PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | nr 4 | 2--12
Tytuł artykułu

W sprawie przyszłości prawa pracy

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współcześnie obserwujemy intensywny rozwój zatrudnienia niepracowniczego oraz zasadniczą transformację pracy podporządkowanej. Skala tych zjawisk nasuwa wniosek, iż mamy do czynienia w pewnym sensie z demontażem prawa pracy, z drugiej zaś strony powstaje pytanie o przyszłość socjalnej regulacji towarzyszącej pracy człowieka. W prezentowanym opracowaniu dokonano przeglądu tych zagadnień, co zostało poprzedzone opisem nowych form pracy i informacją na temat reakcji prawodawstw i orzecznictwa sądowego. Według niektórych teorii, zatrudnienie niepracownicze i transformacja pracy najemnej są jedynie zjawiskami z obrzeża prawa pracy.
Rocznik
Numer
Strony
2--12
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
 • B. Abbot, Non-Traditional Forms of Worker Representation, Materiały 13th IIRA World Congress.
 • M. D'Antona, Labour Law in the Century's End: An Identity Crisis? (w:) Labour Law in an Era of Globalization, Oxford University Press 2002, s. 34.
 • H. Arthurs, What is Left of Labour Law, Intell 2000, University Toronto, 22-24 september 2000.
 • W. Cellary, Polska w drodze do globalnego społeczeństwa. Raport o rozwoju społecznym, Warszawa 2002.
 • A. Chobot, Nowe formy zatrudnienia. Kierunki rozwoju i nowelizacji, Warszawa 1997.
 • A. Chouraqui, Social Actors' Participation in the Heart of Industrial Relations changes and challenges Towards a mu!ti-level model of regulated autonomy (13th U RA World Congress, Berlin. September 8-12th, 2003).
 • H. Collins, Is There a Third Way in Labour Law (w:) Labour Law in an Era of Globalization.
 • D.M. Davis, Death of a Labour Lawyer? (w:) Labour Law in an Era of Globalization, jw., s. 160.
 • S. Deakin, The Many Futures of the Contract of Emplyment (w:) Labour Law in an Era of Globalization, Oxford University Press 2002, s. 191.
 • R. Drozdowski, P. Matczak, Zjawisko samozatrudnienia w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (w:) Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2002-2003, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2004, s. 238.
 • Ch. Engels, The Evolution of Labour Law in the European Union: 1992-2003. Country Study on Belgium, Materiały konferencyjne, Leden 2004.
 • J. Gardawski, B. Gąciarz, Rozpad bastionu? Związki zawodowe w gospodarce prywatnej, 1999 i przytoczone tam piśmiennictwo.
 • F. Gaudu, Du statut de l'emploi au statut de l'actif, „Droit Social" 1995, s. 535.
 • A. Hyde, A Closer Look at the Emerging Employment Law of Silicon Valley's High-Velocity Labour Market (w:) Labour Law in an Era of Globalization, jw., s. 233 i n.
 • L. Hoang-Ngoc, Mouvements sociaux, www.udas.org.
 • M. Ishida, Death and Suicide from Owerwork: the Japanese Workplace and Labour Law (w:) Labour Law in an Era of Globalization, jw., s. 219 i n.ˆ Cho Joonmo, Flexibility and Institutional Insecurity in Korean Labor Market, „Journal of Policy", Modeling, 2004, nr26, s. 315.
 • O. Kahn Freund, Industrial Democracy, 1977, 6 IL 65.
 • K. Klare, The Horizons of Transformative Labour and Employment Law (w.) Labour Law in an Era of Globalization, Oxford University Press 2002, s. 5.
 • H. Krieger, Perspectives sur la participation financiere en Europe, „Semaine 2001/1028, s. 28-35.
 • Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, pod red. E. Kryńskiej, Warszawa 2003.
 • Z. Kubot. T. Kuczyński, Z. Masternak, H. Szurgacz, Prawo pracy. Zarys wykładu, Warszawa 2005, s. 71 i n.
 • Szczególne formy zatrudnienia, pod red. Z. Kubota, Wrocław 2000.
 • La Cassa integrazione italienne pour eviter les licenciements, Liasons sociales Europe, 2005/120, s. II-III.
 • La Transfergeselschaft: une transition vers l'emploi ou le chomage, Liasions sociales Europe, 2005/120, s. VIII.
 • D. Marsden, A Theory of Employment Systems: Microfondations of Societal Diversity, Offord 1999.
 • L. Morawski, Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian, Warszawa 2003, s. 106.
 • P. Muller, Y. Surel. L'Analyse des politiques publiques, Montchrestien 1998; J.P. Gaudin, L'Action publique. Sociologie et politique, Dalloz 2004; J. Commaille, B. Jobert, Les metamorphoses de la regulation politique L.G.d.J. 1998.
 • S. Nadalet, A. Lefebre, Les origines europeennes du contrat intermediare, Liaisons sociales Europe 2004/120, s. I.
 • M. Nussbaum, A. Sen (ed.), The Quality of Life, Oxford University Press 1993.
 • F. Osman, Avis, directives, codes de bonne conduite, recommandations, deontologie, ethique, ect.: reflexions sur la degrudations des sources privees du droit, RTDciv., 1995.
 • R.W. Painter, A. Holms, Cases and materials on Employment Law, Oxford University Press 2004.
 • J. Pelissier, A. Supiot. A. Jeammaud, Droit du travail, Paryż, Dalloz 2004, s. 23-24.
 • S. Płóciennik, Biec tam, gdzie będzie piłka, „Gazeta Wyborcza" z 12 i 13 lutego 2005.
 • Przeglądy Gospodarcze OECD Polska, Tom 2002/12 - lipiec, s. 28-32.
 • S. Rudolf, Wprowadzenie (w:) Partycypacja pracownicza. Echa przeszłości czy perspektywy rozwoju. Łódź 2000, s. 9.
 • R. Salais, Libertes du travail et capacites: une perspective pour la construction europeen, „Droit Social" 1999.
 • S. Sciarra, The Evolution of Labour Law in the European Union: 1992-2003. Country Study on Italy, Materiały konferencyjne, Leden 2004.
 • A. Sen, Commodities and Capabilities, Amsterdam, 1985, North Holland Lectures in Economy, s. 7.
 • A. Sobczak. Les codes de conduite negocies et l'avenir du dialogue social dans l'entreprise - reseau, materiały z konferencji nt. „Les normes sociales europennes", www.uet.
 • A. Supiot (w:) Au-dela de l'emploi Transformation du travail et devenir du droit du travail Rapport pour la Commission europeenne, pod kierunkiem A. Supiot, Flammarion 1999, s. 84.
 • A. Supiot, Cinq questions pour la constitution d'une societe europeenne, Le Dalloz, 2003/5.
 • A. Supiot, Critique du droit du travail, Quadrige/PUF, Paryż 1994, w szczególności s. 111 i n.
 • A. Supiot, Du nouveau au self-.service normatif; la responsabilite sociale des entreprises, Etudes offertes a Jean Pelissier, Analuse juridique et valeurs en droit social, Paryż, Dalloz 2004, s.54] i n.
 • A. Supiot, La contractualisation des relations de travail en droit francais, Ac-es du Seminaire International 2002.
 • A. Supiot, Le droit du travail, PUF 2004, s. 69 i n.
 • T. Wawak, Partycypacja pracownicza a jakość zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach Unii Europejskiej (w:) Partycypacja pracownicza. Echa przeszłości czy perspektywy rozwoju. Łódź 2000, S. 241.
 • M. Weiss, Enlargement and Industrial Relations: Building a New Social Partnership, „The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations" 2004/spring.
 • L.A. Williams, Beyond Labour Law's Parochialism: A Reenvisioning of the Discourse of Redustribution (w:) Labour Law in an Era of Globalization, jw., s. 93 i n.
 • S. Yannakourou, The Evolution of Labour Law in the European Union: 1992--2003. Country Study on Greece, Materiały konferencyjne, Leden 2004.
 • U. Zachert, The Evolution of Labour Law in the European Union: 1992-2003. Country Study on Germany, Materiały konferencyjne, Leden 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000123894

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.