PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | nr 1 | 167--185
Tytuł artykułu

Możliwości absorpcji funduszy unii europejskiej przez polskie regiony

Warianty tytułu
Possibilities of EU Funds in Polish Regions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zainspirowanie środowiska samorządowego oraz naukowego do zintensyfikowania działań na rzecz efektywnego i terminowego wykorzystania oferowanej przez UE pomocy finansowej, do szukania sposobów na poprawę dotychczasowego stanu rzeczy, do pogłębiania umiejętności tworzenia i wdrażania projektów, usprawnienia procedur ich oceny i wyboru.
EN
It is, naturally, still premature to fully assess the scale of the EU financial aid in 2004-2006, or the fund transfer, structure and the impact upon the Polish beneficiaries, as well as the causes of any possible impediments. The events of the recent months and weeks regarding the application acceptance and qualification, mainly within the ZPORR (Integrated Operational Plan for Regional Development) have given rise to numerous questions, many of which cannot yet be answered. This is because, on the one hand, the main concerns about lacking projects have been dispersed, since local governments have overwhelmed provincial authorities with applications whose value by far exceeds the available funds. On the other hand, many procedural shortcomings have been revealed, which due to the need to accelerate the work on the 2007-2013 National Development Plan and the expected decentralization of the fund implementation system in this period, in addition to the expected major increase of the available funds, all call for answers to a number of doubts regarding the methods of aid allocation and use. The article offers an evaluation of the experience gathered so far by Polish local and regional communities. This analysis is carried out in the background of the main elements determining the EU fund absorption by Polish local authorities, as well as the present system of their implementation, the respective modifications planned for 2007-2013, the scale of the aid offered and the current data on the applications filed. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
167--185
Opis fizyczny
Bibliografia
 • J. Bielecki, Przyspieszcie, bo stracicie miliardy, "Rzeczpospolita" 2003, nr 234, s. Bl.
 • Bilans nadspodziewanie dodatni, "Rzeczpospolita" z dnia 23.12.2004 r.
 • Dotacje pod kontrolą, "Gazeta Prawna" z dnia 15.03.2005 r.
 • EQUAL - wyniki konkursu projektów, www.pap.pl/2004-12-17/.
 • Fundusze Unii to pieniądze kontrolowane, rozmowa E. Karasiewicz z M. Brzóską, ekspertem Parlamentarnego Zespołu ds. Absorpcji Funduszy UE, "Regiony" 2005, nr 1, s. 2-3.
 • A. Godlewski, A. Szoszkiewicz, Miliony dla Polski, czyli jak zdobyć unijne dotacje, Wyd. Rectus, Warszawa 2004, s. 28.
 • G. Gorzelak, Polska polityka regionalna - cele, uwarunkowania, instytucje, instrumenty, w: Polska wobec nowej polityki spójności Unii Europejskiej, red. T. G. Grosse, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004, s. 259
 • T. G. Grosse, Polityka regionalna Unii Europejskiej. Przykład Grecji, Wioch, Irlandii i Polski, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004, s. 87, 130-139, 166-168.
 • T. G. Grosse, Szansę i zagrożenia dla wykorzystania funduszy Unii Europejskiej, "Studia Regionalne i Lokalne" 2003, nr 2, s. 16.
 • Informacja o stanie prac nad Narodowym Planem Rozwoju na lata 2007-2013, przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 24 sierpnia 2004 r., Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2004.
 • I. Jeleń, Wnioski do ZPORR muszą być wiarygodne, "Gazeta Samorządu i Administracji" 2005, nr 5.
 • D. Kijowski, M. Kulesza, W. Misiąg, S. Prutis, M. Stec, J. Szlachta, J. Zaleski, Bariery prawne efektywnego i skutecznego funkcjonowania lokalnej i regionalnej administracji publicznej oraz propozycje ich likwidacji lub ograniczenia, "Samorząd Terytorialny" 2005, nr 1-2, s. 154.
 • M. W. Kozak, Przestanki rozwoju regionalnego - doświadczenia dla Polski, w: Polska w obliczu integracji europejskiej, red. J. Babiak, Instytut Biznesu w Kaliszu, Warszawa-Kalisz-Poznań 2003, s. 148-156.
 • M. Kozak, Reforma funduszy strukturalnych w Unii Europejskiej, w: Od programu Phare do zreformowanych Funduszy Strukturalnych, red. R. Szewczyk, Warszawa 1999, s. 43.
 • M. Kozak, 'Zdolność absorpcyjna' województw, "Wspólnota" 2001, nr 49, s. 30.
 • R. Michalski, Marszałek selekcjonuje, wojewoda kontroluje, "Fundusze Europejskie" 2004, nr 6, s. 38-39; Unijne wydatki pod kontrolą, http://www.samorzad.pap.com.pl.
 • W. Miemiec, M. Lis, Zasady wykorzystywania środków przedakcesyjnych i akcesyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce, "Finanse Komunalne" 2003, nr 2, s. 21.
 • Narodowy Plan Rozwoju, MGPiPS, Warszawa 2003, s. 56.
 • NIK kontroluje rozdział pieniędzy z UE w Kujawsko-Pomorskim, http://www.samorzad.pap.com.pl, Toruń (PAP) 16.12.2004.
 • K. Niklewicz, Fundusze strukturalne dla regionów idą jak woda, "Gazeta Wyborcza" z 02.11.2004.
 • L. Nikolski, Wystąpienie Pełnomocnika Rządu ds. Narodowego Planu Rozwoju (NPR) 2007 - 2013 w trakcie konferencji: Metodologia gromadzenia danych statystycznych dla potrzeb NPR 2007-2013 i innych dokumentów programowych dnia 14.02.2005 r.
 • Ogólne zasady wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce. Podręcznik dla Instytucji Zarządzających, Pośredniczących i potencjalnych beneficjentów końcowych programów realizowanych z udziałem funduszy strukturalnych, Warszawa, czerwiec 2003.
 • R. Olesiński, Czas wielkiej modernizacji, "Gazeta Prawna" 2005, nr 8.
 • I. Pietrzyk, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Warszawa 2000, s. 153-166.
 • Rozmowa I. Jeleń z K. Gurbiel, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy, "Gazeta Samorządu i Administracji" 2005, nr 4, s. 17.
 • Rozmowa z prof. Jerzym Regulskim, prezesem Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, "Fundusze Europejskie" 2004, nr 6.
 • M. Słodowa-Hełpa, Dylematy i możliwości rozwojowe polskich regionów w świetle europejskiej polityki regionalnej, w: Problemy przestrzeni w integracji europejskiej, red. B. Gruchman, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, nr 23, Poznań 2002, s. 43-80.
 • M. Słodowa-Hełpa, Konkurencyjność - główne wyzwanie dla polskich wspólnot lokalnych i regionalnych w zintegrowanej Europie, w: Studia samorządowe, red. Z. Leoński, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nr 16, Poznań 2003, s. 111-129.
 • M. Słodowa-Hełpa, Tworzenie zdolności absorpcyjnych polskich regionów do korzystania z transferów rozwojowych Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr 15, Poznań 2002, s. 7-36.
 • R. Sołtyk, Do UE trochę taniej, "Gazeta Wyborcza" 2003, nr 219, s. 30.
 • Ustawa o Narodowym Planie Rozwoju z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2004, Nr 116, póz. 1206).
 • Wstępny projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 11 stycznia 2005 r., Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia Wspólnoty, Warszawa 2005 (Pierwsze konsultacje nad NPR 2007-2013, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Biuro Prasowe. Informacje na temat prac oraz inne opracowania dotyczące tego dokumentu są zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki i Pracy, w dziale Narodowy Plan Rozwoju (www.funduszestrukturalne.gov.pl).
 • Wystąpienie wiceministra K. Grubiel, w trakcie konferencji Fundusze strukturalne w nowych państwach członkowskich UE - pierwsze doświadczenia, zorganizowanej w dniach 21-22 marca 2005 r. W Warszawie http://www.funduszestrukturalne.gov.pl
 • D. Wyszkowska, A. Wyszkowski, Efekty polityki regionalnej w wybranych krajach Unii Europejskiej, w: Regiony peryferyjne w perspektywie polityki strukturalnej, red. A, Bołtromiuk, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2003, s. 101-106.
 • www.mf.gov.pl
 • Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego. Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia l lipca 2004 r., Dz. U. Nr 166, póz. 1745.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000124792

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.