PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | 50 | z. 2 | 117--132
Tytuł artykułu

Analiza logiczna w ekonometrii. Część I : problemy do rozwiązania

Warianty tytułu
Logical Analysis in Econometrics. Part I: Problems to be Solved
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowanie "Analiza logiczna w ekonometrii" w swej pierwszej części przygotowuje problemy ekonometrii do dyskusji w celu zaakcentowania konieczności ich rozwiązywania z wykorzystaniem badań logicznych.
EN
In the paper the task of introducing logical analysis to methodology of econometrics is presented. The main problems of contemporary econometrics, expecting for the solving as a result of logical investigations are specified. There is the problem of econometric models stability and, connected with it, the problem of recognizing an essence of econometric model, and the problem of identifying the relationship of econometric models to economic theory. The necessity of applying the uniform logical approach to these problems in strategy of the development of fundamental research in empirical sciences is justified.
Rocznik
Tom
50
Numer
Strony
117--132
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • [1] Barczak A., Smoluk A., Paradygmaty nauki a ekonometria, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im.K. Adamieckiego w Katowicach 131, (1995), Katowice 1996, s. 8-23.
 • [2] Belka M., Główne nurty współczesnej teorii ekonomii, "Ekonomista" 1992, nr 3, s. 333-352.
 • [3] Blaug M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 • [4] Blaug M., Metodologia ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • [5] Charemza W.W., Deadman D.F., Nowa ekonometria, PWE, Warszawa 1997.
 • [6] Cooper L.N., Istota i struktura fizyki, PWN, Warszawa 1975.
 • [7] Czarny B., O przedmiocie i metodzie ekonomii, "Ekonomista" 1990, nr 6, s. 931-947.
 • [8] Czerwiński Z., O interpretacji równań ekonometrycznych, "Przegląd Statystyczny" 1966, nr 3, s. 229-243.
 • [9] Czerwiński Z., Dylematy ekonomiczne, PWE, Warszawa 1992.
 • [10] Czerwiński Z., Czy ekonomia jest nauką?, Rector's Lectures No. 27, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1996.
 • [11] Ekonometria - nadzieje, osiągnięcia, niedostatki, PWN, Warszawa 1987.
 • [12] Elementy metrologii ekonomicznej. Algebraiczne modelowanie pomiaru, pod redakcją A. Smoluka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej imienia Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 • [13] Galanc T., Metody wspomagania procesu zarządzania, Część II: Decyzyjne modele liniowe i prognozowanie ekonometryczne, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1993.
 • [14] Guzik B., Jurek W, Ekonometria z zadaniami, wyd. 3, poprawione, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1996.
 • [15] Harcourt G.C., Spory wokół teorii kapitału, PWE, Warszawa 1975.
 • [16] Heilbroner R.L., Czy możliwa jest teoria ekonomii?, w: Ponad ekonomią, wybrał i przełożył J. Grosfeld, PIW, Warszawa 1985, s. 125-149.
 • [17] Hellwig Z., Rozważania nad istotą modelu ekonometrycznego, Ekonomista 2, (1974), s. 305-324.
 • [18] Hellwig Z., O jakości modelu ekonometrycznego, Część I. Identyfikacja, Przegląd Statystyczny 1, 1985, s. 3-21.
 • [19] Hellwig Z., O jakości modelu ekonometrycznego, Część II. Estymacja, Przegląd Statystyczny 4, 1985, s. 297-311.
 • [20] Hellwig Z., Kontrowersyjne problemy ekonometrii, Przegląd Statystyczny 3-4, 1993, s. 336-341.
 • [21] Hendry D.F., Econometrics - Alchemy or Science?, "Economica", 47, 1980, s. 387-406.
 • [22] Hozer J., Czas i przestrzeń w modelowaniu ekonometrycznym, czyli: tempus, locus, homo, casus et fortuna regit actum, "Rector's Lectures" No. 34, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wydawnictwo Uczelniane, Kraków 1997.
 • [23] Koopmans T.C., Three Essays on the State of Economic Science, McGraw-Hill Book Company Inc., New York-Toronto-London 1957.
 • [24] Koralewski M., Analiza semantyczna funkcji produkcji, Ekonomista 5, 1996, s. 605-621.
 • [25] Koralewski M., Badanie empirycznego sensu terminów w modelowaniu ekonometrycznym, Folia Oecono-mica Stetinensia 4, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 207, 1997, s. 43-57.
 • [26] Koralewski M., Analiza semantyczna modeli ekonometrycznych, Przegląd Statystyczny 2, 1997, s. 317-330.
 • [27] Koralewski M., Status semantyczny modeli ekonometrycznych a ich związek z teorią ekonomii, Ekonomista 2-3, 1998, s. 245-269.
 • [28] Koralewski M., Ku teorii operacyjnego definiowania w ekonomii. Postulaty ontologiczne, Folia Oeconomi-ca Stetinensia 5, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 244, 1998, s. 21-44.
 • [29] Koralewski M., Funkcja produkcji w teorii zarządzania produkcją, Organizacja i Kierowanie 1, 1999, s. 33-45.
 • [30] Koralewski M., A Differential Production Function as a Result of Using the Idea of Isomorphism in General Systems Theory, International Journal of General Systems, 28, 4-5, 1999, s. 437-451.
 • [31] Koralewski M., Analiza logiczna funkcji produkcji a rozwój teorii zarządzania produkcją, Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej nr 555, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 2000.
 • [32] Krajewski W., Prawa nauki. Przegląd zagadnień metodologicznych i filozoficznych, KiW, 1998.
 • [33] Landreth H., Colander D.C., Historia myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • [34] Leśkiewicz Z., Racjonalność w ekonomii, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Rozprawy i Studia, T. (CCXIX)145, Szczecin 1994.
 • [35] Mała Encyklopedia Logiki, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1988.
 • [36] Metrologia. Nazwy i określenia, Polska Norma PN-71/N-02050, PKN, Mon. Pol. nr 57/1971, poz. 376.
 • [37] Międzynarodowy słownik podstawowych i ogólnych terminów metrologii, Główny Urząd Miar, Warszawa 1996.
 • [38] Nowak E., Zarys metod ekonometrii, Zbiór zadań, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • [39] Pelc J., Przełęcki M., Szaniawski K., Prawa nauki. Trzy studia z zakresu logiki, PWN, Warszawa 1957.
 • [40] Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna. Terminologia, Polska Norma PN-90/N-01051, Dz. Norm, i Miar nr 2/1991, poz. 4.
 • [41] Smoluk A., Rozmyślania o istocie ekonometrii, w: Ekonometria - nadzieje, osiągnięcia, niedostatki, PWN, Warszawa 1987, s. 94-147.
 • [42] Snowdon B., Vane H., Wynarczyk P, Współczesne nurty teorii makroekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • [43] Sobiecki J., W kręgu logiki, Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie, Tyczyn 1997.
 • [44] Such J., Proces kształtowania się głównych działów nauk przyrodniczych, w: Nauka w świetle współczesnej filozofii, opracowali: E. Pakszys, J. Such, J. Wiśniewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992, s. 7-23.
 • [45] Waszkiewicz J., Wzajemne związki matematyki czystej i stosowanej, w: Człowiek i nauka, Wydawnictwo "Wiedza Powszechna", Warszawa 1982/83, s. 91-104.
 • [46] Welfe A., Spór o metodę, "Wprost" 6, 1994, s. 66-67.
 • [47] Zeliaś A., Teoria prognozy, wyd. 3, PWE, Warszawa 1997.
 • [48] Żyżyński J., Ogólna metodologia nauk a ekonomia - krytyka i postulaty, Ekonomista 5, 1988, s. 801-836.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000121728

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.