PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2004 | nr 6 | 766--782
Tytuł artykułu

Polityka fiskalna w Polsce z perspektywy członkostwa w Unii Europejskiej

Warianty tytułu
Fiscal policy in Poland from the perspective of the EU member state
Języki publikacji
PL
Abstrakty
We wstępie przedstawiono cele polityki fiskalnej i jej relacje z polityką pieniężną i walutową. Omówiono jaką polityka ta pełni rolę w europejskiej integracji ekonomicznej i walutowej. Dokonano oceny polityki fiskalnej w Polsce wyróżniając, jakie ryzyka jej zagrażają. Autor pisze ( ... dostosowanie polityki fiskalnej do warunków funkcjonowania kraju w UE, a w nieodlegej przyszłości również w unii walutowej, wymaga osiągnięcia pewnego marginesu swobody wynikającego ze stanu finansów publicznych. Taki margines może zapewnić niski (znacznie poniżej 3 procent PKB) deficyt sektora finansów publicznych. Z uwagi na trudności równoważenia tego sektora w Polsce w okresie akcesji do UE i liczne ryzyka makroekonomiczne oraz tempo osiągania realnej zbieżności gospodarki polskiej z gospodarką unijną, nie należy sztucznie (to jest za wszelką cenę) przyspieszać wejścia Polski do ERM2 i unii walutowej.)
EN
Adjustment of fiscal policy to the conditions of the national economy performance in the EU, and in the monetary union in not too distant future, requires the creation of a certain margin of freedom resulting from the shape of public finance. Such a margin means that fiscal deficit is considerably below 3 procent of GDP. In view of the difficulties the Polish public finance was exposed to in recent years, especially in the period of Poland's accession to the EU and considering many macroeconomic risks involved, it would not be the best move to artificially (i.e. at any price) accelerate Poland's entry to ERM2 and to the monetary union.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
766--782
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Balvers R.J. Bergstrand J.H., Government Expenditures and Equilibrium Real Exchange Rates, "Working Paper", kwiecień 2002, nr 295.
 • Blanchard O.J., Fischer St., Lectures in Macroeconomics, The MIT Press, Cambridge Mass, London 1994.
 • Bofinger P., The Stability and Growth Pact Neglects the Policy-mix betveen Fiscal and Monetary Policy, Briefing Paper on "The conduct of monetary policy and an evolution of the economic situation in Europe", Universitaet Wuerzburg and CEPR, 20003.
 • Buiter W.H., Real and Financial Aspects of the Persistence of Current Account Imbalance. Introduction 1979 (maszynopis).
 • Buti M., von den Noord P., Discretionary Fiscal Policy and Elections: the Experience of the Early Years of EMU, Paris, "OECD Economics Department Working Paper" 2002,nr351.
 • Egert B., Lahreche-Revil A., Estimating the Fundamental Equilibrium Exchange Rate of Central and Eastern European Countries, The EMU Enlargement Respective. CEP II, czerwiec 2003, nr 5.
 • Fahrholz Ch., Mohl PH., Fiscal and Monetary Policy in Belgium, France, Germany, Luxembourg, and the Netherlands, Jean Monnet Centre of Excellence, Freie Universitaet Berlin, "Ezoneplus Working Paper" kwiecień 2003, nr 17C.
 • Frenkel J.A., Razin A., Fiscal Policies and Growth in the World Economy, Third ed., MITPress, Cambridge, Mass. 1996.
 • Gloeckner G., Polityka fiskalna w Unii Europejskiej i jej kształtowanie na podstawie reguł,Referat na konferencję NBP, Warszawa, 22-23 października 2001.
 • Gotz-Kozierkiewicz D., Polityka pieniężna a polityka fiskalna, "Bank i Kredyt" 2000,nr 7-8.
 • Gotz-Kozierkiewicz D., Deficyt rachunku obrotów bieżących w gospodarce transformowanej - obiektywne przesłanki a polityka makroekonomiczna, "Ekonomista" 2002, nr 3.
 • Griffith M., Pujol T., Moderate Inflation in Poland. A Real Story, "IMF Working Paper"1996, nr 67.
 • Issig O., How to Achieve a Durable Macroeconomic Policy Mix Favourable to Growth and Employment?, Contribution to the conference on "Growth and Employment in EMU", European Commission, Brussels Economic Forum, Brussels, 4-5 maja 2000.
 • Karras G., Government Spending and Private Consumption: Some International Evidence, "Journal of Money, Credit and Banking", luty 1994, vol. 26.
 • Kopits G., Szekely I.P., Fiscal Policy Challenges of EU Accession for Central European Accession Countries, international conference: Structural Challenges and the Search for an Adequate Policy Mix in the EU and in Central and Eastern Europe, Oesterreichische Nationalbank in Vienna, 3-5 listopada 2002.
 • Lipiński J., Deficyt obrotów bieżących a finansowanie rozwoju przedsiębiorstw i deficyt finansów publicznych, w: Bilans płatniczy Polski. Wyzwania i zagrożenia, red. U. Płowiec i W.M. Orłowski, PTE, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 1999.
 • MacDonald R., What Determines Real Exchange Rates? The Long and Short of It, "IMF Working Paper" 1997, nr 21.
 • Małecki W., Czy członkostwo w Unii Gospodarczej i Walutowej może stanowić rozwiązanie problemów polskiej transformacji?, "Studia Finansowe" 2004, nr 68.
 • McDermott C.J. and Wescott R.F., An Empirical Analysis of Fiscal Adjustments, "IMF Staff Papers" 1996, vol. 43, nr 4.
 • Orłowski W.M., Makroekonomiczne przyczyny deficytu obrotów bieżących, w: Bilans płatniczy Polski. Wyzwania i zagrożenia, red. U. Płowiec i W.M. Orlowski, PTE, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 1999.
 • Republic of Poland, Selected Issues, IMF, 21 maja 2003.
 • Sławinski A., Konsekwencje konieczności przejścia złotego przez test stabilności w ERM-2, "Studia Finansowe" 2004, nr 68.
 • Stanowisko w sprawie polityki Rady Zarządzającej EBC dotyczącej zagadnień kursowych w krajach przystępujących, EBC, 18 grudnia 2003.
 • Tanzi V., Zee H.H., Fiscal Policy and Long-Run Growth, "IMF Staff Papers" 1997, vol. 44, nr2.
 • Taylor J.B., The Policy Rule Mix: A Macroeconomic Policy Evaluation, Stanford University, październik 1997.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000123522

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.