PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | 10 | nr 988 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania | 491--500
Tytuł artykułu

Wykorzystanie koncepcji kombinowanych quasi-prognoz do aktualizacji danych w rynkowych modelach wyceny nieruchomości

Warianty tytułu
An Application of the Concept of the Combined Quasi-Prognoses in Matching the Determinants of the Market Value of Property at the Time of Its Assessment
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autor przeprowadził rozważania, w których dowodzi, że w procesie profesjonalnej wyceny rynkowej nieruchomości, za pomocą podejścia porównawczego, warto jest korzystać z metod analizy i prognozowania szeregów czasowych dla zobiektywizowania szacowanej wartości nieruchomości.
EN
In Poland, one of the lawfully allowed ways of valuation the market value of property is a comparative approach. The methodology of this approach, in its substantial scope: firstly, correcting transaction prices of the items of real property that are similar to the property being assessed, at various times of the transaction, because of the features (the qualities) which make the former different from the latter, next, keeping transaction prices update, i.e. matching the level of these prices with the market conditions at the time when the value of the assessed property is valued. The following paper presents a proposal for the use of such an updating with the aid of the building procedures of the so-called combined quasi-prognoses. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Bitner A.: Czy analiza powtórnych sprzedaży jest efektywna technika wyznaczania współczynnika wzrostu cen. "Rzeczoznawca Majątkowy" nr 1. Warszawa: Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych 2002.
 • Borycki M., Starzyk S.: Informacje o regionalnym rynku lokali mieszkalnych. "Rzeczoznawca Majątkowy" nr 4. Warszawa: Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych 1995.
 • Cellmer R.: Propozycja procedury wyceny nieruchomości metodą analizy statystycznej rynku. "Wycena" nr 6. Olsztyn: Wyd. Educaterra 1999.
 • Cellmer R.: Zasady i metody analizy elementów składowych rynku nieruchomości. Olsztyn: Wyd. Educaterra 1999.
 • Czaja J.: Podejście porównawcze wyceny nieruchomości w aspekcie standardów. "Rzeczoznawca Majątkowy" nr 4. Warszawa: Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych 1999.
 • Dittmann P.: Metody prognozowania sprzedaży w przedsiębiorstwie. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1996.
 • Doraczyńska D.A.: Rynek mieszkalnych nieruchomości lokalowych w Lublinie w latach 1996-1997. "Wycena" nr 5. Olsztyn: Wyd. Fundacja im. M. Oczapowskiego 1998.
 • Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A.: Metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie 1982.
 • Henclewska L.: Wartość rynkowa a wartość inwestycyjna nieruchomości. "Nieruchomości C.H. Becka" nr 8. Warszawa: Wyd. C.H. Beck 2000.
 • Hopfer A., Krawczyk M., Żróbek S., Zróbek R.: Zasady gospodarki przestrzennej i szacowanie nieruchomości. Zielona Góra: Zachodnie Centrum Organizacji 1995.
 • Hozer J.: Dwa rynki działek gruntowych. "Wycena" nr 2. Olsztyn: Wyd. Fundacja im. M. Oczapowskiego 1997.
 • Koczkodaj R.: Wyznaczanie tendencji rozwojowej dla wywoławczej ceny 1 m2 gruntów oddawanych w wieczyste użytkowanie w Szczecinie. "Wiadomości Statystyczne" nr 2. Warszawa: GUS 1998.
 • Koczkodaj R.: Zmiany cen wywoławczych 1 m2 ziemi w Szczecinie. "Wiadomości Statystyczne" nr 4. Warszawa: GUS 1998.
 • Kośka T., Przewłocki S.: Analiza niektórych zachowań uczestników rynku nieruchomości. "Wycena" nr 5. Olsztyn: Wyd. Fundacja im. M. Oczapowskiego 1997.
 • Krajewska M.: Analiza cen rynkowych w obrocie lokalami mieszkalnymi na terenie Bydgoszczy. "Wycena" nr 4. Olsztyn: Wyd. Fundacja im. M. Oczapowskiego 1996.
 • Kraskowski L.: Auchan na autostradzie. "Rzeczpospolita" z 9 kwietnia 2002 r.
 • Kucharska-Stasiak E.: Nieruchomość a rynek. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN 1997.
 • Kucharska-Stasiak E.: Wartość rynkowa nieruchomości. Warszawa: Wyd. Twigger 2000.
 • Kuźmiński W.: Czas a wycena nieruchomości w podejściu porównawczym. Materiały Konferencyjne IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. "Mikroekonometria w teorii i praktyce". Świnoujście, 23-25 września 1999 r.(w druku).
 • Lonc Z.: Komunikat o pracach Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych w zakresie metod obliczania indeksów ekonomicznych. [w:] Teoretyczne i praktyczne problemy dynamiki i zmian strukturalnych zjawisk społeczno- ekonomicznych. Warszawa: GUS 1978.
 • Nieklasyczne metody prognozowania. Pod red. M. Cieślak. Warszawa: PWN 1983.
 • Nowak E.: Metody analizy dynamiki zjawisk gospodarczych w przedsiębiorstwie. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1994.
 • Nowakowska M., Stępień B.: Zestawienie niektórych przetargów rozstrzygniętych w okresie 1992-1994 w Gminie-Dzielnicy Warszawa-Mokotów. "Rzeczoznawca Majątkowy" nr 5. Warszawa: Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych 1995.
 • Okólski M., Timofiejuk I.: Statystyka ekonomiczna. Elementy teorii. Warszawa: PWE 1978.
 • Pawlukowicz R.: Indeterminizm podmiotów rynku a artykulacja typu rozkładu wyznaczników wartości jako imperatyw rynkowego modelu wyceny praw do nieruchomości. Materiały Konferencyjne VIII Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych nt. "Rzeczoznawca majątkowy jako doradca inwestycyjny na rynku nieruchomości. Łódź 14-16 września 1999 r.
 • Pawlukowicz R.: Statystyczna percepcja podobieństwa obiektów przy szacowaniu nieruchomości w podejściu porównawczym - część I. "Rzeczoznawca Majątkowy" nr 2. Warszawa: Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych 2000.
 • Pawlukowicz R.: Statystyczna percepcja podobieństwa obiektów przy szacowaniu nieruchomości w podejściu porównawczym - część II. "Rzeczoznawca Majątkowy" nr 3. Warszawa: Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych 2000.
 • Pawlukowicz R.: Strategia wyboru rynkowego modelu wyceny nieruchomości. Materiały Konferencyjne IX Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych nt. "Gospodarowanie nieruchomościami na terenach wiejskich". Toruń 14-16 września 2000 r.
 • Pawlukowicz R.: Transpozycja statystycznych miar podobieństwa obiektów wielocechowych do aproksymacji wartości rynkowej praw do nieruchomości. [w:] Mikroekonometria w teorii i praktyce. "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 318. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2001.
 • Pawlukowicz R.: W sprawie badania ruchu cen dla potrzeb szacowania wartości rynkowej nieruchomości. "Prace Naukowe AE we Wrocławiu". Wrocław: Wydawnictwa Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (w druku).
 • Pikierska-Grad H., Fiutowski A.: O ustalaniu wartości gruntu dla aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego na terenie miasta Warszawy. "Rzeczoznawca Majątkowy" nr 1. Warszawa: Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych 2000.
 • Prognozowanie gospodarcze. Pod red. M. Cieślak. Wrocław: Wydawnictwa Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1993.
 • Prystupa M., Brodaczewski Z.: Problemy z taksacją nieruchomości. "Rzeczoznawca Majątkowy" nr 3. Warszawa: Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych 1998.
 • Prystupa M.: Wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego. Założenia do standardu. "Rzeczoznawca Majątkowy" nr 4. Warszawa: Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych 1998.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad wyceny nieruchomości oraz zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego (DzU nr 98, poz. 612).
 • Siedlecka U.: Prognozowanie ostrzegawcze w gospodarce. Warszawa: PWE 1996.
 • Sobczyk M.: Statystyka. Warszawa: PWN 1991.
 • Sobotka M.: Statystyczna analiza rynku nieruchomości gruntowych w okolicach Szczecina. "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki" nr 7, nr 233 Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego 1998.
 • Standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych. Wydanie siódme uzupełnione. PFSRM. Warszawa, luty 2002.
 • Statystyka ogólna. Pod red. M. Woźniak. Kraków: Wydawnictwo AE w Krakowie 1995.
 • Szulc S.: Metody statystyczne. Warszawa: PWE 1968.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity: DzU z 2000 r. nr 46, poz. 543).
 • Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Tekst jednolity DzU z 1997 r. nr 16 poz. 89 z póź. zm).
 • Wierzycka Ł.: Nieruchomość - rzecz indywidualna. "Nieruchomości C.H. Becka" nr 9. Warszawa; Wyd. C.H. Beck 2000.
 • Witowski R.: Warszawski rynek lokali mieszkalnych w latach 1992-1994. "Wycena" nr 1. Olsztyn: Wyd. Fundacja im. M. Oczapowskiego 1995.
 • Witowski R.: Warszawski rynek lokali mieszkalnych w 1995. "Wycena" nr 2. Olsztyn: Wyd. Fundacja im. M. Oczapowskiego 1996.
 • Woźnica D.: Rynek pierwotny i rynek wtórny nieruchomości lokalowych. "Wycena" nr 3. Olsztyn: Wyd. Fundacja im. M. Oczapowskiego 1997.
 • Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. Pod red. A. Hopfera. Warszawa: Twigger 1994.
 • Zeliaś A.: Metody statystyczne. Warszawa: PWE 2000.
 • Zeliaś A.: Teoria prognozy. Warszawa: PWE 1997.
 • Źróbek S., Bełej M.: Podejście porównawcze w szacowaniu nieruchomości. Olsztyn: Wyd. Educaterra 2000.
 • Źróbek S., Źróbek R.: Metoda cenowo-porównawcza w szacowaniu nieruchomości. "Wycena" nr 3. Olsztyn: Wyd. Fundacja im. M. Oczapowskiego 1996.
 • Źróbek S., Źróbek R.: Szacowanie na potrzeby gospodarki przestrzennej. "Wycena" nr 3. Olsztyn: Wyd. Fundacja im. M. Oczapowskiego 1995.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000014761

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.