PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | nr 1 | 2--7
Tytuł artykułu

Ochrona przes spamem w przepisach Wspólnoty Europejskiej

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jedną z form nadużywania komunikacji elektronicznej jest przekazywanie niechcianych informacji, najczęściej o charakterze handlowym. Poza naruszaniem prywatności, informacje te stwarzają zagrożenie dla urządzeń odbiorczych adresata, ponieważ mogą zablokować urządzenie lub zawierać wirusy. Zjawisko przekazywania niechcianych informacji jest potocznie określane jako "spam" bądź "spaming". Po rozważaniach nad definicją tego pojęcia, autorka przedstawia powody regulacji tego zjawiska na poziomie wspólnotowym, przepisy prawa wtórnego dotyczące tego zagadnienia oraz ich implementację w prawie polskim.
Rocznik
Numer
Strony
2--7
Opis fizyczny
Bibliografia
 • 9th Report on the Implementation of the Telecommunications Regulatory Package, www.europa.eu.int/information_society/topics /ecomm/all_about/implementation_enforcement/annualreports/9threport/index_en.htm.
 • A. Briining, Veille cle droll europeen no 43; Communication et Commerce electronique, 3 (2001), s. 7.
 • P. Chapman, Inflexible Privacy Laws "Laughable" Says Legal Expert, European Voice, 14-20.02.2002, s. 15.
 • M. de Cock Buning, E. Hondius, C. Prins, M. de Vries. Consumer@Protection.EU. An Analysis of European Consumer Legislation in the Information Society. Journal of Consumer Policy, 24 (2001), s. 287-338. Dz.Urz. WE L 201, s. 37, 31.07.2002 r.
 • COM (2004) 28 final, s. 9 i 19.
 • Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of Regions: On Unsolicitated Commerial Communications or "Spam", COM (2004) 28 final, z 22 stycznia 2004 r., s. 5.
 • Decyzja ramowa Rady 2005/222/WSiSW z 24 lutego 2005 r. w sprawie ataków na systemy informatyczne, Dz.Urz. UE L 69, s. 67 z 16.03.2005 r.
 • Directive 97/66/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 1997 concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the telecommunications sector, Dz. Urz. WE L 24 s. 1, 1998.
 • Dz.U. L 281, z 23.11.1995, s. 31, dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 (Dz.'u. L 284. z 31.10.2003. s. 1).
 • Dz.U. Nr 133, poz. 883. zm. Dz.U. z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 50 poz. 580, Nr 116, poz. 1216, Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, Dz.U. z 2004 r. Nr 25 poz. 219, Dz.U. z 2004 r.
 • Dz.U Nr 171, poz.1800.
 • Dz.Urz. WE L 78, s. l, z 17.07.2000 r.
 • D. Elgesem. The Structure of Rights in Directive 95/46/EC on the Protection of Individuals with Regard to the Processing of Personal Data and the Free Movement of Such Data, Ethics and Information Technology, 1 (1999) s. 283-293.
 • L. Garzaniti, Telecommunications, Broadcasting and the Internet. EU Competition Law and Regulation, London 2000, s. 124.
 • http://www.itu.int/wsis/.
 • W. Iszkowski, Xawery Konarski, Elektroniczne usługi, "Rzeczpospolita" z 4.03.2003 r., s. C3.
 • K. Lasota, Reklama w poczcie elektronicznej w prawie europejskim, PiP, 5 (2002), s. 67.
 • W. Maxwell, Europe implements anti-spam legislation, Communications&Strategies, 51 (2003), s. 151-160.
 • Prawo telekomunikacyjne, art. 2 ust. 48.
 • Report on the Implementation of the EU Electronic Communications Regulatory Package Communication Regulation and Markets 2003, COM (2003) 715 z 19.11.2003.
 • Rozporządzenie (WE) 45/2001. Parlamentu Europejskiego i Rady z 18.12.2000 r. dotyczące ochrony osób fizycznych w ramach obrotu danymi o charakterze osobowym przez instytucje i organy wspólnotowe oraz dotyczące wolnego przepływu tych danych. Dz.Urz. WE E 6. 12.01.2001 r.
 • W. Szpringer. Linking, framing, meta-tagi (perspektywa konkurencji), VaGla.pl, ,,Prawo i Internet" 2005, s. 2.
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. z 2002 r. Nr 144. poz. 1204.
 • S. Wikariak, E-mail pod kontrolą, "Rzeczpospolita" z 16.07.2003 r., s. C1.
 • www.europa.eu.int/rapid.start/cgi/questen.ksh?p_action.get-txt=gt&doc=IP/03/166.
 • ---
 • www.fedma.org.
 • www.ftc.gov/reprts/spam/030429spamreport.pdf.
 • www.nospam-pl.net.
 • www.vagla.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000126431

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.