PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2005 | nr 4 | 7--13
Tytuł artykułu

System dialogu społecznego w latach 2001-2003. Analiza uczestnika. Część I

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podzielonym na dwie części (część druga w numerze 5-6/2005) zaprezentowano tematykę dialogu społecznego w Polsce. W części pierwszej przedstawiono sytuację wyjściową - polski dialog społeczny w latach 1998-2001. Następnie omówiono instytucje dialogu społecznego w systemie politycznym i stan gospodarki, a także przybliżono partnerów społecznych biorących udział w dialogu społecznym - związki zawodowe, pracodawcy, samorząd terytorialny. W artykule przeanalizowano także przyjęty przez rząd w październiku 2002 r. dokument programowy Zasady Dialogu Społecznego. W części tej przedstawiono także zasady działania Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, utworzonej na podstawie uchwały Rady Ministrów nr 7/94 z dnia 15 lutego 1994 r.
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
7--13
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • S.K. Andersen, Dialog społeczny a tradycje państwowe. Systemy i praktyka dialogu społecznego w Irlandii, Hiszpanii, Holandii i Danii, Phare PL 2000, Warszawa 2002.
 • T. Bichta, B. Szumlik, Trybunat Konstytucyjny, w: B. Szum-lik, M. Żmigrodzki (red.), Ustrój organów ochrony prawnej, Lublin 2001, s. 54.
 • G. Cassale, Polska. Dialog społeczny i trójstronność: ewolucja i tendencje, Międzynarodowe Biuro Pracy, Genewa 2002 oraz Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych. Podstawowe informacje, MGPiPS 2004,
 • D. Długosz, Aktorzy i modele procesu podejmowania decyzji publicznych w gospodarce w wybranych systemach politycznych krajów wysoko rozwiniętych, "Studia Polityczne" 1990, nr 9, s. 61-70,
 • DzU nr 100, poz. 1080, z późn. zm.
 • R. Eisisng, M. Cinii, Disintegration or reconfiguration? Organized interests in western Europe, w: P. Heywood, E. Jones, M. Rhodes (eds.), Developments in West European Politics, Palgrave 2002
 • K.W. Frieske, Instytucjonalny pluralizm czy personalne wpływy? Formy reprezentacji interesów gospodarczych w Polsce: pracodawcy, przedsiębiorcy, ludzie interesu, Fundacja im. F. Eberta, Warszawa.
 • K.W. Frieske, Modele zbiorowych stosunków pracy a zdolność gospodarki do tworzenia miejsc pracy, Warszawa 2001.
 • K.W. Frieske, Zasady Dialogu Społecznego, "Polityka Społeczna" 2003, nr 5.
 • J. Gardawski, Konfliktowy pluralizm polskich związków zawodowych, Warszawa 2003.
 • L. Gilejko, Społeczeństwo a gospodarka (rozdział: Główni aktorzy sfery ekonomicznej), Warszawa 2002;
 • L. Gilejko, R. Tawalski, Partnerzy społeczni. Konflikty, kompromisy, kooperacja, Warszawa 2002, s. 8.
 • G. Gili, The Nature and Development of The Modern State, Palgrave 2003, s. 8-12.
 • T. Godlewski, Polskie związki zawodowe a partie polityczne, w: Z. Machelski, L. Rubisz (red.), Grupy interesu. Teoria i działanie, Toruń 2003
 • G. Goździkiewicz, Podstawowe zasady zbiorowego prawa pracy, w: Zbiorowe prawo pracy w społecznej gospodarce rynkowej, Toruń 2000.
 • H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2002, s. 212-215.
 • W. Kozek, Destruktorzy. Tendencyjny obraz związków zawodowych w tygodnikach politycznych w Polsce, w: W. Kozek (red.), Instytucjonalizacja stosunków pracy w Polsce, Warszawa 2003.
 • E. Loffer, Govemance and government: networking with external stakeholders i S. Martin, Engaging with citizens and other stakeholders, w: T. Bovaird, E. Loffler (eds.), Public management and Govemance, Routledge 2003.
 • Z. Machelski, L. Rubisz (red.), Grupy interesu. Teoria i działanie, Toruń 2003
 • M. Pliszkiewicz, Rady ekonomiczne i społeczne w wybranych krajach Unii Europejskiej oraz Europejski Komitet Ekonomiczny i Społeczny, ekspertyza dla MGPiPS, Warszawa 2002. S.K. Andersen, G. Jakobsen, Wzajemne oddziaływanie między organizacjami pozarządowymi i partnerami społecznymi w dziedzinie polityki społecznej i polityki rynku pracy w krajach UE, Phare PL 2000, Warszawa 2003.
 • L. Rychły, R. Pritzer, Social Dialogue At National Level in the EU Accsession Countries, ILO, Geneva 2003.
 • D. Skrzypiński, Organizacje pracodawców i przedsiębiorców w procesie kształtowania się stosunków przemysłowych w Polsce po 1989 r., Toruń, 2001
 • Sprawozdanie z funkcjonowania Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych 23 listopad 2001 r. - 31 grudzień 2002 r., MGPiPS, kwiecień 2003.
 • J. Sroka, Administracja publiczna jako uczestnik trójstronnego przetargu interesów, Wrocław 1999, s. 101.
 • J. Sroka, Dialog społeczny w Polsce, w: J. Sroka (red.), Ewolucja stosunków przemysłowych w Europie Środkowowschodniej, Wrocław 2003, s. 32;
 • J. Sroka, Europejskie stosunki przemysłowe w perspektywie porównawczej, Wrocław 2000, s. 166-205.
 • B. Szepietowska, W sprawie wykonywania inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (art. 118 ust. 2 Konstytucji), Biuletyn "Ekspertyzy i Opinie Prawne" 2000, nr 3.
 • Trójstronna Komisja ds. Społeczno-Gospodarczych. Podstawowe informacje, MPiPS, załącznik nr 7 - Informacja o organizacjach wchodzących w skład Komisji Trójstronnej i biorących udział w jej pracach, Warszawa 2002.
 • E. Wronikowska, Rola państwa w dialogu społecznym w Polsce, "Polityka Społeczna" 2003, nr 5.
 • E. Wronikowska, Uprawnienia Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2002, nr 5.
 • Wyrok Trybunatu Konstytucyjnego z 18 listopada 2002 r. w sprawie art. 241 § 4 Kodeksu pracy na podstawie wniosku Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych.
 • M. Zdyb, Rada Polityki Pieniężnej, w: J. Stelmasiak, J. Szreniawski (red.), Prawo administracyjne ustrojowe, Bydgoszcz, Lublin 2002.
 • K. Zuba, Grupy interesu w procesie przetargów industrialnych w Polsce po 1989 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000000126522

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.