PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2005 | nr 6 | 749--768
Tytuł artykułu

Zmiany i zróżnicowanie funkcji redystrybucyjnych finansów publicznych

Warianty tytułu
Changes in the redistributive functions of Public Finances
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł poświŠcony jest głównie analizie ewolucji finansów publicznych w wybranych krajach. Rozwój finansów publicznych potwierdzi działanie prawa Wagnera o szybszym wzroście wydatków publicznych od produktu społecznego. Wprawdzie we wszystkich krajach rozwiniŠtych nastąpi wzrost wydatków publicznych w stosunku do PKB, jednakže jest on silnie zróžnicowany. W artykule wyodrŠbnia siŠ trzy grupy krajów: o wysokim, średnim i niskim udziale wydatków publicznych w PKB. W artykule analizuje siŠ równiež redystrybucyjną funkcjŠ finansów publicznych wskazując na róžny stopieä jej wykorzystywania w porównywalnych krajach. Zwraca siŠ tež uwagŠ na wiŠkszą rolŠ w redystrybucji dochodów wydatkowej niž dochodowej strony finansów publicznych.
EN
The article is mainly devoted to the analysis of the evolution of public finances in selected countries. Changes observed in the sphere of public finances validate the Wagner law, that states that public expenditure grows faster than the social product. Increases in public finances, as related to GDP, have been observed in all developed countries but they display marked differences. Three groups of countries are singled out: viz. those with the high, middle and low share of public expenditure in GDP. Concentrating on the redistributive functions of public finances the article underlines the fact that this function is exploited in a varying intensity by countries under scrutiny. It also indicates that in the process of redistribution public finances exert more decisive role on the expenditure related than on the income creating side. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
749--768
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Adema W., What do Countries Really Spend on Social Policies? A Comparative Note, "OECD Economic Studies" 1997/1, nr 28.
 • Aktuelle Tendenzen der Finanzpolitik in der EWU, "Wochenbericht 2000", nr 39.
 • Atkinson A.B., Rainwater L., Smeeding T.H., Income Distribution in OECD Countries, OECD, Paris 1995.
 • Buchanan J.M., Finanse publiczne w warunkach demokracji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Fischer S., A View from the IMF; w: Economic Policy and Equity, red. V. Tanzi, Ke-yang Chu, S. Gupta, International Monetary Fund, Washington 1999.
 • Fitoussi J.P., Aprés l'écroulement du communisme, existe-t-il encore une troisieme voie?, w: Les Capitalismes en Europe, red. C. Crouch, W. Streeck, La Découverte, Paris 1996.
 • Gabler - Volkswirtschaft - Lexikon, Gabler, Wiesbaden 1990.
 • Gemeinsamer Bericht ueber die soziale Eingliederung, Europaeische Kommission, Luksemburg 2002.
 • Hall P.A., Soskice D., An Introduction to Varieties of Capitalism, w: Varieties of Capitalism, red. P.A. Hall, D. Soskice, Oxford University Press, Oxford 2001.
 • Jahresbericht 2001, Europaeische Zentralbank.
 • Lampert H., Pegnitz L., Zur Suche nach neuen sozialen Ordnungen im europaeisch-nor-damerikanischen Kulturkfeis. Problemaufriss und Zukunftsvision, Jahrbücher für Natiorialoekonomie und Statistik, maj 2002.
 • Monatsbericht, Europaeische Zentralbank, kwiecień 2002.
 • Mueller Z.C., Interest Groups, Redistribution and Size of Government, w: Political Economy and Public Finance, red. S.L. Winer, H. Shibata, Edward Elgar, Cheltenham UK 2001.
 • Mueller Z.C., Public Choice III, Cambridge University Press, Cambridge 2002.
 • Niskanen W.A., On the Origin and Identification of Government Failures, w. Political Economy and Public Finance, red. S.L, Winer, H. Shibata, Edward Elgar, Cheltenham UK 2001.
 • Revenue Statistics 1965-2002, OECD, Paris 2003.
 • Rothschild K.W., Political Economy or Economics. Some Terminological and Normative Considerations, "European Journal of Political Economy" 1989, nr 5.
 • Should Equity be a Goal of Economic Policy?, w: Economic Policy and Equity, red. V. Tanzi, Ke-young Chu, S. Gupta, Intrenational Monetary Fund, Washington 1999.
 • Silva A.C., Equity Policy and Political Feasibility in the European Union; w: Political Economy and Public Finance, red. S.L. Winer, H. Shibata, Edward Elgar, Cheltenham UK 2001.
 • Sorensen P.B., Nordic Tax Policy Towards the Year 2000 and Beyond, w: Tax Policy in the Nordic Countries, red. P.B. Sorensen, MacMilan Press Ltd, London 1998.
 • Tanzi V., Schuknecht L., Public Spending in the 20th Century. A Global Perspective, Cambridge University Press 2000.
 • Volz J., Finanzpolitik im Euroraum: Im Spannungsfeld von Konsolidierung und Konjunktur, "Wochenbericht" 2002, nr 27.
 • Valaskakis K, Mondialisation et gouvernance, "Futuribles", kwiecień 1998.
 • Winer L.S., Shibata H., Political Economy and Public Finance: a Brief Introduction, w: Political Economy and Public Finance, red. S.L. Winer, H. Shibata, Edward Elgar, Cheltenham UK 2001.
 • World Development Indicators 2003, The World Bank, Washington 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000126138

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.