PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2005 | nr 2 | 15--27
Tytuł artykułu

Pojęcie, właściwości i przemiany wielonarodowych systemów walutowych. Część 1

Autorzy
Warianty tytułu
The notion, property and transitions in multinational monetary systems
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest próba zdefiniowania wielonarodowego systemu walutowego. Omówiono takie zagadnienia jak: ewolucja zasad systemów walutowych mających zasięg ponadnarodowy, swoiste cechy wielonarodowego systemu walutowego, system kursów jako składowa wielonarodowego systemu walutowego, rodzaje wielonarodowych systemów walutowych.
EN
The paper includes two parts. The objective of the first part is to define a multinational monetary system. There is no such definition in the economic literature although certain terms related to the notion of the system are commonly used in economics. In order to achieve such an objective, the first part briefly presents the principles, characteristics and types of those systems that existed in the past and ceased to function, and those that are currently in operation. The systems considered include: the golden currency system, the Bretton Woods system, the European Monetary System and the currency system of the euro area. The definition developed in this way served to examine the structure and types of multinational monetary systems. The second part of the paper examines if the breakdown of the Bretton Woods system was followed by the establishment of a new international monetary system. In order to do that, the paper mentions changes implemented to adjust the Bretton Woods system to new circumstances. The description focuses on the transition of the exchange rate system and its influence on the functioning of the modified Bretton Woods system. Additionally, the paper presents principles that currently constitute the basic framework for regulations of international financial relations. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
15--27
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • 1. R.K. Abrams, H. Cortes-Douglas: Introduction of a New National Currency: Policy, Institutional and Technical Issues. IMF Working Papers nr 49/1993.
 • 2. R, Ackoff: O system pojęć systemowych. "Prakseologia" nr 2/1973.
 • 3. R. Baldwin, Ch. Wypłosz: The Economics of European Integration. 2003. Książka jest dostępna na strome www.heiww.unige.ch/~baldwin
 • 4. A. Bień: Polityka walutowa (polityka dewizowa). W: Leksykon finansowo-bankowy. Warszawa 1992 PWE.
 • 5. A. Bień: Optymalny obszar walutowy. Teoria i praktyka. Warszawa 1988 PWE.
 • 6. M. Bordo: Exchange Rate Regime Choice in Historical Perspective. NBER Working Papers nr 9654/2003.
 • 7. M. Bordo: Monetary Standards. An Essay written for the Oxford Encyclopedia of Economic History. Maszynopis 2002.
 • 8. M. Bordo: Is There a Good Case for a New Bretton Woods International Monetary System? "American Economic Review" nr 2/1995.
 • 9. L. Meyer: The future of money and monetary policy. "BIS Review" nr 100/2000.
 • 10. A. Cencini: Monetary Theory. National and International. Londyn - Nowy Jork 1997 Routlege.
 • 11. Chronology. IMF adapts and expands operations to meet member's countries changing needs. IMF Survey Supplement nr 29/2000.
 • 12. R.N. Cooper: Key Currencies After the Euro. Mimeo 1997.
 • 13. R.N. Cooper: The Gold Standard - Historical Facts and Future Prospects. Brooking Papers on Economic Activity nr 1/1982.
 • 14. R.N. Cooper: Prolegomena to the Choice of an International Monetary System. "International Organization" nr 29/1975.
 • 15. W.M. Corden: Economic Policy and Exchange Hates and the International System. Oxford 1994 Oxford University Press.
 • 16. E. Drabowski: Kryzys systemu walutowego w kapitalizmie. Warszawa 1975 PWE.
 • 17. E. Drabowski: System walutowy współczesnego kapitalizmu. Warszawa 1965 PWE.
 • 18. B. Eichengreen: The British Economy Between the Wars. Mimeo 2001.
 • 19. European Monetary System to be Launched January 1 with Seven Initial Members. IMF Survey z dnia 13 grudnia 1978.
 • 20. J.A. Franke!: Experience of and Lessons from Exchange Rate Regimes in Emerging Economies. NBER Working Papers nr 10032/2003.
 • 21. J.A. Frankel, M. Goldstein: The International Monetary System: Developments and Prospects. "Cato Journal" nr 2/1988.
 • 22. From the End of the Bretton Woods System to the Jamaica Agreement. A Chronology of Key Events in Changing World Financial Agreements 1971-76. IMF Survey z dnia l marca 1976.
 • 23. H. Fujiki, A. Otani: Do Currency Regimes matter in the 21st Century. An Overview. Bank of Japan 2002, Institute for Monetary and Economic Studies, Discussion Paper Series, nr E-4.
 • 24. W. Gasparski, A. Lewicka: Problematyka badań systemowych. Próba charakterystyki. "Prakseologia" nr 2/1973.
 • 25. Z. Gomółka: Elementy ogólnej teorii systemów. Szczecin 1994 Uniwersytet Szczeciński.
 • 26. H.R. Heller: Money and the International Monetary System. Federal Reserve Bank of St. Louis Review nr 2/1989.
 • 27. Z, Knakiewicz: Teoretyczne podłoże systemów pieniężnych. Od mononietalizmu i bimetalizmii do współczesnych systemów pieniężnych. Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku. T. 2, Bankowość. Poznań 2000 Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • 28. Z. Knakiewicz: Problemy kreacji pieniądza i regulacji obiegu pieniężnego. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" z. 3
 • /1998.
 • 29. Z. Knakiewicz: Bank Polski i Narodowy Bank Polski w gospodarce polskiej. Próba refleksji. W: Od Grab-skiego do Balcerowicza. Systemy pieniężne w gospodarce polskiej. Poznań 1997 Instytut Historii UAM.
 • 30. Z. Knakiewicz: System pieniężny. W: Leksykon finansowo-bankowy. Warszawa 1992 PWE.
 • 31. Z. Knakiewicz: Rynek pieniężno-kredytowy i polityka pieniężno-kredytowa oraz polityka finansowa państwa kapitalistycznego. W: Finanse w gospodarce kapitalistycznej. Praca pod red. Z. Kowalczyka, Poznań 1986 Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • 32. Z. Knakiewicz: Aktualne aspekty teorii pieniądza G.F. Knappa. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" z. 2/1984.
 • 33. Z. Knakiewicz: Polskie koncepcje monetarne. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" z. 4/1984.
 • 34. Z. Knakiewicz: Powiązania narodowych systemów pieniężnych z międzynarodowym systemem z Kingston. W; Problemy pieniężno-kredytowe i walutowe. Praca pod red. J. Wolniaka. Poznań 1981 Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • 35. Z. Knakiewicz: Teorie pieniądza niezależnego i ich zastosowanie. Poznań 1981 Wydawnictwo AE w Poznaniu.
 • 36. Z. Knakiewicz: Pieniądz wewnętrzny a wymiana z zagranicą. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" z. 2/1971.
 • 37. Z. Knakiewicz: Deflacja polska 1930-1935. Warszawa 1967 PWE.
 • 38. J. Kornai: Anti-Equilibrium. Teoria systemów gospodarczych. Kierunki badań. Warszawa 1973 PWN.
 • 39. G. Krasowska-Walczak: Pieniądz krajowy i pieniądz międzynarodowy. W: Bankowość. Praca pod red. J. Gtuchowskiego i J. Szanibelańczyka Poznań 1999Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
 • 40. P.R. Krugman, M. Obstfeld: Międzynarodowe stosunki gospodarcze. T. 2. Warszawa 2001 WN PWN.
 • 41. O. Lange: Calość i rozwój w świetle cybernetyki. Warszawa 1962 PWN.
 • 42. T. Latter: The Choice of Exchange Rate Regime. Handbooks in Central Banking nr 2, Centre for Central Banking Studies, Bank of England 1996.
 • 43. K. Lutkowski: Wymienialność waluty. W: Leksykon finansowo-bankowy. Warszawa 1992 PWE.
 • 44. R. McKinnon: Optimum Currency Areas Revisited. Konferencja "When is a National Currency a Luxury? Prospects for Transition Economies and Lessons from Experience", 16-17 marca 2001.
 • 45. R. McKinnon: A Common Monetary Standard or A Common Currency for Europe? Fiscal Lessons From the United States. "Scottish Journal of Political Economy" nr 4/1994.
 • 46. R. McKinnon: The Rules of the Game: International Money in Historical Perspective. "Journal of Economic Literature" nr 3/1993.
 • 47. A.Meltzer: New International Financial Arrangements. International Monetary and Economic Studies Discussion Paper Series, Bank of Japan 2002, nr E-11.
 • 48. S. Micossi: The Intervention and Financing Mechanisms of the EMS and the Role of the ECU. Banca Na-zionale del Lavoro Quarterly Review nr 155/1985.
 • 49. R.A. Mundell: The European Monetary System 50 Years after Bretton Woods: A Comparison Between Two Systems. "Project Europe 1985-95", "Incontri di Rocca Salimbeni" meetings, Siena, 25 listopada 1994.
 • 50. M. Mussa, M. Goldstein, P.B. Clark, D J. Mathieson, T. Bayoumi: Improving the International Monetary System. IMF Occasional Papers nr 116/1994.
 • 51. S, Mynarski: Elementy teorii systemów i cybernetyki. Warszawa 1974 PWN.
 • 52. L. Oręziak: Integracja walutowa. W: L. Ciamaga, E. Latoszek, K. Michał owska-Gory wo da, L. Oręziak, E. Teichman: Unia Europejska. Warszawa 1998 WN PWN.
 • 53. L. Oręziak: Europejski System Walutowy. Warszawa 1993 Poltext.
 • 54. S. Rączkowski: Międzynarodowe stosunki finansowe. Warszawa 1984 PWE.
 • 55. W.N. Sadowskij: Ogólna teoria systemów jako metateoria. "Prakseologia" nr 2/1973.
 • 56. J. Schröder: The euro, dollar and the international monetary system. "Journal of Asian Economics" nr 10/1999.
 • 57. A. Slawiński: Waluta. W: Leksykon finansowo-bankowy. Warszawa 1992 PWE.
 • 58. J. Świdrowski: Bretton Woods. Warszawa 1946 Spółdzielnia Wydawnicza "Ingos".
 • 59. W. Wilczyński. Rynek i pieniądz w Polsce u progu XXI wieku. Poznań 2000 Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
 • 60. A. Wojtyna: Nowoczesne państwo kapitalistyczne a gospodarka. Teoria i praktyka. Warszawa 1990 PWN.
 • 61. K. Zabielski: Finanse międzynarodowe. Warszawa 1994 PWN.
 • 62. K. Zabielski: Międzynarodowy system walutowy. W: Leksykon finansowo-bankowy. Warszawa 1992 PWE.
 • 63. J. Zajdą: Systemy bankowe w gospodarce kapitalistycznej. Warszawa 1974 PWE.
 • 64. J. Zajdą: Międzynarodowe organizacje finansowe. Warszawa 1971 PWE.
 • 65. J. Zajdą: Rozliczenia międzynarodowe. Poznań 1969 Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000124617

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.