PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | nr 4 | 12--26
Tytuł artykułu

Współpraca międzynarodowa jednostek samorządu terytorialnego w świetle prawa polskiego i standardów międzynarodowych

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono problematykę umów międzynarodowych w kontekście ich znaczenia dla współpracy przygranicznej prowadzonej przez jednostki samorządu terytorialnego.
Rocznik
Numer
Strony
12--26
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • B. Banaszak Konstytucja RP a prawo międzynarodowe, (w:) Konstytucja i władza we współczesnym świecie. Doktryna-Prawo-Praktyka, prace dedykowane prof. W. Sokolewiczowi na 70-lecie urodzin, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2002, s. 358.
 • R. Bednarski: Analiza zasad funkcjonowania struktur współpracy regionalnej państw Unii Europejskiej, "Samorząd Terytorialny" 2001, nr 7-8, s. 48.
 • I. Bukowska-Floreńska: Podgranicze jako kategoria wewnątrzspołeczna i wewnątrzkulturowa, (w:) Regiony, euroregiony, rozwój regionalny, Euroregion Bug, tom. IV, red. M. Bałtowski, Lublin 1996, s. 17-18.
 • S. Czarnow: Niektóre aspekty prawne współpracy transgranicznej i euroregionów, "Państwo i Prawo" 1997, nr 10, s. 56.
 • S. Czarnow: Pojęcie współpracy transgranicznej, "Samorząd Terytorialny" 2001, nr 4, s. 42.
 • sS. Czarnow, (w:) Współpraca zagraniczna województw, "Państwo i Prawo" 2000, nr 11, s. 54 i nast.
 • A. Dudek, B. i M. Bańkowicz: leksykon historii XX wieku, Geo, Kraków 1996, s. 166.
 • DzU z 1989 r. nr 79, poz. 885 z późn. zm.
 • DzU z 1990 r. nr 21, poz. 123 z późn. zm.; nr 106, poz. 498.
 • DzU z 1991 r. nr 114, poz. 492 z późn. zm.
 • DzU z 1992 r. nr 14, poz. 54.
 • DzU z 1994 r. nr 11, poz. 38 i 39; nr 61, poz. 287 i 288; nr 107, poz. 514; nr 124, poz. 607 i 608.
 • DzU z 1996 r. nr 46, poz. 205, 207; nr 106, poz. 492, 498.
 • DzU z 1997 r. nr 141, poz. 943 z późn. zm.
 • DzU z 1998 r. nr 96, poz. 603; nr 91, poz. 576 z późn. zm., 577; nr 106, poz. 668.
 • DzU z 1999 r. nr 22, poz. 201; nr 91, poz. 577.
 • DzU z 2000 r. nr 12, poz. 13; nr 39, poz.443; nr 91, poz. 1009.
 • DzU z 2001 r. nr 45, poz. 497; nr 80, poz. 872 z póź. zm.; snr 142, poz. 1590 - 1592 z późn. zm. (tekst jednolity).
 • DzU z 2004 r. nr 92, poz. 880.
 • Euroregiony - polski krok do integracji, Alta 2, Wrocław 2000.
 • Euroregiony w nowym podziale terytorialnym kraju, GUS US Wrocław, Warszawa-Wrocław 1999, s. 11.
 • G. Grzelak: Euroregion południowo-wschodniego Bałtyku - przesłanki organizacyjne związku transgranicznego. Konferencja międzynarodowa pt. "Euroregion Jantar - wyzwnie i szansa", Malbork 28.02-01.03.1997.
 • G. Grzelak: Formalnoprawne warunki rozwijania współpracy międzynarodowej w oparciu o lokalne i regionalne podmioty władzy publicznej(Zarys problematyki), Gdańskie Studia Międzynarodowe, 1988, nr 1, s. 89.
 • H. Goik: Współpraca przygraniczna, "Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej" 1996, s. 217.
 • W. Góralczyk: Praw międzynarodowe publiczne w zarysie, wyd. V, Warszawa 1995, s. 75.
 • A. Jaroszyński: Terenowa administracja rządowa. Komentarz do ustawy, Warszawa 1990.
 • L. Kieres: Ocena stopnia zgodności polskich rozwiązań ustrojowo-samorządowych z Europejską Kartą Samorządu Terytorialnego, (w:) Z. Gilowska, L. Kieres, R. Sowiński: Samorząd terytorialny w Polsce a standardy europejskie, Warszawa 1993, s. 99.
 • R. Kusiak: Możliwości prawne transgranicznej współpracy samorządowej w świetle konwencji i umów zawartych przez Polskę, Acta Universitatis Wratislaviensis, No 2018, Przegląd Prawa i Administracji, Wrocław 1997, s. 123-124.
 • Lace Guide. Practical guide to cross-border cooperation, Gronau 1995, s. 3.
 • Leksykon politologii, Alta 2, Wrocław 1997, s. 89.
 • S. Malarski: Model organizacyjno-prawny polskiego regionu, (w:) Problemy prawa angielskiego i europejskiego oraz reformy w Europie Środkowej (Polska, Węgry), pod red. K. Nowackiego, Acta Universitatis Wratislaviensis, No 2244, PRAWO CCLXXII, Wrocław 2000, s. 385.
 • sS. Malarski: Prawne i administracyjne zagadnienia organizacji regionów oraz współpracy międzyregionalnej i transgranicznej, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2000, s. 74.
 • G. Michałowska (red.): Mały słownik stosunków międzynarodowych, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1996, s. 37.
 • A. Mikołajczyk: Stosunki umowne pomiędzy subpaństwowymi podmiotami władzy publicznej różnych państw (współpraca transgraniczna), "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1997, z. 3, s. 15.
 • MP nr 36, poz. 349, zarządzenie weszło w życie 8 lica 1997 r.
 • M. Niemiec: Współpraca polsko-czechosłowacka w zakresie ochrony czystości wód granicznych, I Konferencja naukowa w sprawie międzynarodowej ochrony środowiska, Kraków 13-15 grudnia 1971 r., Kraków 1972 s. 319-335 (materiały niepublikowane).
 • Nowa encyklopedia PWN, t. 5 (P-S), praca zbiorowa pod red. B. Petrozolin-Skowrońskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 481.
 • E. Orzeszko: Ochrona prawna przed zanieczyszczeniem wód granicznych PRL, Wrocław 1977, s. 151-181 (maszynopis).
 • Ch. Ricq (red.): Handbook on transfrontier cooperation for local and regional authorities in Europe, Strasbourg 1996, s. 23.
 • A. Skrzydło: Euroregiony z udziałem podmiotów polskich, "Sprawy Międzynarodowe" 1994, nr 3, s. 46.
 • A. Skrzydło: Współpraca transgraniczna, "Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej" 1998, Warszawa 1998, s. 117.
 • R. Sowiński: Udział polskich samorządów w zrzeszeniach międzynarodowych, "Samorząd Terytorialny" 2002, nr 6, s. 28-29.
 • J. Starościak: System prawa administracyjnego, T. 1, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1977, PAN, Ossolineum, s. 146-147.
 • T. Szewc: Uwagi w sprawie ratyfikacji Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, "Państwo i Prawo" 2000, nr 9, s. 56.
 • J. Węc: Regionalizacja w państwach Unii Europejskiej, "Przegląd Zachodni" 1994, nr 2, s. 130.
 • K. Wolfke: Międzynarodowe prawo środowiska (tworzenie i egzekwowanie), Wrocław 1979, s. 11.
 • B. Zawadzka: Województwo i region. Wnioski z doświadczeń francuskich, PAN, Instytut Nauk Prawnych i Agencji Scholar, Warszawa 1993, s. 38-39.
 • M. Zieliński: Współpraca transgraniczna między władzami lokalnymi państw Unii Europejskiej, (w:) Polska w Unii Europejskiej. Perspektywy, warunki, szanse i zagrożenia, red. C. Mik, Toruń 1997, s. 227.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000123902

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.