PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2004 | nr 1-2 | 1--21
Tytuł artykułu

Podstawy teorii internacjonalizacji i globalizacji działalności przedsiębiorstw

Warianty tytułu
Foundations of the Theory of Internationalisation and Globalisation of Enterprise Activity
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł składa się z trzech części. Część pierwsza przedstawia genezę procesów internacjonalizacji i globalizacji. W części drugiej autorzy wykazali, że zagadnienie internacjonalizacji i globalizacji działalności przedsiębiorstw nie jest podstawowym przedmiotem zainteresowania w ramach współczesnych teorii przedsiębiorstwa. Analiza siedmiu grup teorii firmy potwierdziła, że autorzy tych koncepcji nie odnoszą się wprost do zagadnień związanych z internacjonalizacją i globalizacją działalności przedsiębiorstw. W ostatniej części opracowania autorzy podjęli próbę zarysowania "mapy rynku" teorii traktującej o zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw. Próba ta doprowadziła do wniosku, że brak jest rozwiązań, które dostatecznie kompleksowo obejmowałyby tę teorię. Zdaniem autorów bardzo obiecującym kierunkiem badań nad teoretycznymi podstawami zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw w warunkach intensywnej internacjonalizacji i globalizacji działalności jest teoria kosztów transakcyjnych.
EN
The analysis starts with a comprehensive presentation of underlying factors of internationalisation and globalisation processes. Next, seven groups of theories of firm are analysed, leading to a conclusion that the authors of these concepts do not address directly the issues involved with internationalisation and globalisation of enterprise activity. Internationalisation topics are taken up implicitly, and it is difficult to draw from them far-reaching conclusions On the other hand, the issues of internationalisation and globalisation of enterprise activity are widely tackled by a numerous group of "lower-level theories" (meaning a lower level of generality), which are in a way specialised in this kind of problems. An attempt to draw up a "market map" of theories explaining foreign expansion of enterprises is covered by the following part of the study. The transaction cost theory has been found to be a very promising line of studies on theoretical foundations of foreign expansion of enterprises in conditions of intensive internationalisation and globalisation of activities. Its main advantage is that it allows to cover all forms of international expansion of enterprises with an analysis. The mentioned concept has certain drawbacks, which have been identified. At the same time, this allows to outline directions for further studies. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
1--21
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Alchian A., Demsetz H., [1972], Production, Information Costs and Economic Organization, „The American Economic Review" nr 62.
 • Aoki M., [1986], Horizontal versus vertical information structure of the firm, „The American Economic Review" nr 76 (5).
 • Blaug M., [1995], Metodologia ekonomii, Warszawa, PWN.
 • Buckley P., Casson M., [1976], The Future of the Multinational Enterprise, London, Macmillan.
 • Coase R., [1937], The Nature of the Firm, „Economica" nr 4.
 • Cyert R.M., March J.G., [1963], A Behavioral Theory of the Firm, New Jersey, Englewoods Cliffs, Prentice Hall.
 • Cyert R., Hedrick C., [1988], Theory of the Firm: Past, Presence and Future; An Interpretation, w: The Economic Theory of Organization and the Firm, red. Cyert R., New York, London, Toronto, Sydney, Tokio, Harvester Wheatsheaf.
 • Demsetz H., [1967], Toward a Theory of Property Rights, „American Economic Review" nr 5.
 • Demsetz H., [1983], The Structure of Ownership and the Theory of the Firm, „Journal of Law and Economics" nr 26.
 • Douglas S.P., Wind Y, [1987], The myth of globalization, „Columbia Journal of World Business", zima.
 • Dunning J.H., [1993], Multinational Enterprises and the Global Economy, New York, Addison-Wesley Publishing Company.
 • Gabrie H., Jacquier J-L., [1994], La théorie moderne de I'entreprise. L'approche institutionnelle, Paris, Economica.
 • Garrette B., Dussauge P., [1996], Strategie aliansów na rynku, Warszawa, Poltext.
 • Gorynia M., [2000/2], Teoria przedsiębiorstwa w okresie transformacji, „Ekonomista" nr 2.
 • Gorynia M., [2000/1], Podstawy strategii w biznesie międzynarodowym, w: K. Fonfara, M. Gorynia, E. Najlepszy, J. Schroeder, Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym, Poznań, Wydawnictwo AE w Poznaniu.
 • Gorynia M., [1999/2], Przedsiębiorstwo w nowej ekonomii instytucjonalnej, „Ekonomista" nr 6.
 • Gorynia M., [1999/1], Przedsiębiorstwo w różnych ujęciach teoretycznych, „Ekonomista", nr 4.
 • Gorynia M., [1998], Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia, Poznań, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • Hayek von F.A., [1945], The Use of Knowledge in Society, „American Economic Review" nr 4.
 • Hennart J.-F., [1991], The Transaction Cost Theory of the Multinational Enterprise, in: The Nature of Transnational Firm, ed. Ch.N. Pitelis, R. Sugden, London, Routledge.
 • Hennart J.-F., [1977], A Theory of Foreign Direct Investment, University of Maryland, Ph. D. dissertation.
 • Hymer S., [1976], The International Operations of National Firms: A Study of Direct Foreign Investment, Cambridge, Mass., MIT Press.
 • Jensen M.C., Meckling W.H., [1976], Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure, „Journal of Financial Economics" vol. 3.
 • Kamiński W, [1980], Współczesna teoria dobrobytu, Warszawa, PWE.
 • Kay J., [1991], Economics and Business, „The Economic Journal" nr 101.
 • Koenig G., [1993], Les théories de la firmę, Paris, Economica.
 • Kultys J., [1999], Przedsiębiorstwo w procesie transformacji: rola niepewności i ryzyka, Kraków, Akademia Ekonomiczna w Krakowie (niepublikowana rozprawa doktorska).
 • Levitt Th., [1983], The globalization of markets, „Harvard Business Review", nr 3.
 • Marris R., [1963], A Model of the Managerial Enterprise, „Quarterly Journal of Economics" nr 2.
 • Michalik M.B., [1991], Kronika techniki, wyd. I, Warszawa.
 • Misala J., [1990], Teorie międzynarodowej wymiany gospodarczej, Warszawa, PWN.
 • Otta W.J., [1994], Strategia przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych, w: Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym, red. T. Gołębiowski, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Owczarzak R., [2001], Wkład współczesnych teorii firmy w wyjaśnianie zachowań przedsiębiorstw w warunkach procesów globalizacyjnych, red. J. Bilski, T. Miziołek, Liberalizacja stosunków ekonomicznych Polski z gospodarką światową, Łódź, Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
 • Parker P., [1998], Why markets will not converge, „Mastering Marketing", Londyn, Financial Times.
 • Porter M.E., [1992], Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, Warszawa, PWE.
 • Porter M.E., [1990], Competitive Advantage of Nations, London, MacMillan.
 • Porter M.E., [1985], Competitive Advantage. Creating and Sustaining Competitive Superior Performance, New York, The Free Press.
 • Rugman A.M., [1981], Inside the Multinationals: the Economics of Internal Markets, New York, Columbia University Press.
 • Segal-Horn S., [1992], Global markets, regional trading blocs and international consumers, „Journal of Global Marketing", nr 5 (3).
 • Simon H.A., [1959], Theories of Decision Making in Economics and Behavioral Science, „American Economic Review" nr 3.
 • Stigler G.J., [1957], Perfect Competition Historically Contemplated, „Journal of Political Economy" nr 2.
 • Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Puride T, [2001], Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Warszawa, Felberg SJA.
 • Vernon R., [1966], International Trade and International Investment in the Product Cycle, „Quarterly Journal of Economics", nr 2.
 • Williamson O.E., [1985], Reflections on the New Institutional Economics, „Journal of Institutional and Theoretical Economics" nr 141.
 • Williamson O.E., [1985/2], The Economic Institutions of Capitalism, New York, The Free Press.
 • Williamson O.E., [1986], Economic Organization. Firms, Markets and Policy Control, London, Wheatsheaf Books.
 • Williamson O.E., [1998], Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, Warszawa, PWN.
 • Yip G.S., [1996], Strategia globalna: światowa przewaga konkurencyjna, Warszawa, PWE.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000120863

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.