PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2003 | nr 7-8 | 47--63
Tytuł artykułu

Determinanty odpływów z bezrobocia do zatrudnienia w Polsce

Warianty tytułu
Determinants of Outflows from Unemployment to Employment in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem prezentowanego opracowania jest próba empirycznej analizy determinantów odpływów z bezrobocia do zatrudnienia w Polsce w ujęciu regionalnym. Prowadzone w pracy analizy oparte są na tzw. rozszerzonej funkcji dopasowań. Ujęcie takie uzależnia wielkość owych odpływów od takich zmiennych makroekonomicznych, jak liczba bezrobotnych i wolnych miejsc pracy, stopa wzrostu gospodarczego oraz regionalne zróżnicowanie elastyczności rynku pracy. Prezentowane w pracy analizy dotyczące determinant odpływów z bezrobocia do zatrudnienia oparte są na próbie przekrojowo-czasowej złożonej z obserwacji dotyczących ww. zmiennych makroekonomicznych w ujęciu regionalnym w latach 1992-2001. Przedstawiono regionalne zróżnicowanie takich zmiennych makroekonomicznych jak stopy bezrobocia, stopy odpływów z bezrobocia do zatrudnienia czy stopy wolnych miejsc pracy w analizowanym przez autorów okresie. Przedstawiono także wyniki oszacowań parametrów rozszerzonej funkcji dopasowań w latach 1992 (lub 1993)-2001. Prezentowane tam analizy statystyczne oparte są na modelach uzmienniania stałej połączonych z modelami korekty błędem. W opracowaniu końcowym przedstawione jest podsumowanie prezentowanych w pracy rozważań oraz ważniejsze wynikające z nich wnioski.
EN
This study is an attempt to carry out an empirical analysis of determinants of outflows from unemployment to employment in Poland in regional perspective. The analyses carried out in the study are based on the so-called augmented matching function. This approach relates outflows from unemployment to such macroeconomic variables as the number of unemployed persons and the number of vacancies, the rate of economic growth and regional diversity of labour market elasticity. The analyses presented in the study, relating to determinants of outflows from unemployment to employment, are based on a cross-section time-series sample composed of observations concerning the above-mentioned macroeconomic variables in regional perspective in 1992-2001. The study presents regional diversity in such macroeconomic variables as rates of unemployment, rates of outflows from nemployment to employment, or vacancy rates during the period analysed by the authors. In the later part of the study the authors present estimated parameters of the augmented matching function in the years 1992 (or 1993) - 2001. The presented statistical analyses are based on constant variation models linked to error-correction models. The study ends with a summary and major conclusions.
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
47--63
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Bezrobocie rejestrowane w Polsce, różne wydania z lat 1995-2002, GUS, Warszawa.
 • Burda M.C., [1993], Modelling Labor Market Dynamics in Eastern Germany: a Matching Function Approach, INSEAD, Wissenschaftszentrum Berlin and CEPR.
 • Charemza W.W., Deadman D.F, [1997], Nowa ekonometria, PWE, Warszawa.
 • Kaczorowski P., Tokarski T., [1998], Niektóre determinanty odpływów z bezrobocia w Polsce, w: E. Kwiatkowski (red.), Przepływy siły roboczej a efekty aktywnej polityki państwa na rynku pracy w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kwiatkowski E. (red.), [1998], Przepływy siły roboczej a efekty aktywnej polityki państwa na rynku pracy w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kwiatkowski E., Kucharski L., Tokarski T., [2002], Elastyczność zatrudnienia w przekroju sektorowym i regionalnym w Polsce, Gospodarka Narodowa nr 4/2002.
 • Kwiatkowski E., Kucharski L., Tokarski T., [2003], Makroekonomiczne skutki nadzatrudnienia w rolnictwie w Polsce, opracowanie wysłane do Redakcji Ekonomisty.
 • Majsterek M., [1998], Modele korekty błędem i ich zastosowanie w modelowaniu płac przeciętnych, Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Pindyck R.S., Rubinfeld D.L., [1991], Econometric Models and Economic Forecast, McGraw-Hills, New York.
 • Rogut A., Tokarski T, [2002], Regional Diversity of Employment Structure and Outflows from Unemployment to Employment in Poland, International Journal of Manpower, Vol. 2, No. 1.
 • Solow R.M., [1998], What is Labour Market Flexibility? What is it Good For?, Proceedings of British Academy, Vol. 97.
 • Stasiak J., Tokarski T., [1998], Analiza odpływów z bezrobocia. Funkcja dopasowań, w: E. Kwiatkowski (red.), Przepływy siły roboczej a efekty aktywnej polityki państwa na rynku pracy w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Welfe A., [2001], Czy współczesne modele dynamiczne zrewolucjonizowały ekonometrię?, w: A. Wojtyna. (red.), Czy ekonomia nadąża z wyjaśnieniem rzeczywistości?, Materiały z VII Kongresu Ekonomistów Polskich PTE, tom I, Wydawnictwo PTE-Bellona, Warszawa.
 • Wojtyna A. (red.), [2001], Czy ekonomia nadąża z wyjaśnieniem rzeczywistości?, Materiały z VII Kongresu Ekonomistów Polskich PTE, tom I, Wydawnictwo PTE-Bellona, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000119988

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.