PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 19 | nr 75 | 161--179
Tytuł artykułu

Wskaźniki wyprzedzania i pokrycia - próba syntezy i krytyki : (Przyczynek do dyskusji nad problemem właściwej interpretacji mierników ekonomicznych)

Autorzy
Warianty tytułu
Summary Gaining and Coverage Ratios - attempt of synthesis and criticism
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pojęcie efektywności ekonomicznej jest odnoszone do rezultatu dzialności gospodarczej, który określa się za pomocą relacji między nakładem a efektem. Uważa się na ogół za prawidłowość ekonomiczną fakt szybszego wzrostu poziomu efektów niż nakładów, w szczególności oczekuje się szybszego wzrostu wydajności pracy od wzrostu średniej płacy, co w efekcie prowadzi do obniżki kosztów. W literaturze przedmiotu proponuje się tzw. wskaźniki "wyprzedzenia" i "pokrycia" jako narzędzia analizy porównawczej miar dynamiki tych dwóch zjawisk gospodarczych. Artykuł jest poświęcony przede wszystkim koncepcji analizy związku między płacami a efektami pracy z wykorzystaniem wspomnianych wskaźników. Autor opracowania przedstawia dotychczasowe podejście do wskaźnika "wyprzedzenia" oraz do wskaźnika "opłacenia", a następnie poddaje krytycznej ocenie dotychczasowe rozumienie wskaźnika "wyprzedzenia" i proponuje nową interpretację dla obu wskaźników. Okazuje się, że między obu wskaźnikami a pewnymi modelami deterministycznymi analizy ekonomicznej istnieje ścisłe powiązanie. Spostrzeżenie to jest owocem koncepcji badawczej "3 x M", która rzuca nowe światło zarówno na omawiane wskaźniki, jak też na inne narzędzia badawcze analizy ekonomicznej.
EN
The effectiveness refers to the result of economic activity, which is defined as the correlation between input and output. A faster increase in effects obtained than outlays made is rather more important and, in particular, a faster growth in productivity in comparison to the average wage is expected, which makes, as a result thereof, the cost value be lower. Professional literature suggests that the so called "Gaining" and "Coverage" Ratios should be applied to make comparative analyses of dynamics of the said both economic parameters. This study is chiefly concerned with the conception of analysis that makes it possible to establish correlation between wage and productivity using the indices mentioned above. The author discusses the prevailing attitude towards the "Gaining" Ratio and "Coverage" Ratio, then subjects this attitude to thorough analysis and, subsequently, suggests a new interpretation of both ratios. It can be proved that there is a strict correlation between the said ratios and some deterministic models. Such a new approach like this, however, results from the "3 x M" research conception, which throws some light on the discussed ratios and other research methods of economic analysis.
Rocznik
Tom
19
Numer
Strony
161--179
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • 1. Bednarski L., Analiza wydajności i rentowności pracy, rozdział XXVIII, [w:] analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, tom 2, praca zbiorowa pod redakcją L. Bednarskiego i T. Waśniewskiego, FRRwP, warszawa 1996
 • 2. Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie przemysłowym, PWE, warszawa 1987.
 • 3. Ćwiąkała-Małys A., Nowak w., analiza sytuacji finansowej przedsiebiorstwa w gospodarce rynkowej, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, wrocław 1999.
 • 4. Gajda J., Wydajność pracy a płace i efektywność produkcji, " Gospodarka Planowa" 1980, nr 9.
 • 5. Gajda J., Opłacenie wzrostu wydajności pracy a efektywność gospodarowania, "Rachunkowość" 1986, nr 11.
 • 6. Kurtys E., Analiza gospodarowania czynnikiem ludzkim, rozdział 9, [w:] Bednarski L., Borowiecki R., Duraj J., Kurtys E., Waśniewski T., Wersty B., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wyd. A.E. we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 • 7. Maty słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1968.
 • 8. Matematyka i statystyka finansowa, praca zbiorowa pod redakcją naukową E. Nowaka, FRRwP, Warszawa 1994.
 • 9. Metody ilościowe w analizie finansowej, praca zbiorowa pod red. E. Nowaka, Wyd. UMCS, Lublin 1997.
 • 10. Nowak E., Rachunek kosztów, EKSPERT, Wydawnictwo i Doradztwo, Wrocław 1996.
 • 11. Nowak E., Statystyczna analiza zależności między płacami a efektami prac, "Badania Operacyjne i Decyzje" 1995, nr 1.
 • 12. Sasin W., Jak efektywnie minimalizować koszty w małej i średniej firmie, Interfart, Łódź 2003.
 • 13. Sawicki K., Analiza kosztów firmy, PWE, Warszawa 2000.
 • 14. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • 15. Wskaźniki wyprzedzające jako metoda prognozowania koniunktury w Polsce, redaktor naukowy M. Rekowski, Wyd. A.E. w Poznaniu, Poznań 2003.
 • 16. Zarzecki D., Metody analizy efektywności wynagrodzeń w przedsiębiorstwie przemysłowym (na przykładzie przedsiębiorstw przemysłu odzieżowego), IPiSS, Warszawa 1991.
 • 17. Zasady metodyczne statystyki produkcji i pracy w przemyśle, Zeszyty Metodyczne nr 6, GUS, Warszawa 1974.
 • 18. Zasady metodyczne statystyki przemysłu, Zeszyty Metodyczne nr 49, GUS, Warszawa 1984.
 • 19. Żwirbla A., Modele deterministyczne a mierniki efektywności ekonomicznej (wybranekwestie metodologiczne), [w:] Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa. Aktualny stan i perspektywy rozwoju, praca zbiorowa pod red. E. Urbańczyka, Szczecin 2003, referat na III Międzynarodowej Konferencji Naukowej, 9-11 czerwiec 2003, Międzyzdroje.
 • 20. Żwirbla A., Metody badawcze analizy ekonomicznej, Wyższa Szkoła Humanistyczne-Ekonomiczna we Włocławku, Włocławek 2001.
 • 21. Żwirbla A., Odchylenia względne jako miernik efektywności gospodarowania, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 17 (73), SKwP, Warszawa 2003.
 • 22. Żwirbla A., Przyczynek do metod oceny efektywności gospodarowania, "Rachunkowość" 1988, nr 10.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000123489

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.