PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 18 | nr 74 | 32--57
Tytuł artykułu

Zmiany w MSR i Dyrektywach Unii oraz ich wpływ na rozwiązania krajowe

Warianty tytułu
Amendments to IAS and Eu Directives and their impact on national regulations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono aktualnie zachodzące zmiany w rachunkowości, wynikające z przyjęcia Rozporządzenia Unii w zakresie stosowania MSR, zmian w MSR i dyrektywach Unii. W ten sposób - w kontekście uwarunkowań międzynarodowych - został przedstawiony ich wpływ na rozwiązania krajowe i potencjalne zmiany zapisów Ustawy o rachunkowości w najbliższej przyszości. Na wstępie została jednak zarysowana droga, jaką przeszła Unia Europejska do przyjęcia MSR za podstawę sporządzania sprawozdań finansowych oraz procedury adaptacji rozwiązań światowych w rachunkowości polskiej w III Rzeczypospolitej.
EN
The article provides an overview of changes currently taking place in accounting as a result of the approval of the EU Regulation on the adoption and use of IAS, revisions to IAS and EU Directives, and their impact on national solutions and potential amendments to the Accounting Act to be made in the nearest future. The discussion of these developments is preceded by a brief outline of the European Union's mad to the acceptance of IAS as a basis for financial reporting and the process of adaptation of Polish accounting to new requirements.
Rocznik
Tom
18
Numer
Strony
32--57
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • 1. Cornm1tnication from the Commission: Accounting harmonization: a new strategy vis-a-vis international harmonization, Official Journal of European Communities, COM 95 (508), Brussels 1995.
 • 2. Communication from the Commission to the Council and European Parliament, EU Financial Reporting Strategy: the way forward, Commission of the European Communities, COM (2000)359, Brussels 2000.
 • 3. Contact Committee on the Accounting Directives: "An examination of the conformity between the International Accounting Standards and the European Accounting Directives", Office for Official Publications of the European Communities, Luxemburg 1996.
 • 4. Council Directive 86/635/EEC of 8 December 1986 on the annual accounts and consolidated accounts of banks and other financial institutions, Official Journal of European Communities, OJ L 372, 1986, z późniejszymi zmianami.
 • 5. Council Directive 91/674/EEC of 19 December 1991 on the annual accounts and consolidated accounts of insurance undertakings, Official Journal of European Communities, OJ L 374, 1991.
 • 6. Council Directive 93/22/EEC of 10 May 1993 on investment services in the securities field, Official Journal European Communities, OJ L 141, 1993, z późniejszymi zmianami.7. Directive 200l/65/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 amending Directives 78/660/EEC, 83/349/EEC and 86/635/EEC as regards the valuation rules for the annual and consolidated accounts of certain types of companies as well as of banks and other financial institutions, Official Journal of European Communities, OJ L 283, 2001.
 • 8. Directive 2003/51/EC of the European Parliament and of the Council of 18 May 2003 amending Directives 78/660/EEC, 83/349/EEC, 86/635/EEC and 91/674/EEC on the annual and consolidated accounts of certain types of companies, banks and other financial institutions and insurance undertakings, Official Journal of European Communities, OJ L 178, 2003.
 • 9. Examination of the conformity between International Accounting Standards and the European Accounting Directives, European Commission, Brussels 1999.
 • 10. Examination of the conformity between IAS 35, IAS 36, IAS 37, IAS 38, IAS 22 (revised 1998), IAS 16 (revised 1998), IAS 28 (revised 1998), IAS 31 (revised 1998) and the European Accounting Directives, European Commission, Brussels 1999.
 • 11. Examination of the conformity between SIC l to SIC 25 and the European Accounting Directives, European Commission, Brussels 2001.
 • 12. Examination of the conformity between IAS l to IAS 41 and the European Accounting Directives, European Commission, Brussels 2001.
 • 13. First-time adoption of International Financial Reporting Standards, International Accounting Financial Standard, IASB, London 2002.
 • 14. First-time application of International Financial Reporting Standards, Basis for conclusions on International Accounting Financial Standard, IASB, London 2002.15. First-time application of International Financial Reporting Standards, Guidance on Implementing, IASB, London 2002.
 • 16. Fourth Council Directive 78/660/EEC of 25 July 1978 on the annual accounts of certain types of companies, Official Journal of European Communities, OJ L 222, 1978, z późniejszymi zmianami.
 • 17. Harmonizacja rachunkowości, praca zbiorowa pod red. D. Misińskiej. i M. Kwiecień, AE we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 • 18. Helin A., Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, FRRwP, Warszawa 2000.
 • 19. Hulle Karen van, The EC Experience of Harmonization, w: "Accountancy", vol. 104, September 1989.
 • 20. IASB Insight, The Newsletter of the International Accounting Standards Board, IASB, London 2002, 2003.
 • 21. IASB Update, Board Decisions on International Accounting Standards Board, IASB, London 2003.
 • 22. IFRIC Update, The Newsletter of the International Financial Reporting Interpretations Committee, IASB, London, July 2003.
 • 23. Ignatowski R., Europa u progu adaptacji Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, w: "Ustawa o rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Analiza porównawcza", pr. zbiorowa pod red. Jerzego Gierusza, ODDK, Gdańsk 2002.
 • 24. Ignatowski R., Rachunkowość polska w perspektywie stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w krajach Unii Europejskiej, w: "Międzynarodowe i polskie regulacje rachunkowości w praktyce", pr. zbiorowa pod red. Mariana Walczaka, Difin, Warszawa 2003.
 • 25. Improvements to International Accounting Standards, Exposure Draft, IASB, London 2002.
 • 26. International Accounting Standards - Similarities and Differences -IAS, US GAAP and PAR, PricewaterhouseCoopers, 1999.
 • 27. Jaruga A.A., Nowa strategia Unii Europejskiej w zakresie rachunkowości, w: "Rachunkowość" nr 10/2000.
 • 28. Jaruga A.A., Krajowe Komitety Standardów Rachunkowości, w: "Rachunkowość" nr 3/2001.
 • 29. Komentarz do ustawy o rachunkowości. Rachunkowość - MSR - Podatki, praca zbiorowa pod redakcją A. Jarugowej i T. Martyniuk, ODDK, Gdańsk 2002.
 • 30. Międzynarodowe regulacje rachunkowości. Wpływ na rozwiązania krajowe, praca zbiorowa pod redakcją A. A. Jarugi, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
 • 31. Regulation of the European Parliament and the Council on the application of international accounting standards, 2001/0044 (COD), Brussels 2002. /0044 (COD), Brussels 2002.
 • 32. Opinion of the Economic and Social Committee on the "Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the application of international accounting standards", Official Journal of the European Communities, (200l/C 260/15).
 • 33. Preface to International Financial Reporting Standards, IASB, London 2002.
 • 34. Proposal for a Regulation of 1he European Parliament and of the Council on the application of international accounting' standards, Commission of the European Communities, COM(2ool)80 final, Brussels 2001.
 • 35. Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council of 19 July 2002 on the application of international accounting standards, Official Journal of he European Communities, OJ L 243, 2002.
 • 36. Report on the proposal for a European Parliament and Council on the application of international accounting standards, Session document, European Parliament, Brussels 2002.
 • 37. Seventh Council Directive 83/349/EEC of 13 June 1983 on consolidated accounts, Official Journal of European Communities, OJ L 193, 1983, z późniejszymi zmianami.
 • 38. The accounting harmonisation in the European Communities: problems of applying the 4th Directive on the annual accounts of limited companies, Office for Official Publications of the European Communities, Luxemburg 1990.
 • 39. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późniejszymi zmianami.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000110925

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.