PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2002 | nr 4 | 48--65
Tytuł artykułu

Administracyjno-prawne formy działania zakładu opieki zdrowotnej

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł podaje i omawia ustawową definicję zakładu opieki zdrowotnej. Omawia rodzaje zakładów opieki zdrowotnej a także generalne akty zakładowe w zakładzie opieki zdrowotnej.
Rocznik
Numer
Strony
48--65
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • "Mała encyklopedia prawa" (red. Z. Rybicki), Warszawa 1980, s. 623.
 • "Słownik języka polskiego" (red. M. Szymczak), Wydanie drugie, zmienione i poprawione, Т. II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992, s. 244.
 • A. Błaś, (w:) Prawo administracyjne (red. J. Boć), Wrocław 1997. s. 76.
 • A. Błaś: Dylemat tzw. otwartego systemu źródeł prawa administracyjnego, (w:) A. Błaś: Studia z nauki prawa administracyjnego i nauki administracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998, s. 51.
 • A. Redelbach, S. Wronkowska, Z. Ziembiński: Zarys teorii państwa i prawa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 74.
 • C. Kosikowski: Prawo działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2000, s. 23.
 • E. Bojanowski: Podstawowe problemy prawa administracyjnego, Koszalin 1997, s. 9.
 • E. Bojanowski: Wybrane zjawiska w administracyjnym prawic materialnym (tezy do głosu w dyskusji), (w:) Prawo administracyjne w okresie transformacji ustrojowej (red. E. Knosala, A. Matan, G. Łaszczyca), Zakamycze 1999, s. 395.
 • E. Gdulewicz, (w:) Polskie prawo konstytucyjne (red. W. Skrzydło), Lublin 1998, ss. 197 i 198.
 • E. Ochendowski: Pojęcie zakładu publicznego, (w:) Współczesne problemy administracji publicznej. Studia Iuridica tom 32, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1996.
 • E. Ochendowski: Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2001, s. 234.
 • E. Ochendowski: Zakład administracyjny jako podmiot administracji państwowej, Poznań 1969.
 • E. Ochendowski: Zakłady administracyjne - pojęcie, tworzenie, organy i użytkownicy, "Nauka o Zarządzaniu" 1986, nr 3-4.
 • E.Ura: Prawo administracyjne, wydanie III, Warszawa 2001, s. 55.
 • H. Izdebski, M. Kulesza: Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Wydanie 2, LIBER, Warszawa 2000, s. 229 i nast.
 • I. Lewandowska: Zakłady opieki zdrowotnej prowadzą działalność gospodarczą, "Rzeczpospolita" z 22-23 grudnia 2001, nr 299 (6072).
 • I. Lipowicz, (w:) Prawo administracyjne. Część ogólna (red. Z. Niewiadomski), Warszawa 2000, s. 32.
 • I. Lipowicz: Pojęcie sfery wewnętrznej administracji państwowej. Katowice 1991, ss. 86-89.
 • J. Filipek: Podział na indywidualne i generalne akty administracyjne, (w:) Administracja publiczna u progu XXI wieku. Prace dedykowane prof. zw. dr. hab. Janowi Szreniawskiemu z okazji Jubileuszu 45-lecia pracy naukowej, Przemyśl 2000, s. 181.
 • J. Filipek: Prawo administracyjne. Instytucje ogólne, Część II, Zakamycze 2001, s. 48.
 • J. Jeżewski, (w:) Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 (red. J. Boć), Wrocław 1998, ss. 165 i 167.
 • J. Łętowski: Prawo administracyjne dla każdego, Warszawa 1995, s. 61.
 • J. Majchrowski, P. Winczorek: Ustrój Konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej wraz z tekstem Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 1998, s. 92.
 • K. Klonowski: Ochrona praw użytkownika zakładu publicznego, (w:) Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora zw. dra hab. Józefa Filipka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001, s. 349.
 • K. Wojtczak: Rada społeczna w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej, (w:) Administracja i prawo administracyjne u progu trzeciego tysiąclecia. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000, s. 490.
 • K. Ziemski: Formy prawne realizacji materialnego prawa administracyjnego, (w:) Rola materialnego prawa administracyjnego a ochrona praw jednostki (red. Z. Leoński), Poznań 1998, s. 63.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadzenie prof. dr. hab. Piotra Winczorka, INFOR Warszawa 2001, s. 24.
 • L. Garlicki: Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu. Wydanie 2, LIBER, Warszawa 1998, s. 66.
 • M. Elżanowski: Zakład państwowy w polskim prawie administracyjnym, Warszawa 1970, s. 54.
 • M. Kulesza: Przepisy administracyjne w "zamkniętym systemie źródeł prawa" oraz Opinia (dla Trybunału Konstytucyjnego), a także Uzasadnienie Opinii (wybrane wątki), "Samorząd Terytorialny" 2000, nr 9, s. 117.
 • M. Miemiec: Pojęcie statutu w nauce prawa. Acta Uniwersitatis Wratislaviensis, No 318, Wrocław 1975.
 • M. Stahl, (w:) Prawo administracyjne - pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie (red. M. Stahl), Warszawa 2000, s. 153.
 • M. Wierzbowski: Akty normatywne organizacji społecznych, Warszawa 1977.
 • M. Zimmermann: Formy działania administracji państwowej. Akt administracyjny, (w:) Polskie prawo administracyjne. Część ogólna, PWN, Warszawa 1956, ss. 320-324.
 • Materiały do nauki prawa administracyjnego, pod redakcją naukową Michała Kuleszy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1985, s. 415.
 • P. Przybysz, (w:) Prawo administracyjne (red. M. Wierzbowski), wydanie 2 zmienione. Warszawa 1999, s. 135.
 • P. Przybysz: Sytuacja prawna jednostki w zakładzie oświatowym, (w:) Jednostka wobec działań administracji publicznej, (red.) E. Ura, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Olszanica, 21-23 maja 2001 г., Rzeszów 2001, s. 371.
 • R. Hauser, (w:) Zarys prawa administracyjne (red. Z. Leoński), Warszawa-Poznań 1985, s. 149.
 • W. Chróścielewski: Akt administracyjny generalny, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1994, s. 109.
 • W. Dawidowicz: Polskie prawo administracyjne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1980, s. 17.
 • W. Dawidowicz: Wstęp do nauk prawno-administracyjnych, Warszawa 1974, s. 39.
 • W. Klonowiecki: Zakład publiczny w prawie polskim, Lublin 1933.
 • Z. Leoński, (w:) K. Wojtczak, Z. Leoński: Komentarz do ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, Warszawa-Poznań 1993, s. 24.
 • Z. Leoński: Zarys prawa administracyjnego. Działalność administracji, Warszawa 2001, s. 19.
 • Е. Ochendowski: Prawotwórcza funkcja gminy, (w:) Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, Problematyka samorządu terytorialnej Wydawnictwo Naukowe UAM, Warszawa-Poznań 1991, s. 25.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000114265

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.