PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | 23 | nr 964 Aspekty makro- i mikroekonomiczne | 269--287
Tytuł artykułu

Wybrane metody oceny rozwoju regionalnego

Warianty tytułu
Selected Methods of Regional Studies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autorka podjęła próbę prezentacji możliwości zastosowania wybranych metod ilościowych i jakościowych do oceny rozwoju regionalnego. Zespół metod, które mogą być wykorzystane w badaniach regionalnych jest bardzo duży, dlatego autorka ograniczyła się do wybranych aspektów rozwoju regionalnego i skoncentrowała się na wybranych płaszczyznach badawczych: identyfikacji kluczowych czynników rozwoju regionalnego; identyfikacji zależności między identyfikatorami a czynnikami rozwoju regionalnego; ocenie tendencji zmian czynników i identyfikatorów rozwoju regionalnego; identyfikacji zależności między regionami; prognozowaniu rozwoju regionalnego; identyfikacji ścieżek rozwojowych regionów; konstrukcji alternatywnych scenariuszy rozwoju regionalnego; ocenie poziomu rozwoju regionów; klasyfikacji regionów.
EN
The study describes suggestions for the usage of quantifying and descriptive research methods for the analysis of versatile regional problems. The author kept her mind for the following research problems: identification of the key regional development factors, identification of the dependences between indicators and factors of the regional development, evaluating of the changes tendencies of regional development indicators and factors, the forecasting of the regional development, identification of the development paths of the regions, construction of the alternative regional development scenarios, evaluating of the regional development level, classification of the regions. The study is of review and methodological character. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Aczel A.D.: Statystyka w zarządzaniu. Warszawa: PWN 2000.
 • Anderberg M.R.: Cluster analysis for applications. New York, San Francisco, London: Academic Press 1973.
 • Badania przestrzenne rynku i konsumpcji. Przewodnik metodyczny. Red. S. Mynarski. Warszawa: PWN 1992.
 • Bartosiewicz S.: Prosta metoda wyboru zmiennych objaśniających w modelu ekonometrycznym. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu 1974, z. 43.
 • Bukietyński W., Hellwig Z., Królik U., Smoluk A.: Uwagi o dyskryminacji zbiorów skończonych. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu 1969, z. 21.
 • Dańska B.: Przestrzenno-czasowe modelowanie zmian w działalności produkcyjnej w Polsce. W: Dane panelowe i modelowanie wielowymiarowe w badaniach ekonomicznych. Red. B. Suchecki. Łódź: Absolwent 2000.
 • Ekonometria przestrzenna. Red. A. Zeliaś. Warszawa: PWE 1991.
 • Florek K., Łukaszewicz J., Perkal J., Steinhaus H., Zubrzycki S.: Taksonomia wrocławska. "Przegląd Antropologiczny" 1952, t. 17.
 • Gajda J.B.: Wielorównaniowe modele ekonometryczne. Estymacja - symulowanie - sterowanie. Warszawa: PWN 1988.
 • Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A.: Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych. Warszawa: PWN 1982.
 • Grabiński T.: Metody taksonometrii. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 1992.
 • Hartigan J.A.: Clustering Algorithms. Wiley, New York 1975.
 • Hellwig Z.: Problem optymalnego doboru predykant. "Przegląd Statystyczny" 1969 nr 3-4.
 • Jajuga K.: Statystyczna teoria rozpoznawania obrazów. Warszawa: PWN 1990.
 • Kolonko J., Stolarska E., Zadora K.: Prosta metoda dyskryminacji zbiorów skończonych. "Przegląd Statystyczny" 1970 nr 2.
 • Kolupa M.: O pewnym sposobie obliczania współczynnika zbieżności. "Przegląd Statystyczny" 1975 nr 1.
 • Krawczak I.: Scenariusz jako metoda prognozowania. "Wiadomości Statystyczne" 1990 nr 1.
 • Kusideł E.: Modele wektorowo-autoregresyjne VAR. Metodologia i zastosowania. W: Dane panelowe i modelowanie wielowymiarowe w badaniach ekonomicznych. Red. B. Suchecki. Łódź: Absolwent 2000.
 • Nowak E.: Problemy doboru zmiennych do modelu ekonometrycznego. Warszawa: PWN 1984.
 • Nowak E.: Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. Warszawa: PWE 1990.
 • Nowak E.: Wskaźniki podobieństwa wyników podziałów. "Przegląd Statystyczny" 1985 nr 1.
 • Nowak E.: Zarys metod ekonometrii. Zbiór zadań. Warszawa: PWN 1994.
 • Pawłowski Z.: Prognozy ekonometryczne. Warszawa: PWN 1973.
 • Podolec B., Zając K.: Ekonometryczne metody ustalania rejonów konsumpcji. Warszawa: PWE 1978.
 • Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowanie. Red. M. Cieślak. Warszawa: PWN 2001.
 • Prognozowanie gospodarcze. Red. M. Cieślak. Wrocław: Wyd. AE 1993.
 • Rand W.M.: Objective criteria for the evaluation of clustering methods. "Journal of the American Statistical Association" 1971 nr 66.
 • Sokal R.R., Rohlf F.J.: The comparison of dendrograms by objective methods. "Taxon" 1962 nr 11.
 • Statystyczne metody analizy danych. Red. W. Ostasiewicz. Wrocław: Wyd. AE 1998.
 • Strahl D.: Metody programowania rozwoju społeczno-gospodarczego. Warszawa: PWE 1990.
 • Suchecka J.: Ekonometria ochrony zdrowia. Łódź: Absolwent 1998.
 • Taksonomia struktur w badaniach regionalnych. Red. D. Strahl. Wrocław: Wyd. AE 1998.
 • Tomaszewicz Ł.: Metody analizy input-output. Warszawa: PWE 1994.
 • Walesiak M.: Metody klasyfikacji w badaniach strukturalnych. Rozprawa doktorska. Wrocław: Wyd. AE 1985 (maszynopis).
 • Welfe A.: Ekonometria. Warszawa: PWE 1995.
 • Welfe W.: Ekonometryczne modele gospodarki narodowej Polski. Warszawa: PWE 1992.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000016110

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.