PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2002 | nr 961 Inwestycje w rachunkowości | 322--332
Tytuł artykułu

Ujęcie inwestycji w nieruchomości w polskim prawie bilansowym i międzynarodowych standardach rachunkowości

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Działalność inwestycyjna podmiotu przyczynia się do znacznego zaangażowania kapitałów firmy. Zjawisko to wymusza planowanie oraz kontrolę inwestycji, zarówno w fazie przygotowania inwestycji, jej realizacji, jak i po ukończeniu inwestycji. Działania te wspiera rachunkowość. Jej zadaniem jest pomoc w zmniejszaniu ryzyka podejmowania błędnych decyzji w bieżącym i strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem i posiadanymi przez niego kapitałami. Odbywa się to w drodze bieżącej rejestracji zdarzeń związanych z inwestowaniem oraz ujmowaniem informacji dotyczących procesów inwestycyjnych w sprawozdawczości finansowej. Istotą sprawozdawczości finansowej jest syntetyczne ujęcie stanu, przebiegu i wyników działalności gospodarczej podmiotu. Informacje dostarczane w sprawozdaniach przydatne są dla menedżerów, właścicieli zasobów przedsiębiorstwa i dla podmiotów zewnętrznych. W związku z tym w sprawozdawczości finansowej prezentowane są również informacje dotyczące procesów inwestycyjnych. Celem opracowania jest charakterystyka nieruchomości inwestycyjnych oraz ich prezentacji w sprawozdaniu finansowym w Polsce na tle rozwiązań prezentowanych w międzynarodowych standardach rachunkowości. (abstrakt oryginalny)
EN
Investment activity of a subject contributes to the considerable involvement of its business capital. Such phenomenon forces the investment planning and control both at the stage of its preparation and implementation, as well as after its completion. These actions are supported by the accounting. Its task consists in decreasing the risk of wrong decisions during the current and strategic management of an enterprise and its capital. This takes place by way of the running registration of events connected with the investment process and by the inclusion of the information on investment processes into the financial reporting. The essence of financial reporting is in the synthetic presentation of the state, course and results of subject's economic activity. The information supplied in reports is useful for the managers, owners of company's assets and outside subjects. In this connection the financial reporting also presents the information on investment processes. The study aims at the characteristic of real estate investments and their presentation in the Polish financial statements in comparison with the solutions presented by international accounting standards. (original abstract)
Rocznik
Strony
322--332
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Cicha A., Nowa terminologia w ustawie o rachunkowości a MSR (cz. 1). Doradca Podatnika Nr 38/01.
 • Evanson J.L., American Accounting Association, A Statement of Basic Accounting Theory. AAA, 1966.
 • Iskra I., Nieruchomości o charakterze lokaty (inwestycje). Rachunkowość Nr 2/2002, s. 6-7.
 • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 1999, IASC.
 • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 2001, IASC.
 • Nieruchomości o charakterze lokaty. Rachunkowość - 12/2000, s. 700-705.
 • Rachunkowość międzynarodowa. (Red.) L. Bednarski, J. Gierusz. PWE. Warszawa 2001.
 • Sochacka R., Inwestycje, [w:] Znowelizowana ustawa o rachunkowości. Komentarze - Wyjaśnienia - Ujednolicony tekst ustawy. (Red.) Z. Fedak. Rachunkowość sp. z o.o. Warszawa 2001, s. 32-41.
 • Surdykowska S., Rachunkowość międzynarodowa. Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Kraków 1999.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, 591 z późn. zm.).
 • Uzupełnienie do wydanego w 2001 r. Przez spółkę z o.o. 'Rachunkowość' Wzorcowego Wykazu Kont z wyjaśnieniami i wykazem księgowań typowych operacji gospodarczych uwzględniającego zmiany w ustawie o rachunkowości. "Rachunkowość" Nr 2/2002.
 • Znowelizowana ustawa o rachunkowości. Komentarze - Wyjaśnienia - Ujednolicony tekst ustawy. (Red.) Z. Fedak. Rachunkowość sp. z o.o. Warszawa 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000012678

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.