PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | nr 1 | 133--160
Tytuł artykułu

Podatek od nieruchomości jako przedmiot konfliktów między gminami i płatnikami (studium przypadku)

Warianty tytułu
Real estate tax determination as a point of contention between municipalities and taxpayers (case study)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Omówiono rolę podatku od nieruchomości w dochodach gminy i problemy interpretacyjne. Zwrócono uwagę, że przedmiotem największych sporów interpretacyjnych oraz rozbieżności w orzecznictwie i doktrynie jest opodatkowanie podziemnych wyrobisk górniczych. Celem opracowania, będącego studium przypadku, jest ocena skali i charakteru konfliktów oraz konsekwencji zastosowanych rozstrzygnięć. Wykorzystano materiały dotyczące sporów między Kombinatem Górniczo-Hutniczym Miedzi "Polska Miedź" S.A. w Lublinie a gminą Polkowice, na terenie której Spółka prowadzi działalność.
EN
Real estate tax constitutes one of the main items in the local taxation system, especially if we consider its impact on shaping the local economy as well as tax revenue. It is the most important and most efficient local tax, applying to a wide range of entities. It is also homogenous in terms of type of property taxed and applies the same criteria to physical and legal persons. The last couple of years have seen conflicts concerning the issue of real estate tax. Since 1996 these conflicts have been resolved by the Supreme Court of Administration. The idea of applying a real estate tax to mine sites is a vexed issue both in terms of jurisprudence and doctrine. The goal of this case study is to assess the scale, nature and ramifications of the solutions applied so far. The empirical part of this work employs materials concerning conflicts between Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi "Polska MiedŤ" S.A. (Copper Mining and Processing Integrated Works, "Polska MiedŤ" Pic.) in Lubin and the municipality of Polkowice, where the company operates. The taxpayers in this case are entities dependent on Polska MiedŤ S.A, namely Zakady Górnicze Polkowice - Jeroszowice (Polkowice - Jeroszowice Mine Works) and Zakady Górnicze "Rudna" ("Rudna" Mine Works) in Polkowice. The primary focus of the analysis is the issues related to underground workings and power lines. This particular problem is not an isolated case as evidenced by cases brought to court against other municipalities, which have been decided by the Supreme Court of Administration and recently even by the Supreme Court. The sources of these conflicts are not only unequivocal legal regulations but also conflicting interests of municipalities and companies that could be resolved in court only.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
133--160
Opis fizyczny
Bibliografia
 • J. Adamiak, W. Kosiedowski, A. Potoczek, B. Słowińska, Zarzadzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Problemy teorii i praktyki, Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2001, s. 196-197.
 • M. Adamowicz, J. Zając, Budżety gmin wiejskich w Polsce w latach 1991-1999, w: Finanse publiczne w skali lokalnej i regionalnej, pod red. M. Adamowicza, Wyd. SGGW, Warszawa 2002, s. 25-26.
 • A. Anstett, Reforma opodatkowania nieruchomości w Polsce w świetle doświadczeń wdrażania i rozwoju podatku ad valorem w wybranych krajach – Rola podatku ad valorem w finansach lokalnych, Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Konferencje i seminaria 5 (23), Warszawa 1999, s. 48-49.
 • J. Bogusławska-Klejment, Podatek od nieruchomości, Poradnik prawny INFOR, Warszawa 1999.
 • J. Bogusławska-Klejment, Podatki od nieruchomości i inne lokalne na tle orzecznictwa Naczelnego Sadu Administracyjnego, wyd. 2 rozszerzone, Ośrodek Doradztwa i Szkolenia TUR, Jaktorów 1999, s. 11.
 • B. Brzeziński, M. Kalinowski, Glosa do wyroku NSA z 6 listopada 1996 r. Sygn. akt S.A./Ka 1913/95, „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego" 1999, nr 1.
 • E. Chojna-Duch, Finanse publiczne i polskie prawo finansowe – zarys wykładu, Instytut Studiów Samorządowych, Warszawa 2000, s. 169.
 • J. Czempas, Powolny koniec „pewnego pieniądza", „Wspólnota" 2000, nr 5, s. 10.
 • J. Czempas, Zaleglości kopalń wobec gmin górniczych w latach 1997-1999 z tytułu opłaty eksploatacyjnej, w: Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego, t. II, Finanse i budżety samorządów, pod red. S. Dolaty, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2000, s. 325-331.
 • L. Etel, Opodatkowanie nieruchomości – problemy praktyczne, Białystok 2001.
 • L. Etel, Podatek od nieruchomości a podziemne wyrobiska górnicze, „Finanse Komunalne" 2003, nr 2, s. 22-27.
 • L. Etel, Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, Seria: „Podatkowe Komentarze Praktyczne", C. H. Beck, Warszawa 2003.
 • L. Etel, Pojęcie wyrobiska górniczego w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, „Państwo i Prawo" 2002, nr 7.
 • L. Etel, S. Presnarowicz, Podatki i opłaty samorządowe. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003.
 • Finanse publiczne i prawo finansowe, pod red. C. Kosikowskiego i E. Ruśkowskiego, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003.
 • N. Gajl, Modele podatkowe, podatki lokalne, Wyd. Sejmowe, Warszawa 1996.
 • M. D. Glasser, V. Marfitsin przy wsółpracy z K. Chmary, Rozwiązania w zakresie podatków i opłat komunalnych i lokalnych – porównanie międzynarodowe a sytuacja w Polsce, Warszawa 1996, s. 20.
 • W. Grabowiecka, Opłata eksploatacyjna jako źródło konfliktów pomiędzy gminami a przedsiębiorstwami na przykładze gminy Polkowice i KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie, Zeszyty Studiów Doktoranckich, Wydział Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, z. 9, Poznań 2003, s. 5-28.
 • A. Hanusz, Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości, a wyrobisko górnicze, „Glosa" 2001, nr 2.
 • A. Jacyszyn, Vademecum Rzeczpospolitej. Podatki 2003. Podatki i opłaty lokalne w 2003 r., Daniny samorządowe: Fiskus samorządowy ściąga dla siebie, „Rzeczpospolita" 2003, nr 38/303 (6380), s. 8.
 • L. Jędrzejewski, Polityka finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2004.
 • S. Kańduła, Samodzielność finansowa samorządu gminnego w Polsce po 1993 r., Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003, s. 62.
 • M. Kosek-Wojnar, K. Surówka, Finanse samorządu terytorialnego, Wyd. AE, Kraków 2002, s. 77.
 • I. Lewandowska, Najpierw rejestr nieruchomości, „Rzeczpospolita" 2003, nr 224 (6604), s. C1.
 • G. Liszewski, Podatek od nieruchomości po zmianach, Oficyna Wydawnicza „AJG", Bydgoszcz 2003.
 • M. Mackiewicz, W. Misiąg, M. Tomalak, Samorządowa kasa, czyli na co idą pieniądze w gminach, powiatach i województwach, Warszawa 2003, s. 25.
 • J. Czempas, Zaleglości kopalń wobec gmin górniczych w latach 1997-1999 z tytułu opłaty eksploatacyjnej, w: Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania samorzadu terytorialnego, t. II, Finanse i budżety samorządów, pod red. S. Dolaty, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2000, s. 325-331.
 • P. Marecki, Gminy zbyt opieszale ściągają dochody z podatku od nieruchomości, „Gazeta Samorządu i Administracji" 2002, nr 14 (110), s. 13.
 • R. Mastalski, Opodatkowanie budowli w wyrobiskach górniczych, „Przegląd Podatkowy" 2001, nr 12.
 • R. Niemczyk, Gospodarka nieruchomościami a kwestia katastru, Oficyna Wydawnicza OPO, Bydgoszcz 20002, s. 7.
 • S. Owsiak, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, wyd. 2 uaktualnione, PWN, Warszawa 2001.
 • L. Patrzałek, Finanse samorządowe, wyd. 2, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 • K. Piotrowska-Marczak, Finanse lokalne w Polsce, PWN, Warszawa 1997.
 • P. Ratajew, Nieruchomości, prawo, podatki, praktyka. Wpływ podatnika na wysokość podatku od nieruchomości, C. H. Beck, Warszawa 1999, s. 197.
 • J. Rolewicz, Ekonomiczne instrumenty stymulowania przedsiębiorczości w małych miastach w Polsce po roku 1990, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1999, s. 15.
 • U. Romaniuk, Bez tajemnic, „Tygodnik Polkowicki" 2003, nr 9 (448), s. 6.
 • P. Swianiewicz, Naprawa finansów publicznych, „Wspólnota" 2002, nr 1, s. 18.
 • A. Szewczuk, Aktywny system kreowania zasobów finansowych na poziomie jednostek samorządu terytorialnego warunkiem podnoszenia konkurencyjności regionów, w: Finanse publiczne wobec procesów globalizacji, pod red. L. Pawłowicza i R. Wierzby, Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk-Jurata 2003, s. 322-333.
 • D. Szewczyk, Podatki i opłaty lokalne, Warszawa 1999, s. 5-6.
 • T. Topczewska, W. Siemiński, Gospodarka gruntami w gminie, Difin, Warszawa 2003, s. 62.
 • M. Weber, Decyduje wartość, Podatek od nieruchomości w Unii Europejskiej, „Wspólnota" 2001, nr 1, s. 20.
 • W. Witalec, Lokalne prawo podatkowe, „Finanse Komunalne" 2000, nr 2, s. 44.
 • W. Ziółkowska, Finanse publiczne. Teoria i zastosowanie, wyd. 2 zmienione i uzupełnione, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2002, s. 137.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000121656

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.