PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2002 | 21 | nr 936 Aspekty makro- i mikroekonomiczne | 110--120
Tytuł artykułu

Przepisy prawa i nadzór zewnętrzny w służbie realizacji zasady kontynuacji działania w bankach operacyjnych w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
Legal Regulations and External Supervision to Facilitate Continuous Activity of Operating Banks in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł porusza następujące zagadnienia związane z działalnością banków operacyjnych w Polsce: 1) zasada, znaczenie i warunki kontynuacji działania banków operacyjnych w praktyce gospodarczej; 2) przepisy prawa a bezpieczeństwo banków operacyjnych warunkujących kontynuację ich działania; 3) rola zewnętrznego nadzoru.
EN
The article describes the role and significance of legal regulations and external supervision for safe operations of operating banks in Poland, which is consequently expected to facilitate continuity and durable scope of their activities in the foreseeable future. It is also meant to enhance implementation of one of basic principles of ledger accounting - thus also in bank accounting - i.e. continuity of operations. The paper incorporates the following five sections: - going concern principle, - significance and conditions for operating banks business continuity in economic practice, - legal regulations and conditions for safe operations of operating banks as prerequisites of their continuous activity, - role of external supervision for facilitating continuous activity of operating banks, - conclusions. (original abstract)
Rocznik
Tom
21
Strony
110--120
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Daniluk D.: Nadzór bankowy w Polsce. BMiB: Warszawa 1992.
 • Daniluk D.: Regulacje i nadzór bankowy w Polsce. BMiB: Warszawa 1996.
 • Kusz D.: Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdania finansowego. Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 2001.
 • Orzeszko T.: Analiza i ocena efektywności działania banków na podstawie wskaźnika ROI. "Bank i Kredyt" 1994 nr 4-5.
 • Orzeszko T.: Znaczenie oraz zakres monitorowania i oceny kondycji finansowej banku. Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi (wersja elektroniczna). Materiały na konferencję naukową. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, Akademia Rolnicza 2001.
 • Pałczyńska-Gościniak R.: Ocena przedsiębiorstwa w aspekcie kontynuacji działania. "Monitor Rachunkowości i Finansów" 2001 nr 3.
 • Zaleska M.: Instytucjonalne formy ograniczania ryzyka bankowego. W: Współczesny bank. Pod red. W. Jaworskiego. Warszawa: Poltext 1998.
 • Ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (DzU 1994 nr 121, poz. 591; zm.: DzU 1997 nr 32, poz. 183, nr 43, poz. 272, nr 88, poz. 554, nr 118, poz. 754, nr 139, poz. 933 i 934, nr 140, poz. 939, nr 141, poz. 945, 1998 nr 60, poz. 382, nr 106, poz. 668, nr 107, poz. 669, nr 155, poz. 1014; 1999 nr 9, poz. 75, nr 83, poz. 931; 2000 nr 60, poz. 703, nr 94, poz. 1037, nr 113, poz. 1186).
 • Ustawa z 13.10.1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (DzU 1994 nr 121, poz. 592; zm.: DzU 1996 nr 102, poz. 475; 2000 nr 89, poz. 992, nr 94 poz. 1037).
 • Ustawa z 29.08.1997 r. o NBP (DzU 1997 nr 140, poz. 938; zm.: DzU 1998 nr 160, poz. 1063; 2000 nr 53, poz. 648, nr 62, poz. 718, nr 119, poz. 1252).
 • Ustawa z 29.08.1997 r. "Prawo bankowe" (DzU 1997 nr 140, poz. 939; zm.: DzU 1998 nr 162, poz. 1118, nr 160, poz. 1063; 1999 nr 11, poz. 95, nr 40, poz. 399; 2000 nr 93, poz. 1027, nr 94, poz. 1037, nr 100, poz. 1084, nr 114, poz. 1191, nr 116, poz. 1216, nr 119, poz. 1252, nr 122, poz. 1316; 2001 nr 8, poz. 64).
 • Zarządzenie nr 5/98 KNB z 02.12.1998 r. sprawie sposobu wyliczenia współczynnika wypłacalności banku oraz procentowych wag ryzyka przypisanych poszczególnym kategoriom aktywów i zobowiązań pozabilansowych (DzUrz NBP 1998 nr 26, poz. 61).
 • Uchwala nr 15/99 Zarządu NBP z 23.04.1999 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do NBP danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego (DzUrz NBP 1999 nr 10, poz. 15; zm.: DzUrz NBP 2000 nr 4, poz. 7).
 • Uchwała nr 8/98 KNB z 05.08. 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości funduszy własnych banków należących do bankowej grupy kapitałowej lub grupy bankowej na potrzeby stosowania norm i granic określonych ustawą "Prawo bankowe", innych pozycji bilansu banku zaliczanych do funduszy uzupełniających banku oraz warunków i trybu ich zaliczania, a także pozycji bilansu banku podlegających potrąceniu przy wyliczaniu jego funduszy własnych (DzUrz NBP 1998 nr 19. poz. 43).
 • Uchwała nr 1/99 KNB z 06.01.1999 r. w sprawie trybu wykonywania nadzoru bankowego (DzUrz NBP 1999 nr 2, poz. 3; zm.: DzUrz NBP 1999 nr 14, poz. 22, nr 25, poz. 42; 2000 nr 12, poz. 19).
 • Uchwala nr 8/99 KNB z 22.12.1999 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (DzUrz NBP 1999 nr 26, poz. 43; 2000 nr 1, poz. 4).
 • Uchwała nr 2/2000 KNB z 08.11.2000 r. w sprawie ustalenia normy dopuszczalnego ryzyka walutowego w działalności banków (DzUrz NBP 2000 nr 15, poz. 27; zm.: DzUrz NBP nr 22, poz. 43).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000013538

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.