
 • Sobotka M.: Statystyczna analiza rynku nieruchomości gruntowych w okolicach Szczecina. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 233. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki nr 7. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego 1998.
 • Standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych. Wydanie siódme uzupełnione. PFSRM. Warszawa, lipiec 2000.
 • Statystyka ogólna. Pod red. M. Woźniaka. Kraków: Wydawnictwo AE w Krakowie 1995.
 • Szulc S.: Metody statystyczne. Warszawa: PWE 1968.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity: DzU 2000 nr 46, poz. 543).
 • Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. Tom 1. Szacowanie nieruchomości. Pod red. A. Hopfera. Warszawa: Twigger 1994.
 • Źróbek S., Bełej M.: Podejście porównawcze w szacowaniu nieruchomości. Olsztyn: Wyd. Educaterra 2000.
 • Źróbek S., Źróbek R.: Szacowanie na potrzeby gospodarki przestrzennej. "Wycena" nr 3. Olsztyn: Wyd. Fundacja im. M. Oczapowskiego 1995.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000012387

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.