PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2003 | nr 3 | 68--90
Tytuł artykułu

Wpływ pomocy publicznej na konkurencyjność przedsiębiorstwa

Warianty tytułu
Impact of state aid on competitiveness of companies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przeprowadzono analizę porównawczą pomocy publicznej udzielanej, przedsiębiorcom w Polsce i w Unii Europejskiej. Skoncentrowano się przede wszystkim na pomocy przyznawanej na cele horyzontalne, stanowiącej skuteczny instrument pobudzania konkurencyjności podmiotów gospodarczych. Podjęto próbę oceny najważniejszych zjawisk odnoszących się do rozmiarów pomocy, preferowanych kierunków jej alokacji i stosowanych instrumentów. W oparciu o przegląd warunków (zasad) uzyskiwania pomocy publicznej przeanalizowano wpływ poszczególnych jej instrumentów na konkurencyjność przedsiębiorstw. Sformułowano tezę, że najważniejszą barierą osłabiającą konkurencyjność jest niska innowacyjność. W tej sytuacji projekty finansowego wspierania podmiotów gospodarczych powinny być ukierunkowane na pobudzanie zachowań innowacyjnych. Zaprezentowano również rekomendacje autorów dotyczące kierunków zmian w funkcjonowaniu polskiego systemu pomocy publicznej.
EN
The article provides a comparative analysis of state aid granted to entrepreneurs in Poland and in the European Union. It is mostly focused on aid allocated for horizontal goals, being an effective instrument of stimulating business operators' competitiveness. An attempt has been made to evaluate the main issues relating to the amount of aid, its appropriation and instruments. An overview of conditions (principles) for receiving state aid allowed to analyze the impact of its particular instruments on companies' competitiveness. A thesis was formulated that low innovativeness was a major barrier to competitiveness. In view of the above, business operators' financial support schemes should be aimed at stimulating innovative approaches. Authors' recommendations concerning changes to be introduced to the Polish system of state aid have also been presented.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
68--90
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Analiza doświadczeń krajów Unii Europejskiej w zakresie pomocy publicznej. Wnioski dla Polski, [1999], Kierownictwo naukowe i koordynacja U. Płowieć, IKCHZ, Warszawa.
 • The Competitiveness of European Enterprises in the Face of Globalisation, [1999], COM (1998) 718 final, Brussels, 20.01.1999.
 • The Competitiveness of Transition Economies, [1998], OECD Proceedings, Paris.
 • Industrial Competitiveness, [1996], OECD, Paris.
 • Internationalisation, Inter-firm Linkages and SME Development in Central and Eastern Europe, [1998], Raport ACE, London.
 • Kaliszuk E., [2002], Polityka Wspólnoty Europejskiej w zakresie pomocy publicznej, „Wspólnoty Europejskie" 2002, nr 2.
 • Leczenie kompleksu Ameryki, [2000], „Rzeczpospolita" 2000, nr 71.
 • Presidency Conclusions, [2000], Lisbon European Council, 23-24 March 2000.
 • Raport o pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcom w 2001 r., [2002], UOKiK, październik.
 • State Aid Scoreboard spring update, [2002], Commission of the European Communities, Brussels, 22.05.2002 COM (2002) 242 final.
 • Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na zmiany strukturalne w przedsiębiorstwie, [2001], Raport z badań empirycznych przygotowany pod kierunkiem J. Kotowicz-Jawor nt., „Gospodarka Narodowa", nr 5-6.
 • Wspólna polityka gospodarcza krajów Unii, [2000], „Rzeczpospolita" 2000, nr 72.
 • Wytyczne Wspólnoty w sprawie pomocy na restrukturyzację i ratowanie przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji, OJC 288/99.
 • Zielińska-Głębocka A., (red), [2000], Konkurencyjność przemysłowa Polski w procesie integracji Z Unią Europejską. Teoria, praktyka, polityka, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000119108

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.