PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | nr 3 | 71--78
Tytuł artykułu

Perspektywy rozumienia tożsamości organizacyjnej

Warianty tytułu
Perspectives of Understanding of Corporate Identity
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest wskazanie na różne sposoby rozumienia "tożsamości organizacyjnej", które będą skutkowały zróżnicowanymi perspektywami epistemologicznymi i metodologicznymi. Trzy perspektywy poznawcze różnią się dość znacznie i popadają w sprzeczności. Przyjęcie któregoś z wyróżnionych stanowisk epistemologicznych rzutuje na rozumienie pojęcia tożsamości organizacyjnej. Funkcjonalizm opisuje tożsamość organizacyjną jako obiektywny, rzeczowy byt, którym można zarządzać. Podejście interpretatywne będzie wiązało się raczej z ujęciem tożsamości jako sieci znaczeń i komunikacji społecznej będącej przedmiotem czasowego i częściowego konsensusu grupy organizacyjnej. Zarządzanie tożsamością traci sens, możliwe jest jednak zarządzanie samą organizacją wykorzystując wiedzę na temat zmian w tożsamości. Inspiracje postmodernistyczne akcentują nieciągłość, wieloznaczność i rozmycie kategorii tożsamości organizacyjnej, skutkujące fundamentalnymi ograniczeniami poznawczymi i pragmatycznymi. Zarządzanie tożsamością organizacyjną wydaje się być w świetle postmodernizmu całkowicie utopijnym projektem. (abstarkt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to present different kinds of understanding "corporate identity" which will result in diversified epistemological and methodological perspectives. Three cognitive perspective differ significantly and contradict one another. Accepting one of distinguished epistemological positions determines understanding the notion of corporate identity. Functionalism describes corporate identity as objective, material being which can be managed. Interpretative approach will involve the perception of identity as the network of meanings and social communication being the subject of partial, temporary consensus of the organization group. Identity management is becoming pointless, it is possible, however, to manage an organization incorporating the knowledge of the subject of changes in identity. Post modernist inspirations stress the lack of continuity and vagueness of the category of corporate identity resulting in fundamental cognitive and pragmatic limitations. Corporate identity management seems an utterly utopian project from the point of view of postmodernism. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
71--78
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Albert S., Whetten D.A., Organizational Identity, [w:] Organisational Identity. A M. J. Hatch, M. Schultz, Oxford University Press, Oxford -New York 2004, s. 90.
 • Berger P.L., Lucmann T., The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge, Doubleday, Garden City 1966.
 • Boulding K.E., General Systems Theory, The Sceleton of the Science, "Management Science" 1956, nr 8.
 • Bourdieu P., Waquant L.J.D., Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001.
 • Dearey P., Systems Thinking: A Philosophy of Management, "Philosophy of Management. Formerly Reason in Practice" 2002, vol.2, nr 3.
 • Deschamps J.-C., Les théories de l'attribution, [w:] Des attitudes aux attribution. Sur la construction de la réalité sociale, red. J.-C. Deschamps, J.-L. Beauvois, Press universitaires de Grenoble, Grenoble 1996.
 • Dunn R.G., Identity of Postmodernity Crises, University of Minnesota Press, Minneapolis 1998.
 • Hatch M.J., Teoria organizacji, PWN, Warszawa 2002
 • Lejzerowicz-Zajączkowska B., Człowiek w świecie sensów. Filozoficzne podstawy fenomenologicznej socjologii Alfreda Schűtza, Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock 2003.
 • Merton R., On Social Structure and Science, red. P. Sztompka, Chicago-London 1982.
 • Morgan G., Obrazy organizacji, PWN, Warszawa 1997.
 • Organisational Identity. A Reader, red. M.J. Hatch, M. Schultz, Oxford University Press, Oxford - New York 2004.
 • PARKER m., Utopia and the Organizational Imagination: Outopia, "Utopia and Organization", red. M. Parker, Blackwell Publishing, Oxford 2002.
 • Radcliffe-Brown A.R., On the Concept of Function in Social Science, [w:] Structure and Function in Primitive Society, The Free Press of Glencoe, Olencoe 1952, s. 192-193.
 • Rosner K., Narracja, tożsamość i czas, Universitas, Kraków 2003.
 • Strategor, Zarządzanie firmą, Warszawa 1997, s. 503.
 • Suk-Young Chwe M., Rational Ritual. Culture, Coordination and Common Knowledge, Princeton University Press, Princeton and Oxford 2001.
 • Sułkowski Ł, Epistemologia w naukach o zarządzaniu, PWE, Warszawa 2005, rozdz. l.
 • Sułkowski Ł., Organizacja w poszukiwaniu tożsamości, "Przegląd Organizacji" 2004, nr 3, s. 7
 • Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1969.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000125536

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.