PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | z. 29 | 9--26
Tytuł artykułu

Decentralizacja państwa a polityka finansowa gmin, powiatów i województw

Warianty tytułu
Country Decentralization and Financial Policy of Gmina, Poviats and Voivodeships
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem rozważań artykułu są zagadnienia decentralizacji finansów publicznych oraz kwestie samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce i związane z tym prawo do uprawiania przez te jednostki własnej polityki finansowej.
EN
Decentralization of public finances as well as financial independence of local governments (gmina, powiat and voivodship) in Poland has been the subject of the article. (AŁ)
Twórcy
Bibliografia
 • Agoprzowicz A., Gilowska Z., Ustawa o gminnym samorządzie terytorialnym, C.H. Peck, Warszawa 1999, s. XVII.
 • Bigo T., Związki polityczno-prawne w świetle ustawodawstwa polskiego, Warszawa 1928, s. 122-123.
 • Dudzik S., Działalność gospodarcza samorządu terytoroialnego, Zakamycze, Kraków 1998, s. 99.
 • Encyklopedia Powszechna, PWN, Warszawa 1983, s. 582.
 • Galster J., Praca zbiorowa, Prawo konstytucyjne, TNOiK, Toruń 1998, s. 369.
 • Harasimowicz, Finanse i Prawo Finansowe, PWE, Warszawa 1988, s. 35.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz.483).
 • Kornberger-Sokołowska E., Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Liber, Warszawa 2001, s. 12.
 • Leoński Z., Samorząd terytorialny w RP, C. H. Beck, Warszawa 2001, s. 50, 68.
 • Majchrzycka-Guzowska A., Finanse i prawo finansowe, PWN, Warszawa 1995, s.11.
 • Materiały z obrad XX Zgromadzenia Związku Miast Polskich w Katowicach, 12 października 2000 r., "Zarządca", Pismo Polskiej Federacji Zarządców i Administratorów Nieruchomości, Gdańsk 2001, Nr 6, s. 98-99.
 • Mokrzyc M., Ofiarski Z., Praktyczny komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie, Szczecin 1999, s. 40.
 • Myczkowska A., Dwukrotny wzrost w ciągu dwóch lat, "Rzeczpospolita ", 24.05.2002.
 • Niewiadomski Z., Samorząd terytorialny w Konstytucji, "Samorząd Terytorialny", Municypium, Warszawa, Nr 3, 2002, s.18.
 • Patrzałek L., Funkcje gospodarcze samorządu terytorialnego, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", 1991, Nr 2.
 • Polityka ekonomiczna pod red. A. Fajferka, Wyd. Akademii Ekonomicznej w krakowie, Kraków 1999, s. 32.
 • Polityka ekonomiczna pod red. B. Winiarskiego, wyd. 2, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1994, s.12, 120.
 • Ruśkowski E., Finanse publiczne i prawo finansowe, KIK, Warszawa 2000, s. 27.
 • Skoczny T., Dopuszczalność działalności gospodarczej gmin, "Samorząd Terytorialny", 1991, Nr 3.
 • Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. Nr 91, poz. 576 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t.j. Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 9 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2002 (Dz.U. Nr 150, poz. 983 ze zm.).
 • Wasilewski A., Działalność gospodarcza a funkcje i zadania gmin, "Samorząd Terytorialny", 1991, s. 11-12.
 • Wykrętowicz S., Samorząd w Polsce. Istota, formy, zadania, Wydawnictwo WSB, Poznań 2001, s. 18.
 • Zalewski H., Jędrzejewski L., Polityka i strategia samorządu terytorialnego w Polsce, "Rachunkowość Budżetowa", 1999, Nr 6, s. 23.
 • Zalewski H., Polityka stosowana wobec jednostek gospodarki uspołecznionej w Polsce Ludowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1990, s. 46.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000016194

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.