PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2005 | nr 5 | 569--594
Tytuł artykułu

Spór o cel banku centralnego i rola sektora bankowego w gospodarce

Warianty tytułu
Dispute over the Objective of the Central Bank of Poland in the Light of the Role of Banking Sector in the Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autor krytycznie analizuje politykę monetarna prowadzona przez ostatnie lata przez NBP oraz stawia pytanie o poprawność celów wyznaczonych NBP przez parlament. W szczególności podnoszona jest kwestia czy pojedynczy cel, jakim jest stabilizacja waluty, nie jest zbyt wąsko sformułowany. Artykuł wskazuje że polityka otwartego rynku faktycznie powoduje głęboką nierównowagę na rynku pieniężnym, jak i identyfikuje jej efekty, które objawiają się w wysokiej nadpłynności i niedoborze potencjału pożyczkowego oraz w transferze za granicę znacznych sum pieniędzy w formie zagranicznych aktywów. Konkuzja aktykułu zawiera się w tym, że stabilizowanie waluty, jako cel - z makroekonomicznego punktu widzenia - było nieracjonalne, z powodu wysokich kosztów tego działania.
EN
The author critically analyzes monetary policy pursued during the recent years by the! Central Bank of Poland and poses a question whether the parliamentary bill on the National Bank of Poland correctly indicates its objectives. In particular, the issue whether the single objective, viz. the currency stability, is not too narrowly formulated? The article indicates that the open market policy in actual fact causes deep dis-equilibrium on the monetary market and identifies its effects which manifest themselves in high over-liquidity and shortage of loan potential as well as in the transfer abroad of sizeable funds in the form of foreign assets. The conclusion is that the stability of the currency, as the objective - from the macroeconomic point of view - was not rational, due to its high cost. (original abstract)
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
569--594
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Acocella N., Zasady polityki gospodarczej, PWN, Warszawa 2002.
 • Bednarczyk J.L., Prognozy coraz mniej trafne, "Rzeczpospolita" z 12 grudnia 2003.
 • Belka M., Bauc J., Czyżewski A.B., Wojtyna A., Inflacja w Polsce, 1990-1995, Polski Bank Rozwoju S.A., Prywatna Wyższa Szkoła Businessu i Administracji (maszynopis powielony).
 • Brak inwestycji to zagadka dla ekonomistów - wywiad z Janem Czekajem, członkiem RPP, "Rzeczpospolita" z 27 września 2004.
 • Burda M., Wypłosz Ch., Makroekonomia. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2000.
 • Chwiejczak P., Niewiarygodna czy nieprzejrzysta, "Rzeczpospolita" z 9 stycznia 2004.
 • Filar D., Kij do golfa profesora Bernankego, "Rzeczpospolita" z 8 lutego 2004.
 • Jankowiak J., Zasady i narzędzia, "Rzeczpospolita" z l września 2004.
 • Karpiński S., Walka z inflacją rozpoczęta, "Rzeczpospolita" z l lipca 2004.
 • Karpiński S., Obawy o droższy kredyt hamują inwestycje, "Rzeczpospolita" z 27 września 2004.
 • Karpiński S., Szansa na obniżki w przyszłym roku, "Rzeczpospolita" z 14 grudnia 2004.
 • Kluza S., Sztuczny błąd czy błąd w sztuce?, "Rzeczpospolita" z 28 września 2004.
 • Kmieć T., Efektywność funkcjonowania niemieckich grup kapitałowych w Polsce, praca doktorska pod kierunkiem prof. A.Z. Nowaka.
 • Kurytek W., Inwestorzy zawsze patrzą wprzyszłość, "Rzeczpospolita" z 9 sierpnia 2004.
 • Liberda B., Oszczędzanie w gospodarce polskiej - teorie i fakty, Bellona, Warszawa 2000.
 • Lutkowski K.; Szybciej czy bezpieczniej, "Rzeczpospolita" z 19-20 października 2002.
 • Lutkowski K., Polska polityka monetarna dotychczas i wprzyszłości, "Ekonomista" 2003, nr 4.
 • Nowak A.Z., Ryć K., Żyżyński J., Stopa procentowa a konsumpcja i oszczędności w procesie dezinflacji, "Ekonomista" 1997, nr 4.
 • Nowak A.Z., Ryć K., Żyżyński J., Europejska Unia Monetarna a polska polityka makroekonomiczna, "Ekonomista" 1998, nr 5-6.
 • Raport Roczny NBP 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003; NBP, Warszawa 1998-2003.
 • Rostowski J., Szoki są ważniejsze, "Rzeczpospolita" z 16 października 2004.
 • Siwiński W., Deficyty płatnicze krajów transformujących się w świetle międzyokresowej teorii bilansu płatniczego, "Ekonomista" 2003, nr 2.
 • Stawiński A., Procentologia stosowana, czyli w poszukiwaniu skutecznej recepty, "Rzeczpospolita" z 18 września 2004.
 • Stiglitz J.E., Globalizacja, PWN, Warszawa 2004.
 • Więcej zarabiają i inwestują, "Rzeczpospolita" z 19-20 marca 2005.
 • Wojnicka E., Spory wokół teorii optymalnych obszarów walutowych, "Ekonomista" 2002, nr l.
 • Wojtyna A., Związywanie rąk przyszłej Radzie, "Rzeczpospolita" z 22-23 marca 2003.
 • Żyżyński J., Pieniądz a transformacja gospodarki, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1998.
 • Żyżyński J., Sytuacja dochodowa pracowników i jej skutki dla rynku i finansów publicznych, "Problemy Zarządzania" 2003, nr 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000125990

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.