PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | nr 982 Finanse i rachunkowość - teoria i praktyka | 130--143
Tytuł artykułu

Bariery rozwoju bankowości elektronicznej w Polsce

Warianty tytułu
Barriers for the Development of Electronic Banking in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 2001 roku na próbie 1000 respondentów. Pytano o przyczyny braku zainteresowania wybranymi usługami bankowości elektronicznej. Przedstawiono i omówiono następujące bariery w rozwoju bankowości elektronicznej: dostępności, znajomości, pewności, zaufania, jakości, opłacalności i przywiązania.
EN
Buoyant development of electronic banking (EB) has been observed in Poland for the last few years. The dynamics of this process is however limited by numerous barriers. Among them one could list the following: accessibility, familiarity, safety, trust, quality, cost-effectiveness and attachment. They are expressed by the customers' subjective fear concerning the safety of transactions, high costs of hardware and telecommunication fees, problems with obtaining an Internet access. Furthermore they are influenced by the habits of clients used to traditional banking services and their attitude that using electronic banking requires specific knowledge and skills. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Bankowość elektroniczna. Raporty i opracowania, ARC RYNEK OPINIA 2001 http://www.e-volurion.pl/raporty. (3.01.2003).
 • Burak M., Czy można uznać, że bankowość elektroniczna dla klientów indywidualnych to obecnie jeden z podstawowych sposobów walki o powiększenie udziału w rynku? "Bank" 2000 nr 8.
 • Dynamiczny przyrost kont internetowych, "Rzeczpospolita" 2002 nr 244, dodatek "Ekonomia i Rynek".
 • Dziuba D., Systemy informatyczne w obsłudze banków detalicznych, Wyd. Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2002.
 • Gacki G., Internet w Polsce - Raport, http://www.polska.pl/article.
 • Grandys A., E-Bankowość - bankowość gospodarki cyfrowej (część II), "Monitor Rachunkowości i Finansów" 2001 nr 6.
 • GrzechnikJ., Bankowość internetowa, Internetowe Centrum Promocji, Gdańsk 2000.
 • Harasim J., Wewnętrzne uwarunkowania strategii marketingowych banków detalicznych w Polsce - analizą zasobów materialnych, "Bank i Kredyt" 2001 nr 5.
 • Infrastruktura internetowa, Serwis Informacyjny e-biznes.pl. http://www.e-biznes.pl/ epoland. (28.12.2002).
 • Internet statistics on cee countries, Polish Market Review - IT & Telecom - feature. http://wuav.polishmarket.com. (28.12.2002).
 • Janc A., Kotliriski G., Wykorzystanie e-bankingu w obsłudze bankowej, (w:) Nowe usługi bankowe na tle wybranych problemów organizacji i zarządzania bankiem uniwersalnym, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2001.
 • Jaworski W., jakie znaczenie obecnie i w najbliższych 2-3 latach będą odgrywały w bankowości detalicznej elektroniczne kanały dystrybucji usług? "Bank" 2001 nr 9.
 • Kański R., Bankowość elektroniczna w Polsce - bariery i kierunki rozwoju, (w:) Zastosowania rozwiązań informatycznych w bankowości, Wrocław 2000, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 855.
 • Karpiriski P., Seanse bankowości elektronicznej, "Bank" 2000 nr 10.
 • Kitajewski M., Home banking. Usługa przyszłości, Wyd. Helion, Gliwice 2002.
 • Kosieliński S., Duży rynek, duży problem, "Computerworld" 2002 nr 24.
 • Lepczyński B., Perspektywy rozwoju bankowości detalicznej w Polsce, "Bank" 2002 nr 1.
 • Liczba internautów w Polsce w latach 1999-2004 wg różnych oszacowań, E-Marketer 1999.
 • Najczęściej wykonywane czynności w czasie wizyty w swoim e-banku, http://beta.prnews.pl. (29.12.2002)
 • Szcześ M., Jakubiec S., Elektroniczne usługi finansowe - charakterystyka rynku, wyrwania i inicjatywy regulacyjne, "Materiały i Studia NBP" 2002 nr 139.
 • Szpringer W., E-commerce e-banking, Difin, Warszawa 2002.
 • Świecka B., Uwarunkowania rozwoju bankowości internetowej w Polsce, (w:) Finanse, Banki i Ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku. Tom II - Bankowość, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2000.
 • Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, DzU z 1997 r. nr 140, poz. 939; zm.: DzU z 1998 r. nr 160, poz. 1063, nr 162, poz. 1118, DzU z 1999 r. nr 11, poz. 95, nr 40, poz. 399, DzU z 2000 nr 93, poz. 1027, nr 94, poz. 1037, nr 114, poz. 1191, nr 116, poz. 1216, nr 119, poz. 1252, nr 122, poz. 1316, DzU z 2001 r. nr 8, poz. 64, nr 100, poz. 1084, nr 111, poz. 1195, nr 130, poz. 1450, nr 130, poz. 1452, DzU z 2002 r. nr 25, poz. 253, nr 41, poz. 365, nr 126, poz. 1070, nr 141, poz. 1178, nr 144, poz. 1208, nr 153, poz. 1271, nr 169, poz. 1385, nr 169, poz. 1387.
 • Ustawa z 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych, DzU z 2002 r. nr 169, poz. 1385.
 • Zieliński J., Milion rachunków bankowych w Internecie, http://www.winter.pl. (28.12.2002).
 • Zmierzch banków wirtualnych? - Raporty i analizy, http://stary.bankier.pl/narzedzia/ABC (28.12.2002).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000016001

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.