PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | nr 7-8 | 68--73
Tytuł artykułu

Wybrane aspekty regulacji sektora łączności elektronicznej w prawie wspólnotowym

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zjawisko konwergencji technologicznej, umożliwiające integrację różnych rodzajów infrastruktury i usług telekomunikacyjnych, sprawiło, że przedmiotem regulacji nowego (uchwalonego w 2002 r.) pakietu dyrektyw nie mogła już być wąsko rozumiana telekomunikacja. Przedmiotem regulacji stała się natomiast szerzej pojmowana łączność elektroniczna, czy też - ściślej rzecz biorąc - dostarczanie (zapewnianie) sieci i usług łączności elektronicznej, a także urządzeń i usług towarzyszących.
Rocznik
Numer
Strony
68--73
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Art. l pkt 2 dyrektywy 98/34/WE w sprawie procedury dostarczania informacji w dziedzinie technicznych standardów i przepisów oraz reguł odnoszących się do społeczeństwa informacyjnego, O.J. 1998, L 204/37 ze zm.
 • Art. 2 dyrektywy 90/387/EWG w sprawie ustanowienia wewnętrznego rynku usług telekomunikacyjnych poprzez wdrożenie zasad otwartej sieci (ONP), O.J. 1990, L 192.
 • Art. 2 dyrektywy 97/33/WE w sprawie połączeń sieci w telekomunikacji, O.J. 1997, L 199.
 • J. Barta, R. Markiewicz, Internet a prawo, Kraków 1998, s. 88 i nast.
 • M. Będkowski-Kozioł, Wpływ amerykańskiej doktryny "essential facilities" na rozwój europejskiego prawa antymonopolowego. Zarys problematyki na tle poglądów doktryny niemieckiej, PUG 2000, nr 12, s. 2 i nast.
 • G. de Burca, The Principle of Proportionality and its Application in EC Law, Yearbook of European Law 1993, s. 105 i nast.
 • A. Capobiano, The essential facility doctrine; similarities and differences between the American and the European approach, "European Law Review" 2001, nr 6, s. 548 i nast.
 • P. Craig, G. de Burca, EU Law. Text, Cases and Materials, Oxford 1998, s. 349 i nast.
 • M. Daca, Polityka audiowizualna -podstawowe zagadnienia [w:] Wprowadzenie do prawa Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej), red. A. Wróbel, Zakamycze 2002, s. 519 i nast.
 • W. Devroe, Privatizations and Community Law: Neutrality Versus Policy, "Common Market Law Review" 1997, s. 289 i nast.
 • B. Doherty, Just what are essential facilities? "Common Market Law Review" 2001, nr 2, s. 397 i nast.
 • S. Dudzik, Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych w prawie Wspólnoty Europejskiej, Zakamycze 2002, s. 279 i nast.
 • S. Dudzik, Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym w prawie Wspólnoty Europejskiej [w:] Prawo gospodarcze Wspólnoty Europejskiej..., op. cit., s. 289 i nast.
 • Dyrektywa 2000/32AWE z 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług w społeczeństwie informacyjnym, O.J. 2000, L 178/1.
 • Dyrektywa 2002/19/WE o dostępie do sieci łączności elektronicznej i urządzeń towarzyszących oraz o ich łączeniu, O.J. 2002, L 201.
 • Dyrektywa 2002/20/WE o upoważnieniach dla sieci i usług łączności elektronicznej, O.J. 2002, L 201.
 • Dyrektywa 2002/21 /WE o wspólnych ramach prawnych dla sieci i usług łączności elektronicznej, O.J. 2002, L 201.
 • Dyrektywa 2002/22/WE o usługach powszechnych i prawach użytkowników odnoszących się do sieci i usług łączności elektronicznej, O.J. 2002, L 108.
 • Dyrektywa 2002/58AVE o przetwarzaniu danych osobowych i ochronie prywatności w sektorze łączności elektronicznej, O.J. 2002, L 201.
 • Dyrektywa 2002/77WE o konkurencji na rynkach sieci i usług łączności elektronicznej, O.J. 2002, L 249.
 • Dyrektywa 88/301/EWG dotycząca urządzeń końcowych (O.J. 1988, L 131/2).
 • Dyrektywa 89/552/EWG z 3 października 1989 r. o koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności emisyjnej, O.J. 1989, L 298/23.
 • Dyrektywa 90/388/EWG liberalizująca usługi telekomunikacyjne (O.J. 1990, L 192/10).
 • Dyrektywa 94/46/WE dotycząca telekomunikacji satelitarnej (O.J. 1994, L 268/15).
 • Dyrektywa 95/51/WE dotycząca telewizji kablowej (O.J. 1995, L 256/49).
 • Dyrektywa 96/19/WE liberalizująca sieci telekomunikacyjne (O.J. 1996, L 74/13).
 • Dyrektywa 96/67/WE (OJ. 1996, L 272/36).
 • Dyrektywa 96/75/WE (O.J. 1996, L 204/12).
 • Dyrektywa 97/36/WE z 30.VI.1997 r., O.J. 1997, L 202/60.
 • Dyrektywa 97/67/WE (O.J. 1998, L 15/14).
 • Dyrektywa elektroenergetyczna 96/62/WE (O.J. 1997, L 27/20).
 • Dyrektywa gazowa 98/30/WE (O.J. 1998, L 204/1).
 • V. Emmerich, Kartellrecht, Munchen 2001, s. 200 i nast.
 • F. Kamiński, Konwergencja w obszarze komunikacji elektronicznej, "Przegląd Telekomunikacyjny" 2000, nr l, s. 23 i nast.
 • M. Mielecka, Sytuacja przedsiębiorstw świadczących usługi w ogólnym interesie gospodarczym w świetle wspólnotowego prawa konkurencji [w:] Studia z prawa Unii Europejskiej, red. S. Biernat, Kraków 2000, s. 439 i nast.
 • C. Mik, Media masowe w europejskim prawie wspólnotowym, Toruń 1999, s. 95 i nast.
 • S. Piątek, Prawo telekomunikacyjne Wspólnoty Europejskiej, Warszawa 2003, s. 49-50.
 • The Principle of Proportionality in the Law of Europe, red. E. Ellis, Oxford 1999.
 • M. Radwan-Rohrenschef, Przedsiębiorstwa świadczące usługi w ogólnym interesie gospodarczym, PiP 1997, z. 2, s. 73 i nast.
 • Rozporządzenie 106/92/EWG (O.J. 1992, L 368/38).
 • Rozporządzenie 12/98/WE (O.J. 1998, L 4/10).
 • Rozporządzenie 2407/92/EWG (O.J. 1992, L 240/1).
 • Rozporządzenie 2408/92/EWG (O.J. 1992, L 240/8).
 • Rozporządzenie 2454/92/EWG (O.J. 1992, L 251/1).
 • Rozporządzenie 3577/92/EWG (O.J. 1992, L 364/7).
 • Rozporządzenie 4059/89/EWG (O.J. 1989, L 390/3).
 • Rozporządzenie 684/92/EWG (O.J. 1992, L 74/1).
 • Rozporządzenie 881/92/EWG (O.J. 1992, L 95/1).
 • T. Skoczny, Wspólnotowe prawo regulacji in statu nascendi [w:] Prawo gospodarcze Wspólnoty? Europejskiej na progu XXI wieku, red. C. Mik, Toruń 2002, s. 233 i nast.
 • J.P. Tran-Thiet [w:] Telekomunikacja i media audiowizualne w Unii Europejskiej, red. M. Pelski, M. Szewczyk, Łódź 1998, s. 50-51.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000126311

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.