PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | nr 1 | 125--148
Tytuł artykułu

Mezzogiorno : próba reinterpretacji

Warianty tytułu
Mezzogiorno - an Attempt of Re-interpretation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł poświęcony jest dyskusji nad próbami reinterpretacji przyczyn i skutków stanu permanentnego niedorozwoju społeczno-gospodarczego regionów peryferyjnych w Europie na przykładzie włoskiego Mezzogiorno. Mezzogiorno, powszechnie przedstawiane jako monolityczny paradygmat nieudanej modernizacji, ulega dekonstrukcji poznawczej w obliczu dwutorowo biegnącego strumienia analiz i wypowiedzi. Ideologicznie nasycony dyskurs polityczny wywodzący się z separatystycznej północy wzmacnia i podkreśla obraz Południa jako bezprawnego konsumenta zasobów państwa włoskiego produkowanych na Północy. Odpowiedzią jest równie ideologicznie motywowany dyskurs elit akademickich i kulturowych Południa, którego celem jest wytworzenie nowego, pozytywnego obrazu Południa jako przestrzeni alternatywnej dla północnego egoizmu i materializmu, przestrzeni-pomostu między Europą a resztą nieatlantyckiego świata. W tym kontekście coraz silniej zaznacza swoja obecność dyskurs nauk społecznych, który w rozważaniach na temat warunków rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów peryferyjnych rezygnuje z jednostronnego podejścia neoliberalnego, zwraca się natomiast ku wieloaspektowym analizom warunków instytucjonalnych jako pierwotnemu źródłu (wadliwej) dynamiki społeczno-ekonomicznej. Dyskusja wokół włoskiego Mezzogiorno może stanowić przy tym użyteczny punkt orientacyjnych dla debaty nad modelem polityki prorozwojowej w Polsce, szczególnie w odniesieniu do regionów peryferyjnych i zacofanych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article focuses on the discussion over attempts to re-interpret causes and effects of the state of permanent socio-economic under-development of peripheral regions in Europe invoking Italian Mezzogiorno as a case. Mezzogiorno widely held to be a monolith paradigm of unsuccessful modernization, is being cognitively deconstructed in the face of a two-way running stream of analyses and enunciations. Ideologically imbued political discourse originating in the separatist North reinforces and emphasizes an image of South as a lawless consumer of the Italian state's resources produced in the North. As a response arises an equally ideologically motivated discourse of academic and cultural elites of the South, whose aims to produce a new, positive image of the South as a space alternative to northern egoism and materialism, a space bridging Europe and the rest of non-Atlantic world. In this context, a discourse of social sciences ever stronger marks its presence; considering conditions of socio-economic development of peripheral regions it forfeits a unidimensional neoliberal approach and instead turns to multidimensional analyses of institutional environment as a primary source of socio-economic dynamics. The debate surrounding Italian Mezzogiorno may constitute at the same time a useful vantage point for a debate over the Polish model of development, especially with regard to peripheral and backward regions in Poland. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
125--148
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Aniello V., 2001, "The Competitive Mezzogiorno (Southern Italy): Some Evidence from the Clothing and Textile Industry in San Giuseppe Vesuviano", International Journal of Urban and Regional Research, t. 25 (3), s. 517-534.
 • Baculo L. (red.), 1994, Impresa forte - Politica debole. Imprenditori di successo nel Mezzogiorno, Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane.
 • Bagnasco A., 1977, Tre Italie. La problematica territoriale dello sviluppo economico italiano, Bologna: II Mulino.
 • Bagnasco A., 2002, Wypowiedzi na seminarium "Frammenti di un concetto... il dibattito sullo sviluppo nel post-industriale", Rzym, Universita degli Studi La Sapienza, 8-15 maja.
 • Belussi F., Gottardi G., 2000, Evolutionary Patterns of Local Industrial Systems. Towards a Cognitive Approach to the Industrial District, Aldershot: Ashgate.
 • Bertini S., 2000, "Endogenous Development of Local Systems of SMEs: Lessons from Practical Experience" (w:) F. Belussi, G. Gottardi, Evolutionary Patterns of Local Industrial Systems. Towards a Cognitive Approach to the Industrial District, Aldershot: Ashgate, s. 91-114.
 • Bodo G., Viesti G., 1998, La grandę svolta. II Mezzogiorno nell' Italia degli anni novanta, Roma: Donzelli.
 • Burroni L., Trigilia C., 2002, "Italy: Economic Development through Local Economies" (w:) C. Crouch, C. Trigilia, Local Production Systems in Europe: Rise or Demise?, Oxford: Oxford University Press, s. 46-78.
 • Cassano F., 1998, Paeninsula, Roma-Bari: Laterza.
 • Cassano F., 2002, Wypowiedzi na seminarium "Frammenti di un concetto... il dibattito sullo sviluppo nel post-industriale", Rzym: Universita degli Studi La Sapienza, 8-15 maja.
 • Cersosimo D., 2000, "Postfordismo, politiche regionali e sviluppo locale" (w:) D. Cersosimo (red.), II territorio come risorsa, Roma: Formez. Donzelli, s. 161-179.
 • Congi C., Pezzulli F., 2002, Wypowiedzi i prezentacja badań zespołu Congiego na seminarium "Frammenti di un concetto... il dibattito sullo sviluppo nel post-industriale", Rzym: Universita degli Studi La Sapienza, 8-15 maja.
 • Cooke P., Morgan K., 1998, Associational Economy: Firms, Regions and Innovations, Oxford: Oxford University Press.
 • Crouch C., Trigilia C., 2002, Local Production Systems in Europe: Rise or Demise?, Oxford: Oxford University Press.
 • Davis J.A., 1996, "Changing Perspectives on Italy's Southern Problem" (w:) C. Levy (red.), Italian Regionalism. History. Identity and Politics, Oxford-Washington D.C.: Berg, s. 53-68.
 • Donolo C. (red.), 2001, Verso Sud, Milano: Franco Angeli.
 • Fofi G., 2001, "In viaggio verso sud" (w:) C. Donolo, Verso Sud, Milano: Franco Angeli, s. 9-12.
 • Gambetta D., 1993, The Sicilian Mafia. The Business of Private Protection, Cambridge, Mass. - London.
 • Garofoli G., 2002, "Theoretical Models and International Comparisons", European Urban and Regional Studies, t. 9 (3), s. 225-239.
 • Gasparini A., 2002, Wywiad z Alberto Gasparinim, dyrektorem ISIG w Gorizii. Notatki z wywiadów niepublikowane, w posiadaniu autorki.
 • Gottardi G. (red.), 1998, Da catena del valore a sistema del valore, Padova: CLEUP.
 • Huntington S., 1997, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, przeł. H. Jankowska, Warszawa: Muza.
 • Kockel U., 2002, Regional Culture and Economic Development. Explorations in European Ethnology, Aldershot: Ashgate.
 • LaPalombara J., 1978, Democracy Italian Style, New Haven-London: Yale University Press.
 • Le Gales P., 2002, "Introduction: The Governance of Local Economies" (w:) C. Crouch, C. Trigilia, Local Production Systems in Europe: Rise or Demise?, Oxford: Oxford University Press, s. 1-24.
 • Leonardi R., Nanetti R.Y. (red.), 1994, Regional Development in a Modern European Economy: The Case of Tuscany, London: Pinter.
 • Levy C. (red.), 1996, Italian Regionalism. History, Identity and Politics, Oxford-Washington D.C.: Berg.
 • Meldolesi L., 1998a, "L'economia sommersa nel Mezzogiorno", Stato e mer- cato, nr 2, s. 319-335.
 • Meldolesi L., 1998b, Dalla parte del Sud, Bari: Laterza.
 • Paniccia I., 1998, "One, a Hundred, Thousands of Industrial Districts. Organisational Variety in Local Networks of Small and Medium-Sized Enterprises", Organization Studies, nr 19 (4), s. 667-694.
 • Partridge H., 1998, Italian Politics Today, Manchester: Manchester University Press.
 • Petrusewicz M., 1990, Latifondo: Economia morale e vita materiale in una periferia dell'Ottocento, Venezia: Marsilio.
 • Piorę M.J., Sabel C.F., 1984, The Second Industrial Divide. Possibilities for Prosperity, New York: Basic Books.
 • Porter M.E., 1990, The Competitive Advantages of Nations, London-Basing- stoke: Macmillan.
 • Pugliese E., 2002, Wypowiedzi na seminarium "Frammenti di un concetto... il dibattito sullo sviluppo nel post-industriale", Rzym, Universita degli Studi La Sapienza, 8-15 maja.
 • Putnam R.D., 1995, Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, przeł. J. Szacki, Kraków: "Znak", Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego.
 • Romanelli R., 1988, II commando impossibile. Stato e societa nell'Italia liberale, Bologna: Il Mulino.
 • Sen A., 2000, Lo sviluppo è libertà, Milano: Mondadori.
 • Trigilia C., 1990, "Work and Politics in the Third Italy's Industrial Districts" (w:) F. Pyke, G. Becattini, W. Segenbergr (red.), Industrial Districts and Inter-Firm Co-operation in Italy, Geneva: International Institute for Labour Studies, s. 160-184.
 • Trigilia C., 1992, Sviluppo senza autonomia, Bologna: II Mulino.
 • Trigilia C. (red.), 1995, Cultura e sviluppo. L'associazionismo nel Mezzogiorno, Catanzaro: Meridiana Libri.
 • Veltz P., 2000, Mondalisation, villes et territoires: l'économie d'archipel, Paris: PUF.
 • Williamson F., 1983, "Productive Systems", Cambridge Journal of Economics, nr 7, s. 413-429.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000013064

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.