PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2004 | nr 7 | 7--11
Tytuł artykułu

Infrastruktura społeczna w Polsce po 1989 r : zasób i jego zmiany

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Infrastruktura społeczna w wąskim rozumieniu obejmuje dziedziny służące bezpośrednio ludności w sposób w zasadzie codzienny i powszechny - sprowadza na ogół jej zakres do obiektów i instytucji kształcenia, oświaty, ochrony zdrowia i opieki społecznej, kultury i sztuki oraz rekreacji i sportu. W artykule przedstawiono ilościowe i jakościowe zmiany zasobu infrastruktury społecznej w Polsce w latach 1990-2002 oraz jej stanu porównanego z krajami Unii Europejskiej około 2001 r.
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
7--11
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • A. Andrzejewski, Infrastruktura społeczna, jej rola i miejsce w układzie osadniczym, w: Gospodarka komunalna i mieszkaniowa i jej rola w społeczno-ekonomicznym rozwoju kraju, SGPiS, „Monografie i Opracowania" nr 30, Warszawa 1974, s. 138-150.
 • L. Beskid, Wygrani/przegrani w procesie transformacji, w: L. Beskid (red.), Zmiany w życiu Polaków w gospodarce rynkowej, IFiS PAN, Warszawa 1999, s. 16-27.
 • L. Beskid, Oblicze ubóstwa w Polsce, w: L. Beskid (red.), Zmiany w życiu Polaków w gospodarce rynkowej, IFiS PAN, Warszawa 1999, s. 38-53.
 • A.D. Biderman, Social Indicators and Goals, w: R.A. Bauer (ed.), Social Indicators, Cambridge, Massachusetts 1966, s. 68-153.
 • M. Cesarski, Inwestycje w dziedzinie infrastruktury osadniczej w Polsce w latach 1950-1984, PWN, KPZK PAN, Biuletyn" z. 133, Warszawa 1987, s. 21-36.
 • M. Cesarski, Lokalna infrastruktura osadnicza i jej makro-przestrzenne odniesienia w Polsce, w: A. Stasiak (red.), Wpływ zróżnicowań regionalnych na możliwości przekształceń wsi polskiej, KPZK PAN „Biuletyn" z. 188, Warszawa 1999, S. 157-162.
 • Gospodarstwa domowe i rodziny. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, GUS, Warszawa 2003, s. 232-234.
 • B.M. Gross, Historical Note on Social Indicator, w: R.A. Bauer (ed.), Social Indicators, Cambridge, Massachusetts 1966, s. IX-XVIII.
 • M. Guz, Rozwój infrastruktury społecznej a integracja europejska –problemy regionalne, w: L. Frąckiewicz, A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Współczesna polityka społeczna Polski na tle Unii Europejskiej, Wydawnictwo AE, Katowice 2000, s. 53-72.
 • O. Hieronymi, Decision-Making for Infrastructure: Environmental and Planning Issues, w: Infrastructure Policies for the 1990s, OECD Paris 1993, s. 75-87.
 • A.O. Hirschman, The Strategy of Economic Development, New Haven, Yale University Press 1958, s. 100 i dalsze.
 • R. Jochimsen, Theorie der Infrastruktur. Grundlagen der marktwirstchaftlichen Entwicklung, Tubingen 1966, s. 38.
 • W. Kopaliński, Stownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, WP, Warszawa 1968, s. 331.
 • A. Kubów, Infrastruktura społeczna Polski na tle krajów Unii Europejskiej, w: Ekonomiczne i społeczne aspekty integracji Polski z Unią Europejską, Wydawnictwo AE, „Prace Naukowe" nr 858, Wrocław 2000, s. 188-202.
 • A. Kubów, Infrastruktura społeczna w okresie transformacji, Wydawnictwo AE, Wrocław, 1996, s. 19-30 i 135-146.
 • A. Kubiak, Pojecie infrastruktury we współczesnej litera turze ekonomicznej, SGPiS, „Zeszyty Naukowe" nr 79, Warszawa 1971, s. 29 i dalsze.
 • D. Kołodziejczyk, Infrastruktura społeczna a rozwój społeczno-gospodarczy, lERiGŻ, „Studia i Monografie" nr 95, Warszawa 1999, s. 15-53.
 • O. Lange, Teoria reprodukcji i akumulacji, PWN, Warszawa 1961, s. 21.
 • Z. Mikołajewicz, Inwestycje jako czynnik kształtujący zasoby infrastruktury społecznej, Instytut Śląski w Opolu, Opole 1991, s. 107-133.
 • Z. Mikołajewicz, Gospodarka zasobami środków trwałych infrastruktury społecznej, Instytut Śląski w Opolu, Opole 1992, s. 76-82.
 • Obwieszczenie Prezesa RM z 11 grudnia 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Ustawy o samorządzie terytorialnym (DzU z 1996 r, także DzU z 1998 r., nr 91).
 • B. Pisecki, A. Rogut, E. Stawasz, S. Johnson, D. SmalIbone, Warunki prowadzenia działalności gospodarczej przez MSP w Polsce i krajach Unii Europejskiej, FP i RM i ŚP, Warszawa 1998, s. 180-192.
 • K. Podoski, Współzależność przekształceń infrastruktury społecznej w latach 1971-1985 od innych sfer życia społecznego, w: Kształtowanie infrastruktury społecznej w Polsce w latach 1971-1980 oraz uwarunkowania i przesłanki jej rozwoju w latach 1981-1985, KPP i PS PAN, INP UG, Gdańsk 1979, s. 9.
 • W. Pukniel, Definicja i klasyfikacja infrastruktury społecznej, w: Studia nad infrastrukturą społeczną „sensu stricto", IG PAN, Warszawa 1974, s. 19-29.
 • M. Ratajczak, Infrastruktura społeczna w warunkach przejścia od gospodarki centralnie zarządzanej do gospodarki rynkowej, „Gospodarka Narodowa" 1995, nr 12, s.16-20.
 • Rocznik Statystyczny GUS, z publikacji: Polska - Unia Europejska (GUS, Warszawa 2003).
 • D.N. Rosenstein-Rodan, Uwagi o teorii wielkiego pchnięcia, „Ekonomista" 1959, nr 2, s. 360-369.
 • Sfera społeczna w okresie transformacji. Zjawiska i tendencje, RCSS, Warszawa 2002, s. 102-117.
 • Sfera społeczna w Polsce na tle Unii Europejskiej i krajów kandydujących, RCSS, Warszawa 2003, s. 59-63.
 • Urban Infrastructure: Finance and Management, OECD, Paris 1991, s. 19-46.
 • Z. Zajdą, Infrastruktura, w: Mata Encyklopedia Ekonomiczna, P WE Warszawa, 1961, s. 228.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000121989

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.