PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 19 | nr 75 | 115--138
Tytuł artykułu

Model rachunkowości finansowej w Niemczech w kontekście innych rozwiązań światowych

Warianty tytułu
Summary The Model of financial accounting in Germany in the light of other global approaches
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niemiecka ustawa o spółkach akcyjnych określa, że zarząd nie może być jedynie reprezentantem interesów akcjonariuszy, ale musi - obok kapitalistycznego interesu właścicieli - uwzględniać dobro przedsiębiorstwa (np. wobec spekulacyjnych dążeń akcjonariuszy), dobro wierzycieli, pracowników i dobro ogólnonarodowe. Tym samym są skutecznie ograniczane rozmiary bezrobocia. Tak prawnie unormowany i narzucony sposób postępowania i konieczność kompromisowego zarządzania nie może jednak spowodować rezygnacji podmiotu z dążenia do systematycznego osiągania możliwie wysokiego zysku, bowiem podmiot nie mógłby utworzyć określonych w prawie bilansowym rezerw z zysku, zarówno przed, jak i po opodatkowaniu. Maksymalizacja zysku umożliwia również tworzenie rezerw kapitałowych, a tym samym pozwala na zatrzymanie w podmiocie środków finansowych na działność rozwojową. Takie podejście, pozwalające na kształtowanie ogólnej równowagi państwa, jest zgodne z teorią rachunkowości społecznej i ekonomii dobrobytu. Głównemu celowi równomiernego rozwoju państwa jest podporządkowane prawo bilansowe, handlowe i regulacje podatkowe oraz cele przedsiębiorstwa. Dotyczy to również zasad opodatkowania koncernów, które -zgodnie z teorią rozdziału i elementami teorii jedności - stosują podwójne ceny transferowe.
EN
German Law of stock corporation (in HGB) provide, that the management cannot represent only the interest of shareholders, but must take into account the interest of the enterprise (e.g. against speculative attempt of the shareholders), creditors and emploeeys as well as national welfare. It thus effective reduces an unemployment. The strategic goal of the enterprise is achiement of satisfactory returns to owners, who expect relatively high profit, and steady increase in the value of the entity due to retaining a part of the earned profits, In order to fulfil this goal the company must strive for reasonably high profits (taking into account the risk factor so as to avoid threats to its future operation). This approach, enabling control of general equilibrium of the national economy, is consistent with social accounting theory and welfare economy. The accounting, business and tax regulation are subordinated to the primary aim - balanced growth of the state. This also applies to taxation of groups which, in line with the distribution theory and elements of the unity theory, use double transfer pricing.
Rocznik
Tom
19
Numer
Strony
115--138
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • 1. Ballwieser W., Germany. Individual accounts, [w:] Ordelheide D. and KPMG [ed.], Transnational Accounting, Macmillan Press LTD, London and Basingstoke 1995.
 • 2. Belkaoui A., R., Accounting Theory, Academic Press, London 1992.
 • 3. Bont G., Fiscal versus Commercial Profit Accounting in the Netherlands, France and Germany, Schoordijk Instituut, Amsterdam 1996.
 • 4. Gray S. J., Radebaugh L. H., International accounting and multinational enterprises, J. Wiley & Sons inc., New York 2002.
 • 5. Haller A., The relationship of financial and tax accounting in Germany, [w:] Readings in international accounting, ITP., Londyn 1996.
 • 6. Haller A., Kardasz A., Stosowanie standardów rachunkowości (na przykładzie rozwiązań amerykańskich i niemieckich), "Rachunkowość" Nr 7, 1994r.
 • 7. Haller A., Accounting in Germany, [w:] Haller A., Walton P., Raffoutnier B., International Accounting, FTP. 1998.
 • 8. Hampden Turner Ch., Trompenaars A., The seven cultures of Capitalism, Routledge, Londyn 1993.
 • 9. Hendriksen S. E., Accounting Theory, Homewood, Illinois 1982.
 • 10. Jarugowa A., Skowroński J., Rozwój polskiego prawa rachunkowości, "Rachunkowość" nr 7, Warszawa 1994.
 • 11. Jarugowa A., Współczesne koncepcje rachunkowości w zarządzaniu organizacjami gospodarczymi, [w:] Współczesne koncepcje rachunkowości w zarządzaniu organizacjami gospodarczymi. Łódź 1994b.
 • 12. Jarugowa A., Postęp w harmonizacji standardów rachunkowości w świecie. Bariery i nowe problemy, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, SKwP, Tom XXIV, Warszawa 1994c.
 • 13. Jarueowa A., Harmonizacja rachunkowości u progu XXI w., Rachunkowość nr 3, 1998.
 • 14. Nobes Ch., Major international differences in financial reporting, [w:] Nobes Ch., Parker R., [ed], Comparative International accounting, Prentice Hall 1995.
 • 15. Nobes Ch., Classification of financial accounting practices, [w:] K. S. Most, [ed], Advances in International Accounting, JAI Press Ltd., London 1987.
 • 16. Ordelheide D., Pfaff D., European Financial Reporting - Germany, Routlegde, Londyn 1994.
 • 17. Sudoł S., Przedsiębiorstwo, Dom Organizatora, Toruń 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000123482

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.