PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 1(11) | 57--77
Tytuł artykułu

Kapitał intelektualny jako przesłanka konkurencyjności podmiotu na rynku

Autorzy
Warianty tytułu
Intellectual Capital as an Entity's Competitiveness Premise on the Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest głos w dyskusji dotyczący prezentacji najważniejszych składników kapitału intelektualnego, które w warunkach innowacyjnej, opartej na wiedzy gospodarki, decydują o przewadze konkurencyjnej podmiotu działającego na rynku. Artykuł składa się z trzech części: (1) identyfikacji i klasyfikacji przesłanek konkurencyjności podmiotów rynkowych, (2) identyfikacji składników kapitału intelektualnego, ze szczególnym uwzględnieniem kapitału ludzkiego i strukturalnego i ich wpływu na pozycję konkurencyjną oraz (3) prezentacji dylematów pomiaru kapitału intelektualnego i najważniejszych wskaźników go określających. W konkluzji stwierdzono, że kapitał intelektualny podmiotu rynkowego w coraz większym stopniu decyduje o jego efektywności i pozycji konkurencyjnej, lecz pomiar i kwantyfikacja poszczególnych jego składników nadal są problemem i ważnym nurtem badawczym w zarządzaniu w XXI wieku.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is a voice in the discussion about the presentation of the most important components of intellectual capital, which, in the conditions of innovative economy being based on know-how, determine the competitive advantage of an entity active on the market. The article consists of three content-related parts: (1) identification and classification of market entity competitiveness premises, (2) identification of intellectual capital components, with special attention to human and structural capital and its influence on the competitive position as well as (3) a presentation of intellectual capital measurement dilemmas and the most important indices which specify it. The article is concluded with a statement that intellectual capital of a market entity has an increasingly bigger influence on its effectiveness and competitive position, but measurements and classification of its individual components are still a problem and a significant research current in management in the 21st century.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
57--77
Opis fizyczny
Twórcy
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
Bibliografia
 • Adamczewski P. 2005. Słownik informatyczny. Gliwice: Helion.
 • Chodyński A., Jabłoński A.S., Jabłoński M.M. 2007. Strategiczna karta wyników (Balanced Scorecard) w implementacji założeń rozwoju organizacji. Kraków: Krakowska Szkoła Wyższa im. A.F. Modrzewskiego.
 • Dobija D. 2004. Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo WSPiZ im. L. Koźmińskiego.
 • Dobija M. 1998. Kapitał, kapitalizacja i rachunkowość kapitału ludzkiego. "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce" Warszawa.
 • Dobija M. 1999. Koncepcja pomiaru kapitału intelektualnego w aspekcie rachunkowości społeczno-ekonomicznej. "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce" Warszawa.
 • Dobija M. 2002. Kapitał ludzki i intelektualny w aspekcie rachunkowości, "Przegląd Organizacji" 2002, nr 1.
 • Drucker P. F. 1999. Społeczeństwo pokapitalistyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Edvinsson L. 1997. Developing Intellectual Capital at Scandia. "Long Range Planning" 1997, nr 30, vol. 30.
 • Edvisson L., Malone M.S. 2001. Kapitał intelektualny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Gierszewska G., Wawrzyniak B. 2001. Globalizacja. Wyzwania dla zarządzania strategicznego. Warszawa Poltext.
 • Kaźmierczak T., Rymsza M. (red) 2007. Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Kohls R.L., Uhl J.N. 1990. Marketing of Agricultural Products. 7-th ed. New York: Macmillan Publishing Company.
 • Marshall A. 1956. Principles of Economics. London: Macmillan.
 • Micherda B. 2001. Ustawa o rachunkowości ze skorowidzem. Kraków Zakamycze.
 • Mynarski S. (red.). 1993. Analiza rynku. Systemy i mechanizmy. Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 • OECD. 1992. Technology and the economy. The key relationship. The Technology/Economy Program. Paris.
 • Perechuda K. (red.). 2005. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Pietruszka-Ortyl A. 2004. Wyzwania wartościowania kapitału intelektualnego organizacji. [w:] Skrzypek E. (red.) Success 2004. Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy. Tom I. Lublin: UMCS.
 • Płonka M. 2004. Wybrane zagadnienia rynku ubezpieczeniowego. [w:] Perenc J. (red.) Rynek usług ubezpieczeniowych. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
 • Płonka M. 2008. Wybrane problemy rachunku kosztów i korzyści społecznych podmiotów ekonomii społecznej. "Ekonomia Społeczna" 2008, nr 2.
 • Porter M.E. 1992. Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. Warszawa: PWE.
 • Stankiewicz M. J. 2002. Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Toruń: Dom Organizatora.
 • Sveiby K-E. 1997. The New Organizational Wealth: Managing & Measuring Knowledge-Based Assets. San Francisco: Berrett-Koehler.
 • Walas-Trębacz J. 2006. Analiza kapitału intelektualnego w firmie. [w:] Chodyński A. (red.). Współczesne wyzwania zarządzania organizacjami. "Acta Academiae Modrevianae" Kraków: Krakowska Szkoła Wyższa im. A.F. Modrzewskiego.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000050030

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.