PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2000 | nr 7-8 | 47--75
Tytuł artykułu

Kobiety na rynku pracy w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł omawia stan badań na temat aktywności zawodowej kobiet w Polsce. Koncentruje się na trzech aspektach obecności kobiet na rynku pracy: aktywności zawodowej, zatrudnieniu i bezrobociu. Porównano polski rynek pracy kobiet z rynkiem pracy Unii Europejskiej.
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
47--75
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Aktywność ekonomiczna ludności Polski, GUS, Warszawa (różne wydania).
 • Balcerzak-Paradowska B. [1996]: Sytuacja kobiet w procesie rozwoju - refleksje teoretyczne, "Polityka społeczna", nr 8.
 • Balcerzak-Paradowska B. [1999]: Praca zawodowa kobiet - przymus czy aspiracje?, "Zeszyty IBnGR", nr 23.
 • Bezrobocie rejestrowane w Polsce, GUS, Warszawa (różne wydania).
 • Frątczak E. [1999]: Zmiany płodności, w: "Przemiany demograficzne w Polsce w latach 90. w świetle koncepcji drugiego przejścia demograficznego", pod red. I.E. Kotowskiej, Monografie i Opracowania nr 461, SGH, Warszawa.
 • Golinowska S. [1996]: Zawodowa i domowa praca kobiet. Polska i kraje Europy Środkowej i Wschodniej, "Polityka społeczna", nr 8.
 • Góra M., Socha M.W., Sztanderska U. [1995]: Analiza polskiego rynku pracy w latach 1990- -1994. Kierunki zmian i rola polityk rynku pracy, GUS, MPiPS, Warszawa.
 • Góra M. [1996]: The labour market in Poland: 1990-1995, Empirical and methodological studies, "Monografie i Opracowania", nr 421, SGH, Warszawa.
 • Graniewska D. [1993]: Bezrobocie a rodzina, w: "Bezrobocie - wyzwanie dla polskiej gospodarki", pod red. E. Frątczak, Z. Strzelecki, J. Witkowski, PTD, GUS, Warszawa.
 • Graniewska D. [1996]: Współczesne procesy aktywności zawodowej kobiet, "Polityka społeczna", nr 8.
 • Heinen J. [1995]: Chomage et devenir de la main-d'oeuvre feminine en Pologne. Le cout de la transition, Paris.
 • Ignatczyk W. [1999]: System wartości rodzinnych młodzieży końca XX wieku (na przykładzie województwa poznańskiego), "Studia Demograficzne", nr 1/135.
 • Informator o organizacjach i inicjatywach kobiecych w Polsce, Centrum Promocji Kobiet.
 • Ingham H., Ingham M. [1996]: Women in the Polish Labour Market, European Studies Research Institute, The University of Salford, "Working Papers in Policy Studies", No 13.
 • Ingham M. Ingham H. [1997a]: Unemployment, gender and education in Poland: A legacy of history?, Discussion Paper EC 7/97, The Management School, Lancaster University.
 • Ingham H., Ingham M., Karwińska A. [1997b]: Females in the Polish Labour Market: Fact and Perception, European Studies Research Institute, The University of Salford, "Working Papers in Policy Studies", No 15.
 • Ingham M., Ingham H., Karwińska A., Węcławowicz G. [1997c]: Women in the Polish Labour Market: Is Transition a Threat?, w: Bull M.J., Ingham M., "The Reform of the Socialist System in Central and Eastern Europe", London.
 • Janowska Z. [1993]: Bezrobocie kobiet w Polsce, w: "Bezrobocie - wyzwanie dla polskiej gospodarki", pod red. E. Frątczak, Z. Strzelecki, J. Witkowski, PTD, GUS, Warszawa.
 • Janowska Z. [1996]: Aktywność zawodowa i przedsiębiorczość kobiet w Polsce, "Polityka społeczna", nr 8.
 • Janowska Z., Martini-Fiwek J., Góral Z. [1992]: Bezrobocie kobiet w Polsce, Fundacja im. Friedricha Eberta, Polityka ekonomiczna i społeczna, Zeszyt 18.
 • Kocot-Górecka K. [1997]: Zmiany aktywności zawodowej ludności w Polsce w okresie transformacji gospodarczej w latach 1989-1996, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, SGH, Warszawa, zeszyt 5.
 • Kostrubiec S., Kowalska A. [1997]: Efektywność polityki rynku pracy, seria: Studia i analizy statystyczne, GUS, Warszawa.
 • Kostrubiec S., Kowalska A. [1998]: Bezrobocie, w: Aktywność zawodowa i bezrobocie w Polsce w listopadzie 1998 r., GUS, Warszawa.
 • Kotowska I.E. [1992]: Zmiany sytuacji kobiet na rynku pracy, I)Pi DL GUS, ZBSE GUS i PAN, Warszawa.
 • Kotowska I.E. [1993a]: Pozycja kobiet na rynku pracy, "Wiadomości statystyczne", nr 3.
 • Kotowska I.E. [1993b]: Nierówność kobiet na rynku pracy, w: "Bezrobocie - wyzwanie dla polskiej gospodarki", pod red. E. Frątczak, Z. Strzelecki, J. Witkowski, PTD, GUS, Warszawa.
 • Kotowska I.E. [1997]: Równość kobiet i mężczyzn na rynku pracy, w: Wokół problemów zawodowego równouprawnienia kobiet i mężczyzn, pr. zbiorowa pod red. R. Siemieńskiej, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Kotowska I.E., Podogrodzka M. [1994]: Dyskryminacja kobiet na tynku pracy, "Kobieta i Biznes", nr 2-3.
 • Kowalska A. [1996]: Aktywność zawodowa kobiet i ich pozycja na rynku pracy, GUS, Warszawa.
 • Kowalska A. [1999a]: Kobiety na rynku pracy, w: "Przemiany demograficzne w Polsce w latach 90. w świetle koncepcji drugiego przejścia demograficznego", pod red. I.E. Kotowskiej, Monografie i Opracowania nr 461, SGH, Warszawa.
 • Kowalska A. [1999b]: Kobiety na polskim rynku pracy w okresie transformacji społeczno-ekonomicznej, "Zeszyty IBnGR", nr 23.
 • Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności, Monitoring rynku pracy, GUS Departament Pracy (różne edycje).
 • Lisowska E. [1994]: Współczesna kobieta w rodzinie i pracy zawodowej - czy konflikt ról, "Kobieta i Biznes", nr 2-3.
 • Lisowska E. [1996a]: Kobiety przedsiębiorcy - motywacje i bariery, "Polityka społeczna", nr 8.
 • Lisowska E. [1996b]: Kobiety na rynku pracy w Polsce, Urząd Rady Ministrów, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Rodziny i Kobiet.
 • Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski. Lata 1990-1998, GUS, Warszawa 1999.
 • Pracujący w gospodarce narodowej, GUS, Warszawa (różne wydania).
 • Regionalne zróżnicowanie rynku pracy w Polsce w latach 1989-1993, (1995), GUS, Warszawa.
 • Rocznik statystyczny pracy, GUS, Warszawa (różne wydania).
 • Siemieńska R. [1993]: The impact of political and economic changes on the status of women in central and eastern Europe, International Workshop on the problems of equality in the current period of transition in the countries of central and east Europe, Proceedings, Sofia, 13-15.12.1993.
 • Siemieńska R. [1997]: Wartości i postawy warunkujące obecność kobiet na rynku pracy, w. Wokół problemów zawodowego równouprawnienia kobiet i mężczyzn, pr. zbiorowa pod red. R. Siemieńskiej, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Siemieńska R. [1999]: Postawy wobec aktywności zawodowej kobiet a modele rodziny, "Zeszyty IBnGR", nr 23.
 • Sztanderska U., Liwiński J. [2000], Kobiety na rynku pracy w Polsce w latach 90., w: "Wpływ procesu prywatyzacji na położenie kobiet: kobiety polskie w gospodarce okresu transformacji", Centrum Praw Kobiet.
 • Sytuacja społeczno-zawodowa kobiet w 1994 r., GUS, Warszawa 1994.
 • Uwarunkowania zachowań prokreacyjnych rodzin polskich, GUS, Warszawa 1997.
 • Witkowski J. [1993]: Podstawowe cechy bezrobocia w Polsce w okresie transformacji, GUS, Warszawa.
 • Witkowski J. [1999]: Labour market dynamics analysis in Poland, Groupe de Paris on Labour and Compensation, 18-19.11. (mimeo).
 • Women in Transition, The MONEE Project CEE/CIS/Baltics, Regional Monitoring Report, UNICEF, International Child Development Centre, No. 6, 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000110989

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.