PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2004 | nr 10 | 35
Tytuł artykułu

Otwieranie gospodarki polskiej w okresie transformacji systemowej

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu omówiono takie zagadnienia jak: kontakty gospodarcze Polski z zagranicą w przededniu transformacji systemowej, liberalizacja gospodarki polskiego handlu z zagranicą i jej skutki (zmiany struktury, wielkości oraz kierunków polskiego handlu z zagranicą, polska wymiana towarowa i polityka handlowa wobec wybranych międzynarodowych porozumień o liberalizacji handlu), napływ kapitału zagranicznego do Polski w okresie transformacji systemowej (napływ kapitału pożyczkowego, napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich).
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
35
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • 1. I. Antowska-Bartosiewicz, Wałecki. Małecki (1991): Zadłużenie zagraniczne Polski. Warszawa Fundacja im. Friedricha Eberta w Polsce, seria: Polityka Ekonomicznai Społeczna,zeszyt 1.
 • 2. Ch. Aturupane, S. Djankov, B. Hoeckman (1997): Determinants of Intra-lndustryTrade between East and West Europe. Londyn CEPR Disscussion Paper Series Nr1721.
 • 3. C.M. Buch, D. Piazolo (2000): Capital and Trade Flows in Europe and the Impact ofEnlargement. Kiel Institut für Weltwirtschaft, Kieler Arbeitspapier Nr 1001.
 • 4. A. Budnikowski, R. Wielądek (2003): Polish economy of 1990s in perspective of theconvergence criteria. W: C. Heiduk, J. Horvath (red.): On some currency regimeconsiderations for the Visegrad Countries. Duisburger Volkswirtschaftliche Schriften,nr 39, 2003.
 • 5. G. Brunner (red.) (2000): Politische und ökonomische Transformation in Osteuropa.Berlin.
 • 6. J. Cygler, A. Grycuk (2002): The role of foreign direct investment in the economicdevelopment of Poland in 1994-2002. Studies and Works, College of Managementand Finance, vol. 33, 2003.
 • 7. E. Czarny (2000): Międzynarodowy handel wewnątrzgałęziowy jako przedmiot badań ekonomistów. "Bank i Kredyt" nr 1-2, s. 18-29.
 • 8. E. Czarny, G. Lang (2002): Poland's Accession to the European Union. Some Lessons from Theory of International Trade. "Bank i Kredyt" nr 2.
 • 9. B. Czarny, E. Czarny (1991): Od planu do rynku. Doświadczenia polskie (także angielskojęzyczna wersja: From the Plan to the Market. Polish experiences). Warszawa Fundacja im. Friedricha Eberta.
 • 10. B. Czarny, E. Czarny [1992], Od planu do rynku. Doświadczenia polskie1990-1991 (także angielskojęzyczna wersja: From the Plan to the Market. Polishexperiences 1990-1991), Fundacja im. Friedricha Eberta, Warszawa.
 • 11. Z. Dach (red.) (2002): Gospodarka Polski na przełomie wieków. Kraków PTE.
 • 12. In. Durka (wyd.) (2000): Inwestycje zagraniczne w Polsce. Warszawa IKCiHZ.
 • 13. B. Durka (wyd.) (2001): Inwestycje zagraniczne w Polsce. Warszawa IKCiHZ.
 • 14. S. Estrin, K.E. Meyer (2001): Brownfield entry in emerging markets. "Journal of International Business Studies", Bd. 32, nr 3, s. 575-584.
 • 15. J. Fidrmuc (2000): Restructuring European Union Trade with Central and Eastern European Countries. "Atlantic Economic Journal", vol. 28, nr 1, marzec 2000.
 • 16. H. Gabrisch (2000): Die Entwicklung der Handelsstrukturen der Transformationsländer. W: C. Brunner. (red.) (2000), s. 211-231.
 • 17. Główny Urząd Statystyczny (różne lata): Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa.
 • 18. Główny Urząd Statystyczny (różne lata): Rocznik statystyki międzynarodowej. Warszawa.
 • 19. Główny Urząd Statystyczny (różne lata): Rocznik statystyczny handlu zagranicznego. Warszawa.
 • 20. E. Kawecka-Wyrzykowska (2000): Lessons from Trade Liberalisation in Transition Economies: Ten Years Experience and Future Challenges. Warszawa Foreign Trade Research Institute.
 • 21. E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec (red.) (2001): Unia Europejska. Przygotowania Polski do członkostwa. Warszawa IKCHZ.
 • 22. E. Kryńska (red.) (2000): Polskie specjalne strefy ekonomiczne. Warszawa Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • 23. K. Lutkowski (2002): The Transition - Where We Are? A Commentary on Poland's Experiences. W: Tumpel-Gugerell, Wolfe, Mooslechner (red.), s. 40-50.
 • 24. J.J. Michałek, K. Śledziewska-Kołodziejska (2000): Analiza i perspektywy rozwoju handlu międzygałęziowego i wewnątrzgałęziowego oraz zmiany strukturalne handlu Polski z Unią Europejską. W: Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Warszawa IKCHZ.
 • 25. J.J. Michałek, W. Siwiński, M. Socha (red. nauk.) (2003): Od liberalizacji do integracji Polski z Unią Europejską. Mechanizmy i skutki gospodarcze. Warszawa PWN.
 • 26. J. Misala, E.M. Pluciński (2000): Handel wewnątrzgałęziowy między Polską a Unią Europejską: teoria i praktyka. Warszawa.
 • 27. Palánkai (2004): Economics of Enlarging European Union. Budapeszt Akadémia! Kiadó.
 • 28. Cz. Pilarska (2002): Funkcjonowanie stref ekonomicznie uprzywilejowanych w Polsce. W: Z. Dach (red.) (2002), s. 191-207.
 • 29. U. Płowiec (1997): Handel zagraniczny Polski pod koniec lat 90. - problemy i wyzwania. "Ekonomista" nr 5-6, s. 605-617.
 • 30. U. Płowiec (red.) (1999): Bilans płatniczy Polski. Wyzwania i zagrożenia. Warszawa Belona.
 • 31. U. Płowiec (red.) (2000): Polska i Unia Europejska. Warszawa Placet.
 • 32. Podmioty gospodarcze z udziałem kapitału zagranicznego w latach 1990-1991. Warszawa 1992 Główny Urząd Statystyczny.
 • 33. Podstawowe informacje o podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego w 1993 roku. Warszawa 1994 Główny Urząd Statystyczny.
 • 34. J. Rollo, A. Smith (1993): The political economy of Eastern European trade with the European Community: why so sensitive? "Economic Policy. An European Forum", kwiecień, s. 140-165.
 • 35. D. Rosati (1994): Zmiany w strukturze handlu towarami przetworzonymi między Polską i Wspólnotą Europejską. Warszawa IKCHZ, Studia i Materiały nr 49.
 • 36. J. Siekierski (2002): Liberalizacja handlu polskimi artykułami rolno - spożywczymi w procesie integracji gospodarczej. W: Z. Dach (red.) (2002), s. 263-277.
 • 37. E. Synowiec (1995): Rola przerobu uszlachetniającego w eksporcie tekstylno -odzieżowym krajów Grupy Wyszehradzkiej do Unii Europejskiej. Warszawa IKCHZ.
 • 38. C. Tumpel-Gugerell, L. Wolfe, R Mooslechner (red.) (2002): Completing Transition: The Main Challenges. Berlin i in. Springer.
 • 39. Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych z udziałem kapitału zagranicznego. Warszawa 1995 i lata późniejsze, Główny Urząd Statystyczny.
 • 40. Z. Wysokińska (2002): Polish Economy during the Transition Period in 90. Łódź"Comparative Economic Research", Vol. 5, nr 1-2, s. 23-46.
 • 41. Z. Wysokińska (2001): Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami. Warszawa, Łódź PWN.
 • 42. A. Zielińska-Głębocka (2000): Konkurencyjność przemysłowa Polski w procesie integracji z Unią Europejską: teoria, praktyka, polityka. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
 • ---
 • Źródła internetowe
 • Informacja dla przedsiębiorców dokonujących obrotu towarowego z zagranicą, dokument Ministerstwa Finansów: http: //www. mf. gov. pl/_files_/sluzba_celna/publika-cje/broszury/obrot_tow. pdf, data korzystania 29.09.2004 r.
 • Baza statystyczna Internet Data Shop: www.dsidata.com
 • Narodowy Bank Polski www.nbp.pl
 • Raporty Światowej Organizacji Handlu: www.wto.org
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000123236

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.