PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | nr 11 | 5--32
Tytuł artykułu

Niezależny organ kontroli w postępowaniu administracyjnym : Raport badawczy

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł porusza następujące problemy: 1. instytucja niezależnego organu kontroli w postępowaniu administracyjnym w ujęciu prawnoporównawczym; 2. ocena funkcjonowania zasady dwuinstancyjności postępowania administracyjnego w Polsce; 3. możliwości i warunki adaptacji w Polsce rozwiązań wyznaczających nową formułę kontroli instancyjnej w postępowaniu administracyjnym; 4. pozycja ustrojowa, kompetencje i procesowe reguły działania administracyjnych kolegiów odwoławczych (propozycje legislacyjne).
Rocznik
Numer
Strony
5--32
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Adamiak B., Wpływ koncepcji ustrojowych na instytucje procesowego prawa administracyjnego, (w:) Jednostka wobec działań administracji publicznej, red. E. Ura (Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Olszanica 21-23 maja 2001 r.), Rzeszów 2001.
 • AdamiakB., BorkowskiJ., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2004.
 • Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz 7, Warszawa 2005.
 • Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne, Warszawa 2004.
 • Bariery prawne efektywnego i skutecznego funkcjonowania lokalnej i regionalnej administracji publicznej oraz propozycje ich likwidacji lub ograniczenia, pod red. M. Steca, "Samorząd Terytorialny" 2005, nr 1-2.
 • Carroll A., Constitutional and Administrative Law, Longman 2002.
 • Chapus R., Droit administrativ general, t. I, Paris 2000.
 • Chróścielewski W., Organy wyższego stopnia w stosunku do organów samorządu terytorialnego według k.p.a., "Państwo i Prawo" 1999, nr 6.
 • Douglas R., Jones M., Administrative Law. Commentary and Materials, The Federation Press 1996.
 • Elis-Jones I., Essential Administrative Law, Sydney-London 2001.
 • Fuke T., Judicial Review of Administrative Action in England and Japan: A Comparative Perspective, (w:) Comparative Studies on the Judicial Review System in East and Southeast Asia, red. Y. Zhang, the Hague-London-Boston 1997.
 • Hanauska S., System zaskarżania orzeczeń sądowych w nowym polskim postępowaniu cywilnym, "Studia Cywilistyczne" 1967, t. IX.
 • Hauser R., Sporów o dwuinstancyjne sądownictwo administracyjne ciąg dalszy, "Państwo i Prawo" 2003, nr 11.
 • Hecquard-Theren M., Essai sur la notion reglamentation, Paris 1977.
 • Informacja o działalności Naczelnego Sądu Administracyjnego w roku 2000, Warszawa, kwiecień 2001.
 • .Informacja o działalności Naczelnego Sądu Administracyjnego w roku 2003, Warszawa, marzec 2004.
 • Jagielski J., Pozycja prawna Rady do spraw Uchodźców, (w:) Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora zw. dra hab. Józefa Filipka, Kraków 2001.
 • Jendrośka J., Potrzeba nowego modelu procedury prawnej w administracji, "Państwo i Prawo" 2003, nr 3.
 • Katzen H., DouglasR., Administrative Law, Butterworths 1999.
 • Kmieciak Z., Dwuinstancyjność postępowania administracyjnego wobec reformy sądownictwa administracyjnego, "Państwo i Prawo" 1998, nr 5.
 • Kmieciak Z., Klauzula "procedural due process" w amerykańskim prawie administracyjnym, "Państwo i Prawo" 1999, nr 4.
 • Kmieciak Z., Kontrola decyzji administracyjnych w Australii, "Samorząd Terytorialny" 2003, nr 3.
 • Kmieciak Z., Mediacja i koncyliacja w prawie administracyjnym, Zakamycze, Kraków 2004.
 • Kmieciak Z., Ochrona sądowa a alternatywne środki rozstrzygania sporów między administracją a jednostką, "Samorząd Terytorialny" 2002, nr 3.
 • Kmieciak Z., Skuteczność regulacji administracyjnoprawnej, Łódź 1994.
 • .Kmieciak Z., Trybunały administracyjne i instytucja publicznego dochodzenia w Wielkiej Brytanii, "Państwo i Prawo" 2002, nr 9.
 • Koulouris N., The Independent Administrative Authorities, (w:) Public Administration in Greece, red. E. P. Spiliotopoulos, A. Makrydemetres, Athens - Komotini 2001.
 • Korzeniowska A.: Odwołanie od decyzji uznaniowych, "Państwo i Prawo" 2000, nr 8.
 • Kulesza M., Czy będzie rewizja nadzwyczajna, "Rzeczpospolita" z 15.09.1999 r. nr 216 (5381).
 • Longchamps de Berier F., Współczesne kierunki w nauce prawa administracyjnego na zachodzie Europy, Kolonia Limited /b. d./, seria Prawo Publiczne Porównawcze, red. J. Boć, K. Nowacki.
 • Mäenpää O., Hallinto-Oikeus, Helsinki 2003.
 • Martysz Cz., Właściwość organów samorządu terytorialnego w postępowaniu administracyjnym, Katowice 2000.
 • Postępowanie administracyjne krajów zachodnich, pod red. J. Pruszyńskiego, Ossolineum 1986.
 • Riedel E.H., Kontrolle der Verwaltung im englischen Rechtssystem, Berlin 1976.
 • Sawuła R.,Właściwość instancyjna wobec organów samorządu terytorialnego po reformie administracji publicznej, "Państwo i Prawo" 2000, nr l.
 • Schwarze J., European Administrative Law, Luxembourg 1992.
 • Społeczne poglądy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, pod red. M. Boruckiej-Arctowej, Warszawa -Kraków 1 990.
 • Streets S., Administrative Law, Butterworths 2000.
 • Szpora A., Akt reglamentacyjny jako instrument działania administracji we Francji, Warszawa 2003.
 • Świtała K., Słowo wstępne, (w:) J. Borkowski, J. Jendrośka, R. Orzechowski, A. Zieliński: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1985.
 • Wróbel A., (w.) A. Wróbel, M. Jaśkowska: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Kraków 2001.
 • Zimmermann J., Administracyjny tok instancji, Kraków 1986.
 • Zimmermann J.: Ordynacja podatkowa. Komentarz. Postępowanie podatkowe, Toruń 1998.
 • Zjednoczone Królestwo, (w:) Postępowanie administracyjne w Europie, pod red. Z. Kmieciaka, Zakamycze, Kraków 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000126062

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.