PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2001 | 3 | z. 3 | 10--19
Tytuł artykułu

The Development and Application of the Theory of Planned Behaviour to food consumption

Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of this study was to analyse potential differences between Belgian and Polish consumers in intention to consume chocolate. Research procedure is based on the Theory of Planned Behaviour (TPB), which is a method applied in investigation of performance where a problem of incomplete volitional control exists. In this context, the chosen method seems adequate especially after two modifications. First, is inclusion of an affective component, which is analysed through the preference score and the taste index. A second modification lays in addition of self-stated habit. The results are presented in cross-country design. In the current study, the TPB model is only a part of the framework in which affective, conative, and cognitive dimensions are jointly analysed. The proposed Cognition and Affection-Related Behavioral Intention (CARBI) model enables a comparison of the strength of influences between countries in the total sample. Data evaluation by correlation, multiple regression and the analysis of variance is implemented. Results show a clear difference in perceived behavioural control, while the attitude component is a strong predicting variable for both countries. Preference for chocolate does not add to predictive power of consumer intentions in contrast to the self-stated habit. The region of living and personality of respondents are considered as good predictor variables. (original abstract)
Celem tego badania była analiza potencjalnych różnic między belgijskimi, a polskimi konsumentami w zakresie zamierzonej konsumpcji czekolady. Procedura badawcza opierała się na Teorii Planowania Zachowania (TPZ), która to metoda jest stosowana w badaniach zachowań, gdzie istnieje problem z niekompletną kontrolą wolicjonalną. W tym kontekście ta metoda wydaje się odpowiednia, szczególnie po wprowadzeniu dwóch modyfikacji. Pierwszą z nich jest włączenie elementu "emocjonalnego", który jest analizowany przez ocenę preferencji i indeks smaków. Drugą jest modyfikacja zdefiniowanego przez samego siebie "nawyku" . Rezultaty są prezentowane jako przekrój statystyczny wg krajów. W tym badaniu model TPZ jest tylko częścią struktury, w której wymiary emocjonalne, myślowe i wolicjonalne są wspólnie analizowane. Zaproponowany model (CARBI) umożliwia porównanie siły wpływów w poszczególnych krajach, w odniesieniu do całości próby. Została zastosowana ocena danych według korelacji, regresji wielokrotnej i analizy wariancji. Rezultaty pokazują widoczną różnicę w kontroli zachowań, podczas gdy element intencji konsumenta jest zmienną przewidywania dla konsumentów z obu krajów. Preferencja czekolady nie wpływa dodatnio na przewidywanie zamiarów konsumenta, w przeciwieństwie do zdefiniowanego przez samego siebie nawyku. Region zamieszkania i osobowość respondentów są uznane za dobre zmienne przewidywania.
Rocznik
Tom
3
Numer
Strony
10--19
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Ajzen L, Fishbein M. (1980): Understanding Attitudes and predicting Social Behavior. Engelwood Cliffs N.J.: Prentice-Hall.
 • Ajzen L, Timko C. (1986): Correspondence between health attitudes and behaviour. Basic and Applied Social Psychology, 7, 259-276.
 • Ajzen I. (1985): From intentions to actions: A theory of planned behaviour. In: Action-Control: from Cognition to Behaviour, Eds. J. Kuhle & J. Beckmann, Heidelberg: Springer, 11-39.
 • Ajzen I. (1991): The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50, 179-211.
 • Bandura A. (1977): Self-efficacy: toward unirying theory of behavłoral change. Psychological Review, 84, 191-215.
 • Clausen J.A. (1986): The life course: a sociologicalperspective. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.
 • Contento I.R., Michela J.L., Goldberg C.J. (1988): Food choice among adolescents: population segmentation by motivations. Journal of Nutrition Education, 20(6), 289-297.
 • Dennison C.M., Shepherd R. (1995): Adolescent food choice: and application of the theory of planned behaviour. Journal of Human Nutrition and Dietetics, 8, 9-23.
 • Eagly A.H., Chaiken S. (1993): The Psychology of Attitudes. Fort Worth, TX: Harcourt Brace. Elder G.H. (1991): Lives and social change. In: Theoretical advances in life course research, Ed. W.R. Heinz, New York: Verlag Weinhelm.
 • Fishbein M., Ajzen I. (1975): Belief, Attitude, Intention and Behavior. Ań Introduction to Theory and Research. Addison-Wesley, Reading, MA.
 • Furst T., Connors M., Bisogni C.A., Sobal J., Falk L.W. (1996): Food choice: a conceptual model of the process. Appetite, 26, 247-266.
 • Januszewska R., Viaene J. (2001): Sensory segments in preference for plain chocolate across Belgium and Poland. Food Quality and Preference, 12(2), 97-107.
 • Januszewska R., Viaene J., Verbeke W. (2000): Market segmentation for chocolate in Belgium and Poland. Journal of Euromarketing, 9(3), 1-25.
 • Krecht D., Crutchfield R.S. (1948): Theory and Problems in Social Psychology. Ed. McGraw-Hill, New York.
 • Krondl M.M., Lau D. (1978): Food habit modification as a public health measure. Canadian Journal of Public Health, 69, 39-48.
 • Lähteenmäki L., Tuorila H. (1998): Predicting the intention to use juice or milk in three contexts. Food Quality and Preference, 9(4), 231-236.
 • Mowen J.C. (1993): Consumer Behaviour. Ed. Macmillan Publishing Company, N.Y.
 • Raats M. M. (1992): The role of beliefs and sensory responses to milk in determining the selection of milks of different fat content. PhD Thesis, University of Reading, Reading, UK.
 • Raats M.M., Shepherd R., Sparks P. (1995): Including moral dimensions of choice within the structure of the theory of planned behaviour. Journal of Applied Social Psychology, 25, 484-494.
 • Shepherd R. (1989): Factors influencing food preferences and choice. In: Handbook of the Psychophysiology of Human Eating, Ed. R. Shepherd, Chichester: Wiley, 3-24.
 • Shepherd R. (1990): Attitudes and beliefs as determinants of food choice. In: Psychological Basis of Sensory Evaluation, Eds. R.L. McBride & H.J.H. MacFie, London: Elsevier Applied Sci., 141-161.
 • Sparks P., Shepherd R. (1992): Self-identity and the theory of planned behaviour: assessing the role of identification with "green consumerism". Social Psychology Quarterly, 55(4), 388-399.
 • Sparks P., Shepherd R. Wieringa N., Zimmermanns N. (1995): Perceived behavioural control, unrealistic optimism and dietary change: an exploratory study. Appetite, 24, 243-255.
 • Stafleu A., de Graaf C., Van Staveren W. (1991): A review of selected studies assessing social-psychological determinants of fat and cholesterol intake. Food Quality and Preference, 3, 183-200.
 • Taylor S., Todd P. (1995): Understanding household garbage reduction behavior: a test of an integrated model. Journal of Public Policy and Marketing, 14(2), 192-204.
 • Towler G., Shepherd R. (1991/92): Modification of Fishbein and Ajzen's theory of reasoned action to predict chip consumption. Food Quality and Preference, 3, 37-45.
 • Triandis H.C. (1977): Interpersonal Behavior. Brooks/Cole, Monterey.
 • Tuorila H., Pangborn R.M. (1988a): Behavioural models in the prediction of consumption of selected sweet, salty and fatty foods. In: Food Acceptability, Ed. D.M.H. Thomson, Elsevier Applied Sci., London, 267-279.
 • Tuorila H., Pangborn R.M. (1988b): Prediction of reported consumption of selected fat-containing foods. Appetite, 11, 81-95.
 • Viaene J., Januszewska R. (1999): Quality function deployment in the chocolate industry. Food Quality and Preference, 10, 377-385.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000015182

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.