PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | 52 | z. 2 | 41--55
Tytuł artykułu

O kształcie i konfiguracji układu ekonomicznego

Warianty tytułu
About Shape and Configuration of Economic System
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zainteresowanie badających wielowymiarowe układy ekonomiczne unikalnym podejściem, jakie wyłania się z relatywnie nowych prac składających się na tzw. statystyczną teorię ksztatu (STK). Podejście rzuca nowe światło na klasyczne metody statystyki wielowymiarowej np.: test równości wartości oczekiwanych T2 Hotellinga, wielozmienną analizę wariancji, oferuje zestaw eleganckich narzędzi dla celów modelowania populacji rozpatrywanych ze względu na wielowymiarową cechę statystyczną. W obrębie STK kształt obiektu należącego do pewnej klasy obiektów definiowana jest jako cała informacja pozostająca po pominięciu położenia, skali i efektów związanych z obrotami obiektu. W artykule prezentujemy wybrane narzędzia analityczne STK, wskazujemy na ich użyteczność na dwóch przykładach empirycznych dotyczących: relacji pomiędzy stopą bezrobocia i relatywnym wynagrodzeniem w powiatach RP oraz sytuacji na rynku akcji. Prezentujemy między innymi interesującą metodę opisu różnic pomiędzy konfiguracjami dwóch układów ekonomicznych wprowadzoną przez Booksteina tzn. obliczenie transformacji przestrzeni, w której leży pierwszy układ do przestrzeni, w której leży drugi obiekt. Transformacja taka dostarcza informacji o lokalnych i globalnych różnicach pomiędzy kształtami układów.
EN
Our article aims to point the interest of the multidimensional economic processes' researchers to the unique approach emerging from relatively new publications making up so called statistical theory of shape (STS). That approach adds some new light on the classic methods of multidimensional statistics e.g.: equality of the expected values T2 Hotelling test, multi-variable analysis of the variance, and provides elegant tools for modeling populations of individuals examined with regard to several characteristics. Within the theory, the shape of an object belonging to a certain class of objects is defined as the whole information remaining when the location of the object, its scale and rotational effects are removed. In this work we present selected analytic STS tools and we demonstrate their usefulness by three empirical examples referring to the relation between the rate of unemployment and the relative wages in districts of Poland and the situation on the stock market. Among other we present an interesting method introduced by Bookstein for presenting differences between two configurations of economic objects i.e. the calculation of the transformation of the space in which the first object is located into the space of the second object. Such transformation provides to us information about local and global differences in shape.
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
52
Numer
Strony
41--55
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
  • [1] Bookstein, F.L., (1989), Principal Warps: Thin - Plate Splines and the Decomposition of Deformations, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, No. 11 p. 567-585.
  • [2] Dryden I.L., Merida K.V, (1998), Statistical Shape Analysis, John Wiley & Sons, New York.
  • [3] Goodall C.R., Marida K.V, (1999), Projective Shape Analysis, Journal of Computational and Graphical Statistics, Vol. 8, No. 2, p. 143-168.
  • [4] Kendall D.G.,(1984), Shape Manifolds, Procrustean Metrics and Complex Projective Spaces, Bulletin of the London Mathematical Society, No. 16, p. 81-121.
  • [5] Kendall D.G., Barden D., Came T.K., Le H., (1999), Shape and Shape Theory, John Wiley & Sons, New York.
  • [6] Kosiorowski D., (2004), Individual Rationality Versus Group Rationality in Statistical Modelling Issues, in: Daniel Baier and Klaus-Dieter Wernecke (eds.): Innovations in Classification, Data Science, and Information Systems, Proc. 27* Annual GfKl Conference, Springer-Verlag, Heidelberg-Berlin, p. 239-248.
  • [7] Rao C.R., Suryawanshi S., (1996), Statistical analysis of object based on landmark data, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, Vol. 93.
  • [8] Zając K., Kosiorowski D., (2004), Przemiany kulturowe a rozwój społeczno-gospodarczy, XIII Konferencja Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego, XVIII Konferencja Taksonomiczna, 15-17 września 2004, Białowieża.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000125196

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.