PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | nr 1 | 17--32
Tytuł artykułu

Rozwój koncepcji zarzadzania zasobami ludzkimi w Polsce

Warianty tytułu
The Development of Human Resources Management Concept in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł stanowi przegląd i próbę charakterystyki naukowych sposobów podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce. Podstawowa teza, którą stawiają autorzy, brzmi: nie istnieje spójna teoria zarządzania zasobami ludzkimi, istnieją różne nurty teoretyczne i badawcze w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. Autorzy skoncentrowali się na scharakteryzowaniu głównych założeń i wybranych badań empirycznych w dominujących obszarach problemowych. Posługując się kryteriami, takimi jak: częstotliwość podejmowania badań dotyczących określonej problematyki, liczba publikacji na dany temat oraz jego odzwierciedlenie w ofercie edukacyjnej wyższych uczelni oraz firm szkoleniowych i doradczych za dominujące uznali następujące nurty: strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, elastyczne formy zatrudniania i organizacji pracy oraz zarządzanie wiedzą.
EN
This text is an overview and an attempt to characterise academic approaches to HRM in Poland. The basis hypothesis is: there is no coherent theory, there are theoretical and empirical trends in the realm of HRM in Poland. This is a fundamental problem, Achilles heel not only in Poland. The authors focus on presenting the main assumptions and empirical research within the dominant problem areas. Using the criteria such as the frequency of undertaking the research on a given subject, the number of publications and their reflection in the educational offers of universities and consulting and training companies the dominant areas have been identified as: strategic HRM, flexible working patterns and knowledge management. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
17--32
Opis fizyczny
Bibliografia
 • [1] Bednarski M., Machol-Zajda L., Telepraca, [w:] Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, Kryńska E. (red.), IPiSS, Warszawa 2003.
 • [2] Bukowitz W.R., Williams R.L., The Knowledge Management Fieldbook, London 1999.
 • [3] Borkowska S., Główne wyzwania wobec problemów pracy na przełomie wieków, [w:] Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku, IPiSS, Warszawa 1998.
 • [4] Borkowska S., Projektowanie strategii wynagrodzeń w przedsiębiorstwie, [w:] Zarządzanie strategiczne kapitałem ludzkim, Ludwiczyński A., Stobińska K. (red.), Poltext, Warszawa 2001.
 • [5] Dąbrowski J., Koładkiewicz I., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach działających w Polsce - wyniki badań, [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wawrzyniak B. (red.), Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa 2003.
 • [6] Drucker P.F., They're Not Employees, They're People, "Harvard Business Review" 2002, February.
 • [7] Grudzewski W., Hejduk L, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2004.
 • [8] Juchnowicz M. (red.), Strategia personalna firmy, Difin, Warszawa 2000.
 • [9] Juchnowicz M., Rostkowski T., Zastosowanie macierzy kompetencji w praktyce, [w:] Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, Dobija D. (red.), PFPK, Warszawa 2003.
 • [10] Klincewicz K., Zarządzanie wiedzą jako przykład mody w zarządzaniu, "Organizacja i Kierowanie" 2004, nr 1.
 • [11] Konecki K., Wpływ polityki personalnej na stosowanie elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy, [w:] Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, Kryńska E. (red.), IPiSS, Warszawa 2003.
 • [12] Kryńska E., Elastyczność popytu na pracę w Polsce - synteza, diagnozy i wnioski, [w:] Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, Kryńska E. (red.), IPiSS, Warszawa 2003.
 • [13] Lipka A., Strategie personalne firmy. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
 • [14] Listwan T., Przedmiot, ewolucja i znaczenie zarządzania kadrami, [w:] Zarządzanie kadrami, Listwan T. (red.), C.H. Beck, Warszawa 2002.
 • [15] Ludwiczyński A., Metody strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] Zarządzanie strategiczne kapitałem ludzkim, Ludwiczyński A., Stobińska K. (red.), Poltext, Warszawa 2001.
 • [16] Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami w organizacji, [w:] Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firmy, Ludwiczyński A. (red.), PFPK, Warszawa 1999.
 • [17] Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2003.
 • [18] Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej gospodarce, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2003, nr 1.
 • [19] Pocztowski A. i inni. Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi i jej wpływ na rynek pracy, IPiSS, Warszawa 2001.
 • [20] Rybak M., Zarządzanie kapitałem ludzkim a kluczowe kompetencje, [w:] Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, Rybak M. (red.), Poltext, Warszawa 2003.
 • [21] Ulrich D., Liderzy zarządzania zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 • [22] Urbaniak B., Bohdziewicz P., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kreowanie nowoczesności. Raport 2003, IPiSS, Warszawa 2003.
 • [23] Urbaniak B., Bohdziewicz P., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kreowanie nowoczesności. Raport 2004, IPiSS, Warszawa 2004.
 • [24] Woźniakowski A. i inni, Doświadczenia dyrektorów personalnych - The HR Challenge, Warszawa 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000123852

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.