PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | nr 982 Finanse i rachunkowość - teoria i praktyka | 47--64
Tytuł artykułu

Rezerwy jako koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych - ewolucja przepisów

Autorzy
Warianty tytułu
Reserves as Earning Costs in Corporate Income Tax (CIT) - Evolution of Legal Regulations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych. Wyjaśniono pojęcie rezerw w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Omówiono następujące kategorie rezerw: rezerwy na należności, rezerwy obowiązkowe, rezerwy specyficzne w zakładach ubezpieczeń i w jednostkach organizacyjnych uprawnionych do udzielania kredytów i pożyczek oraz rezerwy celowe
EN
The risk, which is inevitably connected with the carried out business activity, brings up the necessity of taking up actions leading towards minimising its adverse and unwanted results. One of the known and commonly used, all over the world, ways of securing oneself against them is the creation of different reserves, which aim at spreading its negative effects in rime, and simultaneously elevating their negative impact at the time they occur. That is why the sense of creating reserves by CIT payers is unquestionable, however their value is difficult to estimate, also due to diversified conditions, nature and size of carried out business activity. Reserves as outcome category become the subject matter of tax law provisions referring to corporate income tax. The legislator, having in mind fiscal goals, which are against the objectives of tax payers, points out in these provisions, which of the created reserves and when may be included in earning costs and simultaneously taken into account while determining taxable income for CIT purposes. Since the moment of the above provisions coming into force, the scope of these reserves underwent relatively frequent changes. Their analysis became the subject matter of the following article. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Huchla A., Komentarzy do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Warszawa 1999.
 • Kowalska A., Rezerwy a koszty, "Doradca Podatnika" 1999 nr 23.
 • Kudlicka M., Podatek dochodowy od osób prawnych w 2001 roku - wybrane zagadnienia, "Monitor Rachunkowości i Finansów" 2001, zeszyt specjalny nr 2.
 • Nowak R., Problematyka rezerw tworzonych w bankach, "Koszty" 1998 nr 19
 • Odpisy na należności a wierzytelność, "Doradca Podatnika" 2002 nr 32.
 • Ofiarski Z., Opodatkowanie dochodów w bankach spółdzielczych, "Prawo Bankowe" 2002 nr 7/8.
 • Ożóg I., Rezerwy na ryzyko bankowe, "Przegląd Podatkowy" 2000 nr 12.
 • Słownik wyrazów obcych PWN, Red. J. Tokarski, PWN, Warszawa 1980.Wąsowski W., Rezerwy celowe jako element bilansowy i podatkowy, "Prawo Bankowe" 2002 nr 7/8.
 • Wrona M., System obciążeń fiskalnych banków w Polsce, "Bank i Kredyt" 2002 nr 6.
 • Zaleska M., Zasady tworzenia rezerw na ryzyko bankowe w świetle postanowień Komisji Nadzoru Bankowego, "Bank i Kredyt" 2001 nr 3.
 • Ustawa z 31 stycznia 1989 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tekst jednolity: DzU z 1991 r. nr 49, poz. 216, nr 80, poz. 350, nr 101, poz. 444.
 • Ustawa z 31 stycznia 1989 r. Prawo bankowe, tekst jednolity: DzU z 1992 r. nr 72, poz. 359; z 1993 r. nr 6, poz. 29, nr 28, poz. 127 i nr 134, poz. 646; z 1994 r. nr 80, poz. 369 i nr 121, poz. 591; z 1995 r. nr 4, poz. 18 i nr 133, poz. 654; z 1996 r. nr 10, poz. 61, nr 75, poz. 357, nr 90, poz. 406, nr 106, poz. 496 i nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. nr 23, poz. 117, nr 24, poz. 119, nr 71, poz. 449, nr 88, poz. 554, nr 121, poz. 769 i 770 i nr 137, poz. 926.
 • Ustawa z 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej, tekst jednolity: DzU z 1996 r. nr 11, poz. 62; zm.: DzU z 1997 r. nr 43, poz. 272, nr 88, poz. 554, nr 107, poz. 685, nr 121, poz. 770 i 769, nr 139, poz. 934; z 1998 r. nr 155, poz. 1015, z 1999 r. nr 49, poz. 483, nr 101, poz. 1178, nr 110, poz. 1255; z 2000 r. nr 43, poz. 483, nr 48, poz. 552, nr 70, poz. 819, nr 116, poz. 1216; z 2001 r. nr 37, poz. 424, nr 88, poz. 961, nr 100, poz. 1084, nr 110, poz. 1189.
 • Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tekst jednolity: DzU z 2000 r. nr 54, poz. 654; zm.: DzU z 2000 r. nr 60, poz. 700 i 703, nr 86, poz. 958, nr 103, poz. 1100, nr 117, poz. 1228, nr 122, poz. 1315 i 1324; z 2001 r. nr 106, poz. 1150, nr 110, poz. 1190, nr 125, poz. 1363; z 2002 r. nr 25, poz. 253, nr 74, poz. 676, nr 93, poz. 820, nr 141, poz. 1179, nr 169, poz. 1384, nr 199, poz. 1672, nr 200, poz. 1684.
 • Ustawa z 6 marca 1993 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw, DzU z 1993 r. nr 28, poz. 127; zm.: DzU z 1994 r. nr 86, poz. 405, nr 87, poz. 406, nr 136, poz. 713.
 • Ustawa z 29 kwietnia 1994 r. o rachunkowości, tekst jednolity: DzU z 2002 r. nr 76, poz. 694.
 • Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, DzU z 1997 r. nr 140, poz. 939; zm.: DzU z 1998 r. nr 160, poz. 1063, nr 162, poz. 1118, z 1999 r. nr 11, poz. 95, nr 40, poz. 399; z 2000 r. nr 93, poz. 1027, nr 94, poz. 1037, nr 114, poz. 1191, nr 116, poz. 1216, nr 119, poz. 1252, nr 122, poz. 1316; z 2001 r. nr 8, poz. 64, nr 100, poz. 1084, nr 111, poz. 1195, nr 130, poz. 1450 i poz. 1452.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 27 grudnia 1990 r. w sprawie zasad rachunkowości ubezpieczycieli i sprawozdawczości finansowej oraz zasad obliczania wyniku finansowego ubezpieczycieli, DzU z 1991 r. nr 6, poz. 23; zm.: DzU z 1992 r. nr 12, poz. 48, z 1994 r. nr 115, poz. 554.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 29 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości ubezpieczycieli, DzU z 1994 r. nr 140, poz. 791; zm.: DzU z 1995 r. nr 90, poz. 448.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń, DzU z 2001 r. nr 149, poz. 1671.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 10 grudnia 2001 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, DzU z 2001 r. nr 149, poz. 1672.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000015929

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.