PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2001 | nr 1 | 61--82
Tytuł artykułu

Wpływ procesów globalnych i integracji europejskiej na polski system polityki regionalnej

Warianty tytułu
The Impact of Global Processes and European Integration on Polish Regional Policy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł analizuje współczesne trendy gospodarki regionalnej na tle procesów globalizacyjnych oraz integracji europejskiej. Zwrócono uwagę m.in. na wzrastającą konkurencję gospodarczą między poszczególnymi regionami. Jednocześnie omówiono wpływ procesów globalnych na funkcjonowanie administracji publicznej. Przedstawiono także pogląd, według którego władze publiczne mają do odegrania kluczową rolę w dziedzinie wspierania rozwoju gospodarczego i przygotowania regionu do światowej konkurencji. W tym kontekście przeanalizowano różnorodne europejskie modele instytucjonalne polityki regionalnej. Przedstawiono model federalny (Niemcy), regionalny z dominacją układu centralnego (Francja), scentralizowany (Grecja) oraz model scentralizowany w kraju o wielkości regionu (Irlandia). Na podstawie przeprowadzonej analizy zaproponowano cechy optymalnego modelu instytucjonalnego oraz zarekomendowano poprawienie aktualnie obowiązującego w Polsce systemu polityki regionalnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The article analysed contemporary trends of regional policy on the background of globalisation processes and European integration. The author pays attention to rising economic competition between regions. Discussed impact of global processes on functioning of public administration. On the basis of analysis of different European institutional models of regional policy the author suggest features of optimal institutional model in Poland.(MP)
Rocznik
Numer
Strony
61--82
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Adshead M., Quinn B., 1998, "The Move from Government to Governance: Irish Development Policy's Paradigm Shift", Policy & Politics, t. 26, nr 2.
 • Benko G., 1993, Geografia technopolii, Warszawa: WN PWN.
 • Bollen F., Hartwig I., Nicolaides P., 2000, EU Structural Funds beyond Agenda. Reform and Implications for Current and Future Member States, European Institute of Public Administration.
 • Castells M., 1998, End of Millennium, Oxford: Blackwell Publishers.
 • Dziemianowicz W., 1997, Kapitał zagraniczny a rozwój regionalny i lokalny w Polsce, Euroreg, t. 21(54), Warszawa.
 • Getimis P., Economou D., 1996, "Greece" (w:) H. Heinelt, R. Smith (red.), Policy Networks and European Structural Funds, Avebury.
 • Eurostat, Database Regio and Database Cronos: Economy and Finance, 2000.
 • Gilowska Z., 2000a, Pożądany mechanizm wykorzystywania środków pomocowych Unii Europejskiej do wspierania rozwoju regionalnego, Polska Regionów, nr 5, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 • Gilowska Z., 2000b, "Regionalne uwarunkowania reform strukturalnych", Studia Regionalne i Lokalne, nr 2(2).
 • Gilowska Z., Gorzelak G., Jałowiecki B., Sobczak K. (red.), 1998, Kierunki polityki regionalnej Polski, Warszawa: Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego.
 • Gorzelak G., Jałowiecki B., 2000a, "Konkurencyjność regionów", Studia Regionalne i Lokalne, nr 1(1).
 • Gorzelak G., Jałowiecki B., 2000b, "Metodologiczne podstawy strategii rozwoju regionu na przykładzie województwa lubuskiego", Studia Regionalne i Lokalne, nr 3(3).
 • Grosse T.G., 2000a, Europejska polityka rozwoju regionalnego. Przykład Irlandii, Włoch, Grecji i wnioski dla Polski, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Grosse T.G., 2000b, Polityka regionalna wojewódzkich sejmików samorządowych drugiej kadencji. Aktywność obywatelska elit samorządowych, Tarnów: Wyższa Szkoła Biznesu w Tarnowie.
 • Hausner J., Marody M., Szlachta J., Wilkin J., Wojtyna A., Zirk-Sadowski M., 2000, Jakość Rządzenia. Polska bliżej Unii Europejskiej?, Kraków: F. Ebert Stiftung, MSAP Akademii Ekonomicznej.
 • Herbst M., 2000, "Przedsiębiorstwa "uczące się" w krajach Europy Środkowo-Wschodniej", Studia Regionalne i Lokalne, nr 2(2).
 • Ioakimidis P.C., 1996, EU Cohesion Policy in Greece (w:) L. Hooghe (red.), Cohesion Policy and European Integration, Oxford: Oxford University Press.
 • Jałowiecki B., 1999, Metropolie, Białystok: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania.
 • Kukliński A., 2000, "Transformacja przestrzeni europejskiej", Studia Regionalne i Lokalne, nr 1(1).
 • Lodkowska-Skoneczna A.G., 2000, "Wnioski z dyskusji na temat modelu instytucjonalnego polityki rozwoju regionalnego w Polsce" (w:) A. Pyszkowski, J. Szlachta, J. Szomburg (red.), Model instytucjonalny polityki rozwoju regionalnego w Polsce, Polska Regionów, nr 11, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 • Mouque D. (red.), 1998, Sixth Periodic Report on the social and economic situation and development of the regions of the European Union, Brussels: DGXVI.
 • Paraskevopoulos Ch.J., 1998, "Social Capital, Institutional Learning and Regional Policy: Evidence from Greece", Regional & Federal Studies, t. 8, nr 3.
 • Pietrzyk I., 2000, "Wnioski z doświadczeń krajów członkowskich UE w zakresie modelu polityki rozwoju regionalnego" (w:) A. Pyszkowski, J. Szlachta, J. Szomburg (red.), Model instytucjonalny polityki rozwoju regionalnego w Polsce, Polska Regionów nr 11, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 • Pietrzyk I. (red.), 1998, Polityka regionalna Unii Europejskiej w praktyce krajów członkowskich, Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • Putnam R.D., Leonardi R., Nanetti R.Y., 1994, Making Demokracy Work, Princeton: Princeton University Press.
 • Pyszkowski A., Szlachta J., Szomburg J. (red.), 2000, Model instytucjonalny polityki rozwoju regionalnego w Polsce, Polska Regionów nr 11, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 • Rykiel Z., 2000, "Globalizacja, unionizacja i regionalizacja polskiej przestrzeni", Studia Regionalne i Lokalne, nr 1(1).
 • Sabel Ch., 1996, Ireland: Local Partnerships and Social Innovation, OECD.
 • Staniszkis J., 2000, Postkomunistyczne państwo: w poszukiwaniu tożsamości, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • The State in a Changing World. World Development Report 1997, Oxford: Oxford University Press.
 • Strange S., 1997, The Retreat of the State: The Diffusion of Power in the World Economy, Cambridge University Press.
 • Thurow L.C., 2000, Building Wealth. The New Rules for Individuals, Companies, and Nations in a Knowledge-Based Economy, Harper Business.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000012725

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.