PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | 52 | z. 1 | 55--74
Tytuł artykułu

Restrykcje w analizie kointegracyjnej

Warianty tytułu
Restrictions in Cointegration Analysis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Restrykcje umożliwiają wprowadzenie teorii ekonomicznej do astrukturalnych modeli VECM. Pozwalają więc pogodzić dwie, przez wiele lat traktowane jako antagonistyczne, szkoły w ekonometrii - tradycję wielowymiarowych modeli strukturalnych oraz opierające się na postaci zredukowanej modele wektorowej autoregresji. W szczególności, umożliwiają uzyskanie interpretacji ekonomicznej otrzymanych rezultatów przy jednoczesnym zapewnieniu konkluzywności analizy statystycznej, zwłaszcza procedur testowych. Podstawowe rodzaje tego typu warunków pobocznych są przydatne przy weryfikacji teorii ekonomicznej, w szczególności długookresowej. W prezentowanej pracy pokazane jest powiązanie warunków pobocznych nakładanych na konkretne macierze reprezentacji VECM z interpretacją takich warunków. Przykładowo, informacje dodatkowe nakładane na macierz kointegrującą są równoznaczne z wprowadzaniem explicite wiedzy ekonomicznej dotyczącej zależności długookresowych, zaś restrykcje na macierz wag mają przede wszystkim zastosowanie w analizie długookresowej egzogeniczności zmiennych systemu. Z kolei restrykcje na macierz zależności krótkookresowych mają związek z ustalaniem rzędu opóźnień modelu VECM oraz egzogenicznością w krótkim okresie. Warunek niepełnego rzędu macierzy mnożników długookresowych oznacza natomiast brak łącznej stacjonarności systemu. Restrykcje nakładane są nie tylko na parametry wektorowego modelu korekty błędem lub jego izomorficznych transformacji, ale również na parametry rozwiązań tego modelu. Dla modeli ze zmiennymi stacjonarnymi jest to reprezentacja średniej ruchomej (VMA), zaś dla modeli ze zmiennymi I(1) -model wspólnych trendów stochastycznych. Warunki na wiersze dopełnień ortogonalnych macierzy kointegrującej mogą być wykorzystywane w analizie stacjonamości zmiennych i w związku z tym mogą być cennym uzupełnieniem klasycznych testów pierwiastka jednostkowego. Z kolei restrykcje na dopełnienia ortogonalne macierzy wag użyteczne są w analizie
EN
Restrictions allows us to include economic theory into non-structural VECM models. They are useful in making coherency between two opposite school of econometrics: traditional structural simultaneous equation approach and the vector autoregression (VAR) models based on reduced form. They allows us to obtain economically interpreted results with validity of the statistic analysis, especially in the case of testing. The basic types of such additional conditions on parameters are applied in the long-run economic theory checking. The paper regards economic interpretation in the case of restricting particular matrices of VECM representation. For example, additional information about cointegration matrix are equivalent with long-run economic know explicit inclusion, while adjustment matrix restricting is applied in the long-run exogeneity analysis (whether particular system variable adjust with respect to the long-run equilibrium). Restrictions on short-term dependency matrix are connected with the rank of lags in the VECM model choice and the short-run exogeneity. The reduced rank condition with respect to the long-run multiplier matrix imply a lack of the system joint stationarity, Restrictions concern not only the vector error correction model parameter, but the matrices of its solution may be restricted too. In the case of the model with jointly stationary variables I(0) the vector moving average (VMA) representation is such solution, in the case of I(1) variables model - common I(1) trends model. The row restrictions imposed on orthogonal complements of cointegration matrix may be useful in the stationarity analysis of system variables and hence may be compared with the standard unit root tests results. On the other hand, restriction on adjustment matrix orthogonal complements are helpful in impulse - response analysis, Almost all economically interpreted restrictions may be included in the alternative (dual) form - the row restrictions on the
Rocznik
Tom
52
Numer
Strony
55--74
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • [1] Anderson T.W., (1951), Estimating Linear Restrictions on Regression Coefficients for Multivariate Nonni Distributions, Annals of Mathematical Statistics, t. 22, No. 3 s. 327-351.
 • [2] Doornik, J.A., (1998), Aproximations to the Asymptotic Distribution ofCointegration Tests, Journal of Economic Surveys, vol. 12, s. 573-593.
 • [3] Engle R.F., Granger C.W.J., (1987), Cointegration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing, Econometrica, t. 55, s. 251-276.
 • [4] Engle R.E, Yoo B.S., (1989), Cointegrated Economic Time Series: A Survey with New Results, UCSD Discussion paper.
 • [5] Greenslade J., Hall S.G., Henry S.G.B., (2002), On the Identification of Cointegrated Systems in Small Samples: Practical Procedures with an Application to UK wages and Prices, Journal of Economic Dynamics and Control, Volume 26, Issue 9, August.
 • [6] Hall S., Mizon G., Welfe A., (2000), Modelling Economies in Transition: An Introduction, Economic Modelling, t. 17, s. 375-385.
 • [7] Hall S.G., Zonzilos N., (1999), The Determination of Wage and Price Inflation in Greece: An Application of Modem Cointegration Techniques, paper presented at Project LINK Meeting, Athens, mimeo.
 • [8] Hamilton J.D., (1994), Time Series Analysis, Princeton University Press, Princeton.
 • [9] Hansen H., (1994), An Introduction to Maximum Likelihood Analysis of Cointegrated Time Series, mimeo.
 • [10] Johansen S., (1988), Statistical Analysis of Cointegration Vectors, Journal of Economic Dynamics and Control, t. 12, s. 231-254.
 • [11] Johansen S., (1994d), Likelihood Based Inference for Cointegration of Non-Stationary Time Series, [w:] Econometric Modelling of Long-Run Relations and Common Trends: Theory and Applications (red, K. Juselius), University of Copenhagen.
 • [12] Johansen S., (1995a), Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models, Oxford University Press.
 • [13] Johansen S., (1995b), Identifying Restrictions of Linear Equations with Applications to Simultaneous Equations and Cointegration, Journal of Econometrics, t. 69, s. 111-132.
 • [14] Johansen S., (1997b), Common Trends in the Cointegrated VAR Model, Department of Economics, European University Institute, mimeo.
 • [15] Johansen S., (2000), A Small Sample Correction for Tests of Hypotheses on the Cointegrating Vector, Journal of Econometrics, t. Ill, Nr 2, s. 195-221.
 • [16] Johansen S., (2002), A Small Sample Correction of the Test for Cointegrating Rank in the Vector AMOK-gressive Model, Econometrica, 70, 1929-1961.
 • [17] Johansen S., Juselius K., (1990), Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration - with Application to the Demand for Money, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, t. 52, s. 169-211.
 • [18] Johansen S., Juselius K., (1992), Testing Structural Hypotheses in a Multivariate Cointegration Analysisof the Purchasing Power Parity and the Uncovered Interest Parity for UK, Journal of Econometrics, t. 53, s. 211-244.
 • [19] Juselius K., (1994), Modem Econometrics. A Contribution to the Discussion of Niels Kcergard: "Okonomisk voekst. En okonometrisk analyse af Danmark 1870-1981", [w:] Scandinavian Journal of Statistics, s. 239-244
 • [20] Juselius K., (2002), Testing Restrictions on betas and alphas, mimeo.
 • [21] Majsterek M., (1998), Zastosowanie procedury Johansena do analizy sprzężenia inflacyjnego w gospodarce polskiej, Przegląd Statystyczny, t. XLV, 1/98, s. 113-130.
 • [22] Majsterek M., (2003a), Zmienne zintegrowane w stopniu drugim w modelowaniu ekonometrycznym, Przegląd Statystyczny, t. L, 2/2003, s. 97-116.
 • [23] Pesaran H., Shin Y, (2002), Long Run Structural Modelling, Econometrics Reviews, t. 21 s. 49-87.
 • [24] Phillips PC.B., (1991), Optimal Inference in Cointegrated Systems, Econometrica, vol. 59, s. 283-306.
 • [25] Phillips P.C.B., (1995), Fully Modified Least Squares and Vector Autoregressions, Econometrica, vol. 36, s. 1023-1078.
 • [26] Saikkonen E, (1993), Estimation of Cointegration Vectors with Linear Restrictions, Econometric Theory, t. 9 s. 19-35.
 • [27] Sims C.A., (1980), Macroeconomics and Reality, Econometrica, t. 48, s. 1-48.
 • [28] Welfe A., (2003), Ekonometria, PWE, Warszawa.
 • [29] Welfe A., Majsterek M., (2002), Długookresowe związki między płacami, cenami i kursem walutowym w gospodarce polskiej okresu transformacji, Bank i Kredyt, 1/2002, s. 4-12.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000125176

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.