PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2001 | nr 4 | 83--101
Tytuł artykułu

Nowe relacje między metropolią i regionem w gospodarce informacyjnej

Warianty tytułu
New Relations between Metropolis and Region in Information Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł opisuje wpływ procesu metropolizacji na rozwój regionalny. Na wstępie podaje przykłady tworzenia się światowej sieci miast oraz opisuje wybrane koncepcje teoretyczne wyjaśniające ten mechanizm. Następnie definiuje proces metropolizacji oraz formułuje model zmian relacji między metropolią i regionem. Na zakończenie przedstawia zarys procesów metropolizacji zachodzących w Polsce oraz związane z tym wyzwania badawcze. (abstrakt oryginalny)
EN
Described impact of metropolisation process on regional development. Presented examples of creation worldwide chain of cities and showed selected theoretical conceptions which explain this mechanics. The article described metropolisation process in Poland.(MP)
Rocznik
Numer
Strony
83--101
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • ACI, 2001, Traffic data, www.airports.org/trafiic/td-passengers-doc.html
 • Bassand M., 1997, Métropolisation et inégalités sociales, Lausanne: Presses Polytechniques et Universitaires Romandes.
 • Benko B., 1993, Geografia technopolii, Warszawa: PWN.
 • Castells M., 1998, The Information Age: Economy, Society and Culture - The rise of network society, t. 2, Oxford: Blackwell.
 • Domański R., 1997, Przestrzenna transformacja gospodarki, Warszawa: PWN.
 • Friedmann J., 1986, "The World City Hypothesis", Development and Change, nr 17(1).
 • Gawryszewski A., Korcelli P., Nowosielska E., 1998, "Funkcje metropolitalne Warszawy", Zeszyty IGiPZ PAN, nr 53, Warszawa.
 • Gorzelak G., Jałowiecki B. (red.), 1998, Koniunktura gospodarcza i mobilizacja społeczna w gminach, Warszawa.
 • Gorzelak G., Jałowiecki B., 2000, "Konkurencyjność regionów", Studia Regionalne i Lokalne, nr 1.
 • Gorzelak G., 2000, "Potencjalne ośrodki wzrostu w województwie mazowieckim i ich miejsce w strategii rozwoju województw", Studia Regionalne i Lokalne, nr 8.
 • Grzeszczak J., 1999, "Bieguny wzrostu a formy przestrzeni spolaryzowanej", Prace Geograficzne, nr 173.
 • GUS, 2000, Rocznik Statystyki Międzynarodowej, Warszawa.
 • Hall P., 1966, The World Cities, London: Weidenfeld and Nicolson.
 • Hall P., 2000, "Global City - Regions in the Twenty-first Century" (w:) A.J. Scott (red.), Global City-Regions: Trends, theory, policy, Oksford: Oxford University Press.
 • Jałowiecki B., 1999, Metropolie, Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania.
 • Jałowiecki B., 2000, Społeczna przestrzeń metropolii, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Komorowski W., 2000, "Czynniki potencjału międzynarodowego miast polskich w latach 1992-1997", Przegląd Geograficzny, nr 4.
 • Kukliński A., Kołodziejski J., Markowski T., Dziemianowicz W. (red.), 2000, Globalizacja polskich metropolii, Warszawa: EUROREG.
 • Kunzmann K.R., 1998, "World City Regions in Europe: Structural change and future challenges" (w:) F. Lo, Y. Yeung (red.), Globalisation and the World Large Cities, Tokyo-New York-Paris: UN University Press.
 • Lo F., Yeung Y. (red.), 1998, Globalisation and the World Large Cities, Tokyo-New York-Paris: UN University Press.
 • Parysek J., 1995, "Duże miasta Europy i ich rola w procesie urbanizacji, rozwoju społeczno-gospodarczego i europejskiej integracji u schyłku XX wieku", Przegląd Geograficzny, t. LXVII, z. 3-4.
 • Rimmer P.J., 1998, "Transport and Telecomunications among World Cities" (w:) F. Lo, Y. Yeung (red.), Globalisation and the World Large Cities, Tokyo-New York-Paris: UN University Press.
 • Sassen S., 1991, The global city, Princetown: Princetown University Press.
 • Sassen S., 2000, "Global City and Global City-Regions: A comparison" (w:) A.J. Scott (red.), Global City-Regions: Trends, theory, policy, Oxford: Oxford University Press.
 • Scott A.J. (red.), 2000, Global City-Regions: Trends, theory, policy, Oxford: Oxford University Press.
 • Scott A.J, Agnew J., Soja E.W., Storper M., 2000, "Global City - Regions" (w:) A.J. Scott (red.), Global City-Regions: Trends, theory, policy, Oxford: Oxford University Press.
 • Soja E.W., 2000, Postmetropolis - Critical Studies of Cities and Regions, Oxford: Blackwell Publishers Ltd.
 • SPESP, 2000, Study Programme on European Spatial Planning, http://www.nordregio.se.
 • UN, 1998, World Population Monitoring, New York.
 • World Bank, 2001, http://www.worldbank.org/data/databytopic/databytopic.html - dane statystyczne.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000012796

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.