PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2001 | nr 7-8 | 3--13
Tytuł artykułu

Korzenie polskiej samorządności : wybrane zagadnienia

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Dzisiejsza samorządność na bogate i długie tradycje, sięgające korzeniami czasów średniowiecza. Artykuł omawia proces kształtowania się struktur władzy samorządowej począwszy od samorządu miejskiego funkcjonującego w XIII wieku aż do roku 1717, kiedy to sejm "niemy" odebrał samorządom dużą część uprawnień, co zapoczątkowało proces ograniczania kompetencji instytucji samorządowych.
Rocznik
Numer
Strony
3--13
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • A. Filipczak-Kocur: Sejmik sieradzki za Wazów (1587-1668), Opole 1989.
 • A. Leszczyński: Samorząd żydowski w miastach Korony (1623-1764), (w:) Studia nad dziejami miast i mieszczaństwa w średniowieczu, t. 1, Studia Polonica Historiae Urbanae, t. 1, Toruń 1996, ss. 195-198.
 • A. Leszczyński: Sejm Żydów Korony 1623-1764, Warszawa 1994.
 • A. Lityński: Deputacje skarbowe województwa płockiego (1609-1652), "Kwartalnik Historyczny", R. 1984, z. 4, ss. 687-699.
 • A. Lityński: Konfederacja i rokosz w polskim prawic karnym, XVI-XVIII w., "Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego", nr 200, Katowice 1977.
 • A. Lityński: Samorząd szlachecki w Polsce XV11-XV111 wieku, "Kwartalnik Historyczny", T. 99 (1992), z. 4, s. 17.
 • A. Lityński: Szlachecki samorząd gospodarczy w Małopolsce 1606-1717, Katowice 1974, "Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego" nr 53.
 • A. Lityński: Sejmikowe sądy skarbowe województwa płockiego do 1717, "Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego", nr 782, "Studia Iuridica Silesiana", t. 11 (1986), ss. 77-103.
 • A. Pawiński: Rządy sejmikowe w Polsce 1572-1795 na tle stosunków województw kujawskich, wyd. II, oprac. H. Olszewski, Warszawa 1978, zwłaszcza ss. 138-190.
 • A. Sucheni-Grabowska: Przeobrażenia ustrojowe od Kazimierza Wielkiego do Henryka Walezego, (w:) Tradycje polityczne dawnej Polski, Warszawa 1993, ss. 44-45.
 • A. Sucheni-Grabowska: Rola mandatu poselskiego w dawnej Polsce na tle porównawczym, (w:) Między polityką a kulturą. Profesorowi Andrzejowi Wyczańskiemu w siedemdziesiątą piątą rocznicą urodzin i pięćdziesięciolecie pracy naukowej, pod red. C. Kukli, Warszawa 1999, ss. 119-137.
 • A. Wyczański: Szlachcic wobec miasta, (w:) Actas media actas moderna. Studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi w siedemdziesiątą rocznicą urodzin, Warszawa 2000, s. 140.
 • A.B. Zakrzewski: Sejmiki Wielkiego Księstwa Litewskiego XVI-XVII1 w. Ustrój i funkcjonowanie: sejmik trocki. Warszawa 2000.
 • H. Karbownik: Udział przedstawicieli kapituł w sejmach i sejmikach dawnej Rzeczypospolitej (XV-XV1I1 w.), "Czasopismo Prawno-Historyczne", t. 22 (1970), z. 2, ss. 169-177.
 • H. Olszewski: Praktyka limitowania sejmików, "Czasopismo Prawno-Historyczne", t. 13 (1961), z. 1, ss. 33-55.
 • H. Samsonowicz: Rola polityczna miast polskich w pierwszej połowie XV w., (w:) Kultura, Polityka, Dyplomacja. Studia ofiarowane J. Maciszewskiemu, Warszawa 1990, ss. 338-345.
 • H. Samsonowicz: Samorząd miast Polski średniowiecznej, (w:) Polskie tradycje samorządowe a heraldyka, Lublin 1992, s. 13. J. Choińska-Mika: Sejmiki mazowieckie w dobie Wazów, Warszawa 1998.
 • J. Choińska-Mika: Sejmiki mazowieckie, (w:) Mazowsze jako region historyczny. Tradycje samorządowe, Warszawa 2000, s. 6.
 • J. Dzięgielewski: Izba poselska w systemie władzy Rzeczypospolitej w czasach Władysława IV, Warszawa 1992, s. 76.
 • J. Gierowski: Konfederacje a postawa polityczna szlachty, (w:) Dzieje kultury politycznej w Polsce, Warszawa 1977, ss. 87-101.
 • J. Gierowski: Szlachecki samorząd województw i ziem w XVI-XVII1 wieku, "Acta Universitatis Wratislavicnsis", nr 945, Historia LXVI, Wrocław 1988, s. 151.
 • J. Seredyka: Parlamentarzyści drugiej połowy panowania Zygmunta 11 Wazy, Opole 1989.
 • K. Przyboś, A. Walaszek: Reprezentacja sejmowa województwa krakowskiego w XVII w., "Studia Historyczne" R. XX, 1977, z. 3, ss. 377-400.
 • L. Mokrzecki, J. Żerko: Cele i kierunki wychowania w szkolnictwie 1 Rzeczypospolitej, "Przegląd Historyczno-Oświatowy" 2000, nr 1-2, ss. 5-12.
 • Ł. Kurdybacha: Staropolski ideał wychowawczy, Lwów 1938.
 • M. Bogucka, H. Samsonowicz: Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław 1986, ss. 55-77 (tamże bogata literatura przedmiotu).
 • M. Ludwig: Besteuerung und Verpfandung koniglisher Stadte im spatmittelalterlichen Polen, Berlin 1984.
 • S. Achremczyk: Życie polityczne Prus Królewskich i Warmii w latach 1660-1703, Olsztyn 1991, zwł. ss. 69-104.
 • S. Obirek: Wizja państwa w nauczaniu jezuitów polskich w latach 1564-1668, Kraków 1995.
 • S. Plaża: Sejmiki i zjazdy szlacheckie województw poznańskiego i kaliskiego, ustrój i funkcjonowanie (1572-1632), Warszawa 1984, ss. 13-14.
 • T. Bieńkowski: Stanisława Sokołowskiego traktat o kształceniu młodzieży szlacheckiej, "Rozprawy z dziejów oświaty", t. XXXIX, ss. 3-9.
 • W. Czapliński: Sejm w latach 1587-1696, (w:) Historia sejmu polskiego, t. 1, Warszawa 1984, ss. 218-219.
 • W. Kriegseisen: Samorząd szlachecki w Małopolsce w latach 1669-1717, Warszawa 1989, ss. 44-49.
 • W. Witkowski: Samorząd szlachecki w dawnej Rzeczypospolitej, (w:) Polskie tradycje samorządowe a heraldyka, Lublin 1992, s. 38.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000112267

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.