PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | nr 4 | 27--36
Tytuł artykułu

Kobieta w wyborach samorządowych w Polsce (1990-2002)

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł ma charakter zestawienia statystycznego, pokazującego, ile kobiet w poszczególnych elekcjach zdecydowało się podjąć walkę o mandat, ile z nich go zdobyło.
Rocznik
Numer
Strony
27--36
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • "19 czerwca 1994 roku. Wybory do rad gmin", Państwowa Komisja Wyborcza, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 1994, s. 2.
 • M. Barański: Rozwój samorządu terytorialnego w Polsce w świetle procesów integracyjnych w Europie, "Samorząd - rozwój - integracja", pod red. M. Barańskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003, s. 108-123.
 • J. Bartkowski: Samorząd terytorialny, (w:) Samorząd terytorialny, (w:) "Polska demokracja 1989-2003, J.J. Wiatr, J. Raciborski, J. Bartkowski, B. Frątczak-Rudnicka, J. Kilias, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa 2003, s. 168.
 • B. Budrowska, D. Duch, A. Titkow: Szklany sufit: bariery i ograniczenia polskich kobiet. Raport z badań jakościowych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003, s. 4.
 • DzU z 1990 r. nr 16, poz. 94-96.
 • DzU z 1997 r. nr 78, poz. 483; nr 146, poz. 985.
 • DzU z 1998 r. nr 96, poz. 603.
 • DzU z 2001 r. nr 45, poz. 497.
 • DzU z 2002 r. nr 113, poz. 984.
 • M. Fuszara: Równe szanse czy szklany sufit? Kobiety w samorządach lokalnych, (w:) B. Budrowska, D. Duch, A. Titkow: Szklany sufit: bariery i ograniczenia polskich kobiet. Raport z badań jakościowych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003, s. 218.
 • Z. Gilowska, E. Wysocka, J. Płoskonka, S. Prutis, M. Stec: Model ustrojowy województwa (regionu) w unitarnym państwie demokratycznym, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1997, s. 137-139.
 • M. Halamska: Reprodukcja czy wymiana? Przekształcenie lokalnych elit politycznych w Polsce w latach 1990-1998, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa 2001, s. 129 i dalsze.
 • B. Jałowiecki: Rozwój lokalny, Uniwersytet Warszawski, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Warszawa 1989, s. 201-202.
 • A. Kowalczyk: Dotychczasowe doświadczenia i aktualny stan prac badawczych nad reformą podziału Polski na regiony, s. 103-136, (w:) Czy Polska będzie państwem regionalnym?, redakcja naukowa: Grzegorz Gorzelak, Bohdan Jałowiecki, Wydawnictwo Europejskiego Instytutu Rozwoju Regionalnego, Warszawa !993.
 • M. Kulesza: Sprawozdanie z działalności Pełnomocnika Rządu ds. Reform Ustrojowych Państwa, "Samorząd Terytorialny" 1999, nr 7-8, s. 5.
 • A. Lutrzykowski: Przemiany struktur politycznych społeczności lokalnych i samorządu terytorialnego. Fiasko reform i przełom 1989-90, (w:) Lokalne struktury polityczne i samorząd terytorialny. Od prób reformowania do ustrojowego przełomu, zbiór prac pod red. A. Lutrzykowskiego, Wydawca COM SNP, Warszawa 1990, s. 235.
 • S. Maddosc: Kultury, taktyki i strategie zorientowane płciowo, (w:) Aktorzy życia publicznego. Płeć jako czynnik różnicujący, pod red. R. Siemieńskiej, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa 2003, s. 74-97.
 • R. Markowski: Ordynacyjny fetysz, "Rzeczpospolita" z 2 sierpnia 2004 r., nr 179.
 • R. E. Matland: Zwiększenie uczestnictwa politycznego kobiet; nominacja do ciał ustawodawczych a systemy wyborcze, (w:) Aktorzy życia publicznego. Płeć jako czynnik różnicujący, pod red. R. Siemieńskiej, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa 2003, s. 168 i dalsze.
 • P. Norris: Kobiety przywódcy na świecie: barwne plamy na fotografiach z pierwszych stron gazet, (w:) Aktorzy życia publicznego. Płeć jako czynnik różnicujący, pod red. R. Siemieńskiej, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa 2003, s. 131.
 • J. Pokładecki: Wpływ samorządu terytorialnego na kształtowanie się lokalnej sceny politycznej, (w:) Samorząd - rozwój - demokracja, pod red. M. Barańskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003, s. 138, 139.
 • J. Raciborski: Polskie wybory. Zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego 1989-1995, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa 1997, s. 127.
 • P. Rączka, M. Szalewska, T. Jędrzejewski: Perspektywy rozwoju samorządu w Polsce, "Samorząd Terytorialny" 2000, nr 1-2, s. 103.
 • J. Regulska: Udział kobiet w samorządzie terytorialnym, "Samorząd Terytorialny" 1994, nr 7-8, s. 90-103.
 • E. Sękowska: Kryteria i warunki kształtowania składu organów przedstawicielskich samorzadu terytorialnego. Wybory'90 - raport z badań, Agencja "Scholar", Instytut Nauk Prawnych, Warszawa 1994, s. 38.
 • R. Siemieńska: Płeć. Zawód. Polityka. Kobiety w życiu publicznym w Polsce, Wydawnictwo Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1990, s. 169-171.
 • "Statystyka wyborów od rad gmin", GUS, Warszawa 1994, s. 11, 239.
 • P. Swaniewicz: Charakterystyka respondentów, (w:) Strategie władz lokalnych, J. Bartkowski, A. Kowalczyk, P. Swianiewicz, Uniwersytet Warszawski, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Warszawa 1990, s. 36.
 • K. Trembicka: Okrągły Stół w Polsce (koncepcje samorządu terytorialnego), "Samorząd Terytorialny" 1999, nr 4.
 • J. Wasilewski: Społeczne procesy rekrutacji regionalnej elity władzy, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1990, s. 61 i 73.
 • P. Winczorek: Proces przemian demokratycznych i ich wpływ na system instytucji ustrojowych w Polsce, (w:) Prawo i społeczeństwo obywatelskie, Warszawa 1990, s. 28.
 • www.mswia.gov.pl
 • www.pkw.gov.pl
 • "Wybory samorządowe 11 października 1998 roku. Część I: Statystyka wyborów", PKW, Warszawa, grudzień 1998 r.
 • "Wybrane dane o województwach i powiatach" (stan na dzień 20 kwietnia 1999), opracowano na podstawie informacji udostępnionych przez Biuro Dyrektora Generalnego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji), Kancelaria Sejmu, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1999, s. 2-5.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000123904

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.