PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2005 | nr 4 | 449--481
Tytuł artykułu

Ekonometryczny model cen i popytu na pieniądz w Polsce: perspektywa średniookresowa 1995-2003

Autorzy
Warianty tytułu
An Econometric model of prices and money demand in Poland: medium term perspective 1995-2003
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Analiza przedstawiona w artykule opiera się na bezpośrednim powiązaniu cen z agregatami pieniężnymi i aktywnością gospodarczą w ramach modelu P* i jednoczesnym rozważeniu równowagi rynku pieniężnego za pomocą standardowej funkcji popytu na pieniądz. Wyniki estymacji wskazują, że rozszerzenie specyfikacji modelu o lukę bezrobocia i ceny ropy naftowej zapewnia stacjonarność składników losowych i daje mocne podstawy empiryczne do postawienia hipotezy o mieszanym charakterze czynników oddziałujących na ceny. Empiryczne potwierdzenie znajduje także hipoteza o istnieniu stabilnej zależności pomiędzy popytem na pieniądz i przepływami kapitałów zagranicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The analysis is based on the direct relation of price level to money aggregates and to the index of economic activity (within the boundaries stipulated by model P*). The money market equilibrium is secured thanks to the standard demand for money function. Model specification was extended to include unemployment gap and oil prices. Despite this extension estimation results reveal the stationarity of stochastic components and yield strong support for the hypothesis of a mixed character of factors that affect prices. Empirical evidence was also found to expect a stable dependence between money demend and foreign direct investment. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
449--481
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Akerlof G.A, Dickens W.T., Perry G.L, Near-Rational Wage and Price Setting an the Optimal Rates of Inflation and Unemployment, "Brookings Papers on Economic Activity" 2000, vol. 2000, nr 1.
 • Akerlof G. A., Yellen J., The Fair Wage-Effort Hypothesis and Unemployment, "Quarterly Journal of Economics" 1990, vol. 105.
 • Allen C, Hall S.G., Money as a Potential Anchor for the Price Level: A Critique of the P* Approach, "Economic Outlook" 1991, vol. 15, nr 5.
 • Astley M., Yates T., Inflation and Real Disequilibria, Bank of England, "Working Paper" 1999, nr 103.
 • Ball L., Moffitt R., Productivity Growth and the Phillips Curve, "NBER Working Paper" 2001, nr 8421.
 • Brzeszczyński J., Kelm R., Ekonometryczne modele rynków finansowych, WIG-Press, Warszawa 2002.
 • Cuthbertson K., The Supply and Demand for Money, Basil Blackwell, New York 1985.
 • Duwendag D., Ketterer K.-H., Kösters W., Pohl R., Simmert D.B., Teoria pieniądza i polityka pieniężna, Poltext, Warszawa 1995.
 • Ericsson N., Empirical Modelling of Money Demand, "Empirical Economics" 1998, vol. 23.
 • Funke M., Hall S.G., Is the Bundesbank Different form Other Central Banks: A Study Based on P*, London Business School, Centre for Economic Forecasting, "Discussion Paper" 1992, nr 11-92.
 • Greenslade J.V., Hall S.G., Henry S.G.B., On the Identification of Cointegrated Systems in Small Samples: Practical Procedures with an Application to UK Wages and Prices, Centre for International Macroeconomics, University of Oxford, "Discussion Paper" nr 4.
 • Hallman J.J., Porter R.D., Small D.H., Is the Price Level Tied to the M2 Monetary Aggregate in the Long Run, "American Economic Review" 1991, vol. 81.
 • Janssen N., The Money Demand for M0 in the United Kingdom Reconsidered: Some Specification Issues, Bank of England, "Working Paper" 1998, nr 83.
 • Johansen S., Estimation and Hypothesis Testing of Cointegrating Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models, "Econometrica" 1991, vol. 59.
 • Kelm R., Modele ekonometryczne z wielomianowymi rozkładami opóźnień, "Studia Prawno-Ekonomiczne" 2001a, t. 64.
 • Kelm R., Ekonometryczny model kursu złotego w latach 1992-1998, "Ekonomista" 2001b, nr l.
 • Kelm R., Kurs walutowy a inflacja w Polsce: Analiza ekonometryczna, w: Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, red. E. Kwiatkowski, T. Tokarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003.
 • Kelm R., Ekonometryczny model sprzężenia ceny - kurs walutowy w warunkach egzogenicznej podaży pieniądza, w: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych, red. A. Welfe, SGH, Warszawa 2004a.
 • Kelm R., Empiryczny model polityki kursowej w Polsce w latach 1995-2002, w: Rynki finansowe: Prognozy a decyzje, red. W. Milo, P. Wdowiński, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 177, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004b.
 • Kelm R., Bęza-Bojanowska J., Polityka fiskalna i monetarna a dysparytet kursu walutowego złoty/euro w latach 1995-2003, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2004.
 • Kłos B., Mały strukturalny model inflacji: Wersja 3.5.6, "Materiały i Studia NBP" 2003, nr 154.
 • Kokoszczyński R., Łyziak T., Pawiowska M., Przystupa J., Wróbel E., Mechanizm transmisji polityki pieniężnej - współczesne ramy teoretyczne i nowe wyniki dla Polski, "Materiały i Studia NBP" 2002a, nr 151.
 • Kokoszczyński R., Łyziak T., Wróbel E., Czynniki strukturalne we współczesnych teoriach mechanizmów transmisji polityki pieniężnej, referat na: XXII Konferencję Naukową NBP "Reformy strukturalne a polityka pieniężna", Falenty k. Warszawy 2002b.
 • Kotłowski J., Kointegracja sezonowa między cenami i pieniądzem w gospodarce polskiej okresu transformacji, "Przegląd Statystyczny" 2002, t. 49.
 • Kotłowski J., Luka pieniężna jako źródło inflacji w gospodarce polskiej - analiza kointegracji sezonowej, w: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych, red. A. Welfe, SGH, Warszawa, 2004.
 • Kuczyński G., Strzała K., Phillips Curve in Poland. Myth of Fact?, w: Macromodels 2001: Proceedings of the Twenty Eighth International Conference Macromodels, red. W. Welfe, University of Łódź, Łódź, 2002.
 • Kwiatkowski E., Kucharski L., Tokarski T., Bezrobocie i zatrudnienie a PKB w Polsce w latach 1993-2001, "Ekonomista" 2002, nr 3.
 • Łyziak T., Monetary Transmission Mechanism in Poland: Theoretical Cocepts vs. Evidence, "Materiały i Studia NBP" 2001, nr 19.
 • MacDonald R., Concepts to Calculate Equilibrium Exchange Rates: An Overview, Economic Research Group of the Deutsche Bundesbank, "Discussion Paper" 2000, nr 3.
 • MacDonald R., Marsh I., Exchange Rate Modelling, Kluwer Academic Publishers, Boston 1999.
 • Majsterek M., Zastosowanie procedury Johansena do analizy sprzężenia inflacyjnego w gospodarce polskiej, "Przegląd Statystyczny" 1998, t. 45.
 • Majsterek M., Welfe A., Modele korekty błędem: Modele płac, w: Gospodarka Polski w okresie transformacji. Zasady modelowania ekonometrycznego, red. A. Welfe, PWE, Warszawa 2000.
 • Majsterek M., Welfe A. Analiza kointegracyjna. Sprzężenie inflacyjne, w: Gospodarka Polska w okresie transformacji. Zasady modelowania ekonometrycznego, red. A. Welfe, PWE, Warszawa 2000b.
 • Mankiw N.G., The Inexorable and Mysterious Trade-off between Inflation and Unemployment, "Economic Journal" 2000, vol. 111.
 • Mussa M., The Theory of Exchange Rate Determination, w: Exchange Rate Theory Practice, red. J. Bilson, R. Marston, Chicago University Press, Chicago 1984.
 • Price S., Manufacturing Price Determination on OECD Countries: Markups, Demand and Uncertainty in a Heterogeneous Panel 2000.
 • Pesaran M.H., Shin Y., Long-Run Structural Modelling, "Econometrics Reviews" 2002, vol. 21.
 • Pesaran M.H., Shin Y., Smith R.J., Structural Analysis of Vector Error Correction Models with Exogenous I(1) Variables, "Journal of Econometrics" 2000, vol. 97.
 • Roberts J.M., New Keynesian Economics and Phillips Curve, "Journal of Money, Credit and Banking" 1995, vol. 27.
 • Rubaszek M., A Model of Balance of Payments Equilibrium Exchange Rate: Application to the Zloty, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2003.
 • Shiller R., A Distributed Lag Estimator Derived from Smoothness Priors, "Econornetrica" 1973, vol. 41.
 • Shiller R., Perron P., Testing the Random-Walk Hypothesis - Power versus Frequency Of Observation, "Economic Letters" 1985, vol. 18.
 • Sriram S.S., A Survey of Recent Empirical Money Demand Studies, "IMF Staff Papers" 2001, vol. 47.
 • Welfe A., The Price-Wage Inflarionary Spiral in Poland, "Economics of Planning" 1996, vol. 29.
 • Welfe A., Ekonometria, PWE, Warszawa 2003.
 • Welfe A., Kelm R., Szacunek makrokategorii dla okresów kwartalnych, "Wiadomości Statystyczne" 1995, nr 4.
 • Welfe A., Kelm R., Majsterek M.,Agregatowy model inflacji, "Przegląd Statystyczny" 2002, t. 49.
 • Welfe A., Majsterek M., Długookresowe związki płacowo-cenowe w gospodarce polskiej, "Ekonomista" 1999, nr 6.
 • Welfe A., Majsterek M., Wage and Price Inflation in Poland in the Period of Transition: The Cointegration Analysis, w: Macromodels '99 Proceedings, red. W. Welfe, P. Wdowiński, Absolwent, Łódź 2000.
 • Welfe A., Majsterek M., Długookresowy model sprzężenia inflacyjnego w gospodarce polskiej okresu transformacji, "Ekonomista" 2001, nr 5.
 • Welfe A., Majsterek M., Wage and Price Inflation in Poland in the Period of Transition: The Cointegration Analysis, "Economics of Planning" 2002, vol. 35.
 • Welfe W., Welfe A., Ekonometria stosowana, PWE, Warszawa 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000123449

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.