PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | nr 980 Wyzwania stojące przed rolnictwem i wsią u progu XXI wieku | 469--479
Tytuł artykułu

Wieś polska w drodze do cywilizacji informacyjnej - szanse i zagrożenia

Warianty tytułu
Polish Country on Its Way the Society of Communication - Chances and Threats
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autorka podjęła próbę uzasadnienia konieczności uwzględnienia już teraz wyzwań związanych z procesem przechodzenia do ery społeczeństwa informacyjnego oraz identyfikację barier utrudniających ten proces. Zainteresowanie autorki skupiło się także na ocenie zarówno korzyści, jak i zagrożeń jakie dla obszarów wiejskich niesie cywilizacja informacyjna. Na zakończenie autorka wskazała na potrzebę badań empirycznych przedstawiających skalę różnic dzielącą wieś polską od poziomu wzorca społeczeństwa informacyjnego. Autorka podkreśliła potrzebę badań nad wdrażaną obecnie koncepcją wielofunkcyjnego zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.
EN
In this article is an attempt to judge the diverse profits which rural areas are able to have as a result of converting itself to the communication civilisation as well as chances and threats connected with this process. The urgent need of decreasing the severe infrastructure and educational gap is especially pointed out. The author of this article tries to prove that the lack of active participation in this processes can lead to strengthening and increasing the civilisation distance as well as to pushing aside the Polish country to marginal position in Europe and in the world. In this context a need is underlined to use the communication society theory and the experience of the countries which have good results in taking their own iniciative connected with the communication society development. The need of the empirical research which shows the difference scale and the opportunities of fast decreasing of the gaps in this range is also presented. (original abstract)
Bibliografia
 • Bonnen J.T.: Transformacja rolnictwa a gospodarka światowa. Wyzwania i szanse. [w:] Rolnicza Polska wobec wyzwań współczesności. Red. T. Hunek. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Wyd. 'Wieś Jutra', 2002.
 • Borucki W.: Telekomunikacja w gminach - wyzwanie XXI wieku. "Regionalny Biuletyn Wyższej Szkoły Bankowej" 1997 nr 1 (4).
 • Cele i kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Warszawa: Komitet Badań Naukowych, Ministerstwo Łączności 2000.
 • ePolska. Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2001-2006. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki 2001.
 • Europe and the Global Information Society. Recommendations to the European Council (tzw. Raport Bangemanna). Bruksela 1994.
 • Goliński M.: Poziom rozwoju infrastruktury informacyjnej społeczeństwa. Próba pomiaru. Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ 1997.
 • Goliński M.: Społeczeństwo informacyjne - problemy definicyjne i problemy pomiaru. http://www.
 • Gorzelak G., Jałowiecki B.: Dylematy europejskie. [w:] Jaka Europa? Regionalizacja a integracja. Red. P. Buczkowski, K. Bondyra, P. Śliwa. Poznań: Wyd. WSB 1998.
 • Gosieniecka A.: Telematyka w procesach odnowy obszarów wiejskich. "Wieś i Rolnictwo" 1996 nr 3.
 • Hunek T.: Projekcja modelu rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce. [w:] Rolnicza Polska wobec wyzwań współczesności. Red. T. Hunek. Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Wydawnictwo 'Wieś Jutra' 2002.
 • Majewski J., Lane B.: Turystyka wiejska. Poznań: Fundacja Fundusz Współpracy 2001.
 • Marciniak M.: Teleinformatyka w aktywizacji nadmorskich obszarów wiejskich. [w:] Agrobiznes 2002. Przemiany w agrobiznesie i obszarach wiejskich oraz ich następstwa. T. 2. Red. S. Urban, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", 2002 nr 941. Wrocław: AE 2002.
 • Marjak H.: Branżowe portale internetowe w aktywizacji polskiego agrobiznesu. [w:] Agrobiznes 2002. Przemiany w agrobiznesie i obszarach wiejskich oraz ich następstwa. T. 2. Red. S. Urban, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu", 2002 nr 941. Wrocław: AE 2002.
 • Naisbitt J.: Megatrendy. Dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze życie. Poznań: Zysk i Spółka 1997.
 • Narodowy plan rozwoju. Warszawa Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej 2003.
 • Orylska J., Siemianowski L.: Wpływ rozwoju techniki informacyjnej na ekonomikę współczesnych przedsiębiorstw gospodarki żywnościowej w kontekście problemów globalnych. [w:] Materiały z konferencji pt.: Problemy społeczeństwa globalnej informacji. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński 2000.
 • Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego. Raport o rozwoju społecznym. Warszawa: Program Narodów Zjednoczonych 2002.
 • Polska 2025. Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju. Warszawa: Rada Ministrów 26 lipca 2000.
 • Przyszłość wsi polskiej. Wizje, strategie, koncepcje. Red. L. Kolarska-Bobińska, A. Rosner, J. Wilkin. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych 2001.
 • Raport o stanie realizacji zadań w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce w III kwartale 2002.
 • Słodowa-Hełpa M.: Informationsgesellschaft - qualifititative Herausforderungen. [w:] Von der Emancipation zur Integration. Band 12, Red. K. Glass. Wien-Prag: Österreichische Gesellschaft für Mitteleuropäische Studien, HUMANIORA 2000.
 • Słodowa-Hełpa M., Więckowski R.: Wielkopolska wobec wyzwań cywilizacyjnych XXI wieku. "Przegląd Zachodni" 1999 nr 4 (293).
 • Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wstęp do formułowania założeń polityki państwa. Warszawa: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 1996.
 • Strategia rozwoju informatyki w Polsce; stan, perspektywy, zalecenia. Raport kongresowy. Warszawa 1995.
 • Węckowski R.: Szanse wsi polskiej w Europie ery informacyjnej. [w:] Rolnictwo polskie w obliczu integracji z Unią Europejską. Politologiczna i ekonomiczna analiza wybranych aspektów problemu. Red. M. Walkowski. Poznań: Wyd. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 1999.
 • Wierzbicki A.P.: Referat pt.: Cywilizacja informacyjna jako wyzwanie dla polskiej przestrzeni XXI wieku, [w:] Początek społeczeństwa informacyjnego jako wyzwanie dla polskiej przestrzeni XXI wieku, Materiały z Konferencji Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Warszawa: 1999 (materiały powielane).
 • Wierzbicki A.P.: Polska na rozstajach historii: Szanse i zagrożenia integracji ze społecznością euroatlantycką w obliczu wyzwań społeczeństwa informacyjnego. [w:] Materiały konferencji: Polska wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego: aksjologiczne i społeczne dylematy integracji z Unią Europejską. Warszawa: Wydawnictwa Instytutu Rozwoju i Studiów Strategicznych. Seria: Raporty 1998 z. 67.
 • Wydro K.B.: Nowoczesne usługi informacyjne stymulatorem rozwoju obszarów wiejskich. Warszawa: Polska Fundacja Nauk Telekomunikacyjnych, Instytut Łączności http://www.
 • Wydro K.B. i in.: Badania wpływu rozwoju informatyki i telekomunikacji na rozwój cywilizacyjny i ekonomiczny regionów wiejskich. Warszawa: Instytut Łączności 2001 (praca statutowa).
 • Zieliński A.: Stan obecny i perspektywy rozwoju społeczeństwa informacyjnego na wsi. "Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne" 2002.
 • Zintegrowany program operacyjny rozwoju regionalnego 2004-2006. Projekt - wersja robocza nr 4.1. Warszawa: MG, wrzesień 2002.
 • Zwiększanie innowacyjności gospodarki w Polsce do 2006 roku. Warszawa: Rada Ministrów 11 lipca 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000015568

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.