PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | nr 5 | 50--66
Tytuł artykułu

Planowanie w gospodarce energetycznej na obszarze gminy

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zaprezentowano gminne akty planowania w dziedzinie gospodarki energetycznej. Zostały one scharakteryzowane na tle pozostałych aktów planistycznych gminy, a także przedstawiono ich charakter prawny oraz proceduralne aspekty planowania.
Rocznik
Numer
Strony
50--66
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • A. Agopszowicz, Z. Gilowska, M. Taniewska-Peszko: Prawo samorządu terytorialnego w zarysie, Katowice 2001, s. 13 i nast.
 • C. Banasiński, M. Kulesza: Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Warszawa 2002, s. 13 i nast.
 • A. Bator: Normy planowania gospodarczego w systemie prawa, Wrocław 1992, s. 97 i nast.
 • J. Bocian, (w:) Prawo administracyjne, red. J. Boć, Wrocław 2000, s. 24.
 • K. Byjoch, S. Redeł: Prawo gospodarki komunalnej, Warszawa 2000, s. 50 i nast.
 • W. Brzeziński: Plan zagospodarowania przestrzennego. Studium z zakresu nauki administracji i prawa administracyjnego, Warszawa 1961, s. 33.
 • A. Chełmoński: Instytucje administracyjnoprawne w zarządzaniu gospodarką narodową, (w:) System prawa administracyjnego, tom IV, red. T. Rabska, Ossolineum 1980, s. 458.
 • A. Chełmoński: Przedsiębiorstwo państwowe wobec organów zwierzchnich, Wrocław 1966, s. 53 i 82.
 • W. Dawidowicz: Nauka prawa administracyjnego, Warszawa 1965, s. 82.
 • S. Dudzik: Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego. Problematyka prawna, Zakamycze 1998, s. 99 i nast.
 • Z. Dziembowski: Ekonomika przedsiębiorstwa komunalnego, Warszawa 1971, s. 18 i nast.
 • DzU z 1997 r. nr 9, poz. 43 z późn. zm.
 • DzU z 1999 r. nr 101, poz. 1178 z późn. zm.
 • DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.
 • DzU z 2003 r. nr 15, poz. 148 z późn. zm.
 • DzU z 2003 r. nr 80, poz. 717.
 • DzU z 2003 r. nr 153, poz. 1504 z późn. zm.
 • J. Gosiewski: Charakter prawny planów społeczno-gospodarczych na tle planowania badań naukowych, "Państwo i Prawo" 1975, nr 8-9, s. 1001.
 • J. Gosiewski: Prognozy w systemie prawnym planowania gospodarczego, "Państwo i Prawo" 1973, nr 3, s. 20.
 • H. Gronkiewicz-Waltz: Prawne aspekty reformy planowania gospodarczego we Francji, "Organizacja-Metody-Technika" 1985, nr 6, s. 36 i nast.
 • W. Hoppe: Zur Struktur von Normen des Planungsrechts, Deutsches Verwaltungsblatt 1974, nr 17, s. 643.
 • H. P. Ipsen: Rechtsfragen der Wirtschaftsplsanung, (w:) Öffentliches Wirtschaftsrecht, Tübingen 1985, s. 100 i nast.
 • D. Kijowski: Zasada adekwatności w prawie administracyjnym, "Państwo i Prawo" 1990, nr 4, s. 59 i nast.
 • C. Kosikowsk: Działalność gospodarcza gmin, Białystok 1992, s. 14 i nast.
 • C. Kosikowski: Polskie publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 2001, s. 150.
 • T. Kotarbiński: Walory dobrego planu, "Nauka Polska" 1960, nr 1, s. 48.
 • M. Kulesza: Administracyjnoprawne uwarunkowania polityki przestrzennej, Warszawa 1987, s. 193 i nast., 334.
 • M. Kulesza: pomoc publiczna dla przedsiębiorstw w RP. Rola gmin - uwagi wstępne na tle postanowień Traktatu Rzymskiego i Układu o Stowarzyszeniu, "Przegląd Prawa Europejskiego" 1996, nr 1, s. 42 i nast.
 • W. Lamentowicz: Kapitalizm i reformy społeczne. Studium z teorii państwa, Warszawa 1987, s. 140.
 • F. Longchamps: O pojęciu stosunku administracyjnoprawnego w gospodarce narodowej, "Państwo i Prawo" 1958, nr 1, s. 14-15.
 • N. Luhmann: Funktion und Folgen formaler Organisation, Berlin 1964, s. 231 i nast.
 • N. Luhmann: Lob der Routine, Verwaltungsarchiv 1964, nr 1, s. 7 i nast.
 • R. Malinowski: Ewolucja systemu planowania gospodarczego a problem charakteru prawnego planów gospodarczych, "Państwo i Prawo" 1975, nr 2, s. 31.
 • R. Malinowski: Węzłowe problemy prawa administracyjnego w zarządzaniu gospodarką państwową, Warszawa 1975, s. 112 i nast.
 • E. Modzelewska-Wąchal: Pomoc publiczna dla przedsiębiorców i jej nadzorowanie. Komentarz, Warszawa 2003, s. 12 i nast.
 • Z. Niewiadomski: Planowanie przestrzenne w systemie zadań samorządu terytorialnego. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa 1994, s. 40.
 • T. Öhlinger: Einige Grundprobleme der Planung in der repräsentativen Demokratie, (w:) Problemy teorii i filozofii prawa, Lublin 1985, s. 207.
 • W. Pańko: Własność gruntowa w planowanej gospodarce przestrzennej. Studium prawne, Katowice 1978, s. 72-73.
 • S. Piątek: Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej (problemy prawne), "Państwo i Prawo" 1981, nr 8, s. 92 i nast.
 • S. Piątek: Status prawny przedsiębiorstw komunalnych, (w:) Model władzy lokalnej w systemie reformy gospodarczej, t. 2, red. M. Kulesza, Warszawa 1983, s. 175 i nast.
 • T. Rabska: Prawo administracyjne stosunków gospodarczych, Warszawa-Poznań 1977, s. 182-183.
 • H. Rot: Elementy teorii prawa, Wrocław 1992, s. 64.
 • Z. Rybicki: Zarządzanie gospodarką narodową w PRL. Zagadnienia administracyjno-prawne, Warszawa 1963, s. 74 i nast.
 • K. Secomski: Nauki prawne a współczesne badania prognostyczne, "Państwo i Prawo" 1971, nr 3-4, s. 422 i nast.
 • K. Słysz: Infrastruktura techniczna, (w:) Gospodarka przestrzenna gmin. Poradnik, Tom III, Miejscowe planowanie przestrzenne, Kraków 1995, s. 108.
 • J. Starościak: Podstawy prawne działania administracji, Warszawa 1973, s. 81 i nast.
 • R. Stober: Wirtschaftverwaltungsrecht, Stuttgart-Berlin-Köl 1991, s. 155.
 • K. Strzyczkowski: Administracyjnoprawne instytucje planowania, Warszawa 1985, s. 135.
 • K. Strzyczkowski: Podstawowe problemy prawne planowania, Warszawa 1990, s. 133 i nast.
 • K. Strzyczkowski: Rola współczesnej administracji w gospodarce, Warszawa 1992, s. 81.
 • W. Szpringer: Planowanie gospodarcze w Republice Federalnej Niemiec, "Organizacja-Metody-Technika" 1986, nr 3, s. 31.
 • A. Walaszek-Pyzioł: Energia i prawo, Warszawa 2002, s. 15.
 • A. Wasilewski: Współzależność rozwiązań prawnych w gospodarce narodowej (zagadnienia wybrane), (w:) Instytucje prawne w reformowanej gospodarce narodowej, Ossolineum 1989, s. 55 i 64-65.
 • A. Wiktorowska: Prawne determinanty samodzielności gminy. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa 2002, s. 13 i nast.
 • S. Wojciechowski: Samorząd terytorialny w warunkach gospodarki rynkowej, Warszawa 1997, s. 110 i nast.
 • L. Wojtasiewicz: Planowanie w gospodarce terytorialnej, "Samorząd Terytorialny" 1991, nr 9, s. 20.
 • K. Wojtyczek: Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP, Zakamycze 1999, s. 136 i nast.
 • H. J. Wolff, O. Bachof, R. Stober: Verwaltungsrecht. Band 2, München 2000, s. 258 i nast.
 • J. Wróblewski: Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1988, s. 30 i nast.
 • J. Wróblewski, (w:) W. Lang, J. Wróblewski, S. Zawadzki: Teoria państwa i prawa, Warszawa 1986, s. 395-396.
 • Wyrok NSA z 4 kwietnia 1991 r., SA/Gd 23/91, OSP 1991, nr 11-12, poz. 267.
 • Wyrok NSA z 10 maja 1993 r., SA/Wr 438/92, "Wokanda" 1992, nr 11, s. 16.
 • Wyrok SA z 12 października 1994 r., XVII Amr 27/94.
 • M. Zirk-Sadowski: Tak zwana prawotwórcza decyzja sądowego stosowania prawa, "Studia Prawnicze" 1980, nr 1-2, s. 255 i nast.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000122504

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.