PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2003 | nr 4 | 521--538
Tytuł artykułu

Skupiska działalności inwestycyjnej w Polsce. Przypadek przedsiębiorstw automatyki przemysłowej w regionie gdańskim

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł omawia wyniki badań grupy przedsiębiorstw sektora automatyki przemysłowej w regionie Trójmiasta, które miały na celu zweryfikowanie hipotezy zakładającej, że wysoka konkurencyjność tej grupy przedsiębiorstw jest efektem istnienia silnej współpracy między przedsiębiorstwami oraz instytucjami naukowo-badawczymi.
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
521--538
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Brodzicki T., Rot P., Szultka S., Tamowicz P., Umiński S., Wojnicka E., Uwarunkowania rozwoju nowoczesnych technologii w Gdańsku, IBnGR, maszynopis, Gdańsk 2002.
 • Domański R., Przestrzenna transformacja gospodarki, PWN, Warszawa 1997.
 • DTI, Business Clusters in the UK-A First Assessment, Ministry of Science, London 2001.
 • Dziemianowicz W., Olejniczak K., Grona przedsiębiorczości w aglomeracji warszawskiej, streszczenie raportu, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2002.
 • Final Report of the On-going Evaluation of the Regional Innovation Strategies under Article 10 of the ERDF, Ecotec Research and Consulting Ltd., Brussels 1997.
 • Enright M.J., Regional Clusters: What We Know and What Should We Know, paper prepared for the Kiel Institute International Workshop on Innovation Clusters and Interregional Competition, Kilonia, 12-13 listopada 2001.
 • Galar R., Innowacyjność przedsiębiorstw regionu Dolny Śląsk, „Master of Business Administration" 1998, 4 (34).
 • Gliński B., Zjednoczenie a przedsiębiorstwo, Książka i Wiedza, Warszawa 1968.
 • A Governor's Guide to Cluster-Based Economic Development, National Governors Association, Washington 2002.
 • Gruchman B., Glugiewicz E., The Role of Innovation in Regional Economic Restructuring in Eastern Europe, w: High Technology Industry and Innovative Environments: The European Experience, red. Aydalot, Keeble, Toutledge, London-New York 1988.
 • Gruchman B., Pietrzyk I., Technopolie jako czynnik stymulowania innowacji i rozwoju regionalnego, w: Wzrost konkurencyjności regionów, Friedrich Ebert Stiftung, Łódź 1996.
 • Harrison B., Industrial Districts: Old Wine in New Bottles?, „Regional Studies" 1992, vol. 26, nr 5.
 • Hoen A., Clusters: Determinants and Effects, CPB, Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, 2001.
 • Jasiński A.H., Innowacje i polityka innowacyjna, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 1997.
 • Jewtuchowicz A., Przedsiębiorczość, innowacje i konkurencyjność regionów (podstawowe pojęcia i identyfikacja problemów), w: Przesiębiorczość, innowacje a rozwój terytorialny, red. A. Jewtuchowicz, akład Ekonomiki Regionalnej i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.
 • Jezierski A, Petz B., Historia gospodarcza Polski Ludowej, PAN, Warszawa 1980.
 • Kline S.J., Rosenberg N., An Overview of Innovation, w: The Positive Sum Strategy: Harnassing Technology for Economic Growth, red. R. Landau, N. Rosenberg, National Academic Press, Washington DC, 1986.
 • Krugman P., Geography and Trade, MIT Press, Cambridge 1994.
 • Kurowski S., Polityka gospodarcza PRL, Editions Spotkania, Warszawa 1990.
 • National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning, red B.-A. Lundvall, London 1992.
 • Markowski T., Zarządzanie rozwojem miast, PWN, Warszawa 1999.
 • Marshall A., Zasady ekonomiki, M. Arct, Warszawa 1925.
 • Okoń-Horodyńska E., Narodowy system innowacji w Polsce, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego, Katowice 1998.
 • Olesiński Z., Predygier A, Identyfikacja i analiza grona na przykładzie grona budowlanego w regionie świętokrzyskim, „Organizacja i Kierowanie" 2002, nr 3 (109).
 • Pietrzyk I., Fenomen technopolii a postęp techniczny i rozwój regionalny, „Gospodarka Planowa" 1989, nr 8-9.
 • Pietrzyk I., Koncepcja terytorialnych systemów produkcyjnych w ekonomii zachodniej. Wnioski dla Polski, w: Dylematy i osiągnięcia polskiej polityki transformacji gospodarczej, red. H. Ćwikliński, G. Szczodrowski, UG, Gdańsk 1995.
 • Porter M.E., The Competitive Advantage of Nations, Free Press, Nowy Jork 1990.
 • Regional Clusters in Europe, European Commission, Brussels, „Observatory of European SMEs" 2002, 3.
 • Rosenfeld S.A., Bringing Business Clusters into the Mainstream of Economic Development, „European Planning Studes" 1997, nr 5 (1).
 • Rosenfeld S.A., Creating Smart Systems. A Guide to Cluster Strategies in Less Favoured Regions, 2001
 • Scott A.J., Industrial Organization and Location: Division of Labor, the Firm and Spatial Process, „Economic Geography" 1986, vol. 62, nr 3.
 • Surewicz W., Materiały z konferencji na temat: Rola powiązań jednostek badawczo-rozwojowych (JBR) w stymulowaniu polskiego przemysłu, maszynopis, Warszawa, 6 czerwca 1994.
 • Szymoniuk B., Klastry wiejskie na Lubelszczyźnie, Katedra Zarządzania Politechniki Lubelskiej, Lublin 2002.
 • Ustawa o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, Dz.U. z 15 września 2000 r., nr 88, poz. 983.
 • Wawrzyniak B., Regionalny system innowacji na Mazowszu, WSZiP, Warszawa 1997.
 • Whalley J., den Hertog P., Clusters, Innovation and RTOs -A Synthesis of the Findings from the RISE Cluster Studies, University of Strathclyde, Dialogic, Glasgow 2000.
 • Wojnicka E., Brodzicki T., Susmarski P., Szultka S., Klastry wysokotechnologoiczne i regionalne syste my innowacyjne w Niemczech, IBnGR, Gdańsk 2002.
 • Wojnicka E., Rot P., Tamowicz P., Brodzicki T., Regionalny system innowacyjny w województwie pomorskim, IBnGR, Gdańsk, „Polska Regionów" 2001, nr 26.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000117585

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.