PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2002 | 4 | z. 1 | 7--29
Tytuł artykułu

Protekcjonizm w polityce rolnej Stanów Zjednoczonych i państw Unii Europejskiej wobec procesów globalizacji i integracji : Wnioski dla Polski

Warianty tytułu
The Protectionism in the Agricultural Policy of the USA and EU Countries towards Globalisation and Integration Process
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozważania dowodzące uniwersalnych właściwości skutecznej polityki interwencyjnej państwa w zakresie rolnictwa, dotyczą USA, krajów UE oraz długiego okresu czasu. Autor identyfikuje system redystrybucji dochodów na rzecz rolnictwa w świetle doświadczeń amerykańskich i państw UE. Wskazał na różnorakie dostosowania rynkowe, ich ewolucję oraz instrumenty regulacji. Uwarunkowania polityki protekcyjnej przedstawił autor także w świetle procesów globalizacji gospodarki oraz wpływu tego procesu na integrację wewnętrzną i zewnętrzną rolnictwa i agrobiznesu. Artykuł zakończył wnioskami dla Polski wobec perspektywy integracji z UE.
EN
The main of papers is an indication for objective resource of leading the protective policy towards agriculture. The matter of this sector in an input-output flows and the problem of transfer and retransfer o surplus are under discussion. The author identify the system of agriculture incomes' redistribution in the light of American and Union experiences in the long time periods. Through an analysis of regulating instruments there were specified various market's adjustments to balanced terms of agricultural development in the USA and the EU countries. There were the determinants of protective agricultural policy considering the globalisation in economy and the processes of the integration in the agri-food sector under discussion in the second part of article. The theoretical implication of globalisation s process and adjustment to them the internal and external integration s processes are presented. The case of Poland are estimated from angle of using fiscal and monetary policy in the terms of transformation. Conclusions, which end the paper, can be useful for Poland in the period of pre-access to the European Union. (original abstract)
Rocznik
Tom
4
Numer
Strony
7--29
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Adamowicz M. (1993): Reforma polityki rolnej Unii Europejskiej i ustalenia Rundy Urugwajskiej GATT a sytuacja rolnictwa w Polsce. Wieś i Państwo 1.
 • Cramer G.L., Jensen C.W. (1992): Agricultural Economics and Agribusiness, Chapter 9, J.W. by and Sons Inc., New York.
 • Czyżewski A. (2001): Przepływy międzygałęziowe jako makroekonomiczny model gospodarki, AE Poznań.
 • Czyżewski A. (2000): Rola polityki makroekonomicznej w kształtowaniu warunków dla zrównoważonego rozwoju rolnictwa, Pamiętnik Puławski 1.1., lUNiG, z. 120/1, Puławy.
 • Czyżewski A., Henisz A. (2001): Ekonomia czynnika ziemi [W:] Czyżewski A. (red), Współczesne problemy agrobiznesu w Polsce. Zeszyty Naukowe AE, Poznań.
 • Czyżewski A., Henisz A. (2002): Makroekonomiczne determinanty przemian strukturalnych w rolnictwie, Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem, Zielona Góra, lipiec 2002 r.
 • Czyżewski A., Grzelak A. (2002): Wpływ polityki monetarnej i fiskalnej na pozycję rolnictwa w okresie transformacji, "Wieś i Rolnictwo".
 • Gwiazda A. Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej, Wyd.A.Marszałek, Toruń 2000 r.
 • Ingersent K.A., Rayner A.J. (1999): Agricultural Policy in Western Europe and United States, Northampton, MA, USA.
 • Kawecka-Wyrzykowska E., Synowiec E. (1990): Unia Europejska - Integracja Polski z UE, IKiCHZ, Warszawa.
 • Krzyżanowska Z. (2000): Analiza skutków Agendy 2000 na sytuację rynku mleka w Polsce, s.60-77.
 • Lee J.E. Jr (l 995): Program stabilizacji rynków rolnych w USA, Univ.of Missis., maszynopis, MRiGŻ, Warszawa.
 • Małysz J. (1996): Procesy integracyjne w agrobiznesie, Poznań.
 • Matysz J. (2001): Rozwój agrobiznesu a procesy integracyjne, cz.l, "Wieś i Rolnictwo".
 • Niemczyk J. (2001): Europejski model rolnictwa a tendencje globalizacyjne w sektorze rolno-żywnościowym, "Weś i Rolnictwo".
 • Płowiec U. (2001): (red.), Jaka polityka gospodarcza dla Polski, Belloona, s. 91.
 • Poczta W. (2001): Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej [W:] Gospodarstwa rolne w UE; Koszty i korzyści, FDPA, Warszawa.
 • Rowiński J. (1992): Integracja gospodarki żywnościowej i zagraniczne źródła restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa, lERiGŻ, Warszawa.
 • Schertz L. (1996): Interwencja rządowa na rynkach produktów rolnych w USA, Instytut Badawczy przy Ministerstwie Rolnictwa USA [W:] E.Gorzelak i inni (red.), Interwencjonizm na rynku rolnym, ARR, Warszawa.
 • Seremak-Bułge J. (1998): Szansę i zagrożenia rynku mleka wynikające z włączenia Polski do struktur Unii Europejskiej, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", IRiGŻ, Warszawa.
 • Sznajder M. (1993): System kwot jako metoda polityki rolnej EWG w zakresie mleczarstwa [W:] B.Wojciechowska-Ratajczak, Interwencjonizm państwowy w rolnictwie i gospodarce żywnościowej, Poznań.
 • Stańko S., Przychodzeń M. (1999): Porównanie systemu regulacji na rynku mięsa wołowego w Polsce i UE, Biuletyn ARR, Warszawa.
 • Szymański W. (2001): Globalizacja; Wyzwania i zagrożenia, Difin, Warszawa.
 • Tomczak F. (2000): Rozwój rolnictwa światowego; Uwarunkowania i konsekwencje dochodów, lERiGŻ, Warszawa.
 • WośA. (2001): Konkurencyjność wewnętrzna rolnictwa, lERiGŻ, Warszawa.
 • Woś A. (1971): Rolnictwo i polityka rolna Stanów Zjednoczonych, PWE, Warszawa.
 • Woś A. (2000): Rolnictwo w obliczu narastającego kryzysu, lERiGŻ, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000039158152

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.