PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2004 | nr 1 | 9--37
Tytuł artykułu

Globalizacja - iluzje, nadzieje, obawy i szanse

Warianty tytułu
Globalization - Illusion, Hopes, Reservations and Chances
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autor poszukuje odpowiedzi na pytania: czym jest globalizacja, jakie niesie z sobą skutki, co wynika z jej nieuchronności, jak można zapobiec skutkom negatywnym. Dowodzi, że globalizacji nie powinno się rozumieć wąsko jako procesu wyrównywania poziomów rozwoju gospodarczego lecz jako proces powstawania rynku światowego. Należy finalizować ją w trzech wymiarach: ekonomicznym, społecznym i politycznym. Ukazuje skutki działania zasad neoliberalnych w warunkach globalnych, gdy w gospodarce światowej dominują koncerny ponadnarodowe i realizowana jest doktryna "nowej gospodarki". Autor formułuje wniosek, że niezbędna jest zmiana paradygmatu myślenia o gospodarce, odejście od zasad neoliberalnych i sformułowanie ogólnoświatowych zasad polityki, które powinny być realizowane przez instytucje międzynarodowe.
EN
The author attempts to answer several questions: what is the essence of globalization, what outcomes it brings about, what follows from its inevitability, what can be done to stave off its negative results? It is demonstrated that globalization should not be perceived in a narrow sense, as a vehicle to equalize the levels of economic development but, rather as a process by which the world market is formed. Three dimensions of globalization should be analyzed: economic, social and political. The author points to the results that neoliberal principles evoke when applied under global conditions in the world economy which is dominated by supranational corporations and when the doctrine of the "new economy" is being implemented. The article is concluded with an appeal that the old paradigm of thinking about the economy should be changed, that the neoliberal principles should be discarded and that new, world-wide rules for policy making should be formulated and that these rules should be followed by international institutions.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
9--37
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Abram M. Quo vadis trzecie tysiąclecie, Wydawnictwo Fronda, Warszawa 2002.
 • Anioł W., Paradoksy globalizacji, IPS UW, Warszawa 2002.
 • Bauman Z., Glokalizacja, czyli komu globalizacja, a komu lokalizacja, "Studia Socjologiczne" 1997, nr 3.
 • Bratkowski S., Nieco inna historia cywilizacji. Dzieje banków, bankierów i obrotu pieniężnego, Biblioteka Nowoczesności, Warszawa 2003.
 • Corporate Taxes 2001-2002, World Summaries Pricewaterhousecoopers, John Wiley and Sons, Inc., New York 2001.
 • Daly H., Farley J., Ecological Economics: Principles and Applications, 2002, http://www.uvm.edu/~jfarley/book/book.html
 • Emmerij L., Major Development Challenges. Globally and Regionally, w: Globalization. Experiences and Prospects, red. H. Bünz, A. Kukliński, Oficyna Wydawnicza "Rewasz", Warszawa 2001.
 • Gierszewska G., Wawrzyniak B., Globalizacja. Wyzwania dla zarządzania strategicznego, Poltext, Warszawa 2001.
 • Globalization, Growth, and Powerty: Building an Inclusive World Economy, World Bank, Oxford University Press, Washington D.C. 2002.
 • Granice konkurencji, Grupa Lizbońska, seria "Euromanagement", PFPK - Poltext, Warszawa 1996.
 • Head S., Das Ende der Mittelklasse, "Die Zeit" z 26 kwietnia 1996.
 • Kabaj M., Jak utworzyć 2 miliony nowych miejsc pracy do 2010 r., maszynopis powielony - ekspertyza wykonana na zlecenie RCSS, Warszawa, luty 2003.
 • Kanbur R., The Strange Case of The Washington Consensus. A Brief Note on John Williamson's "What Should the Bank Think about the Washington Consensus?", http://people.cornell.edu/pages/
 • Kołodko G.W., Globalizacja - zacofanie - rozwój, "Ekonomista" 2002, nr 6.
 • Kołodko G.W., Transition, World Bank, Economic Research Group newsletter, czerwiec 1998.
 • Krugman P., Wracają problemy kryzysu gospodarczego, PWN, Warszawa 2001.
 • Lem S., Summa Technologiae, Wydanie III, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1974.
 • Łukaszewicz A., recenzja pracy: Globalization. Experiences and Prospects, red. H. Bünz i A. Kukliński, Oficyna Wydawnicza "Rewasz", Warszawa 2001, "Ekonomista" 2002, nr 2.
 • Mantegna R.N., Stanley H.E., Ekonofizyka, wprowadzenie, PWN, Warszawa 2001.
 • Martin H.-P.. Schumann H., Pułapka globalizacji. Atak na demokrację i dobrobyt, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999.
 • McMichael P., Globalization: Myths and Realities, "Rural Sociology" 2001, vol. 61, nr 1.
 • Meadows D.H., Meadows D.L., Randers J., Behrens III W.W., The Limits to Growth. A Report for the Club of Rome's Project on the Predicament of Mankind, New York 1972; polskie tłumaczenie: Granice wzrostu, PWE, Warszawa 1973.
 • Meadows D.H., Meadows D.L., Randers J., Beyond The Limits To Growth. A New Update to The Limits to Growth Reveals That We Are Closer To "Overshoot and Collapse" - Yet Sustainability Is Still an Achievable Goal; Context Institute Langley, USA, http://www.context.org/ICLIB/IC32/Meadows.htm
 • Offshore Finance Centres and Tax Heavens: the Rise of Global Capital, red. M.P. Hampton, Basingstone 1999.
 • Piasecki R., Ewolucja ekonomii rozwoju a globalizacja, "Ekonomista" 2003, nr 2.
 • Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 • Reich R., Die Neue Weltwirtschaft, Frankfurt-Berlin 1993 i "Frankfurter Allgemeine Zeitung" z 29 kwietnia 1996.
 • Rifkin J., Koniec pracy, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2001.
 • Soros G., The Crisis of Global Capitalism, Public Affairs, New York 1998.
 • Spencer M.H., Contemporary Macroeconomics, Worth Publishers, Inc., New York, 1977
 • Starosta P., Społeczne skutki globalizacji, w: Globalizacja, red. P. Klicha, ISS, Kraków 2001.
 • Stiglitz J., Globalization and its Discontents, Penguin Books, London 2002.
 • Szymański W., Globalizacja - wyzwania i zagrożenia, Diffin, Warszawa 2001.
 • Świtalski W., Strategie Triangle: Factography, Comprehension and the Need to Diagnose Policy Making Issues, w. Globalization. Experiences and Prospects, red. H. Bünz i A. Kuklińskiego, Oficyna Wydawnicza "Rewasz", Warszawa 2001.
 • Thurow L.C., Przyszłość kapitalizmu. Jak dzisiejsze siły ekonomiczne kształtują świat jutra, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999.
 • Vankin S, The Washington Consensus I. The International Monetary Fund (IMF), United Press International (UPI), http://samvak.tripod.com
 • Williamson J., What Should the World Bank Think about the Washington Consensus?, http://www.worldbank.org/research/journals/
 • Williamson J., What Washington Means by Policy Reform, w: Latin American Adjustment: How Much Has Happened?, red. J.Williamson, Institute for International Economics, Washington D.C. 1990.
 • Żon H. van, The Future of Europe, the Vocation of the European Union and the Quest for an Adequate Development Model, w: Globalization. Experiences and Prospects, red. H. Bünz i A. Kukliński, Oficyna Wydawnicza "Rewasz", Warszawa 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000120232

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.