PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | nr 6 | 9--25
Tytuł artykułu

Nieuczciwa reklama jako czyn nieuczciwej konkurencji

Autorzy
Warianty tytułu
Deceptive Advertising as the Act of Dishonest Competition
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł zawiera przedstawienie od strony prawnej problematyki nieuczciwej reklamy jako elementu nieuczciwej konkurencji. Autorka omawia definicje reklamy oraz dokonuje krótkiej charakterystyki rodzajów nieuczciwej reklamy. Prezentuje zmiany, jakie zostały wprowadzone w polskim prawie w zakresie reklamy porównawczej, z uwzględnieniem zarówno orzecznictwa sądowego, jak i poglądów doktryny.
EN
The article shows one of many examples of acts of dishonest competition, which is deceptive and banned advertising. The authoress has enumerated kinds of deceptive advertising, defined not only in the act against dishonest competition, but also in specific regulations. Next to the definition of deceptive advertising some suitable examples have been provided and appropriate order issued by the Supreme Court has been quoted. Some legislative means aiming at protection of people whose interests were abused by deceptive advertising have also been showed here. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
9--25
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Art. 13 ustawy z 26 października 1982 r., o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, DzU 1982, nr 35, poz. 230 z późn. zm.
 • Art. 16b ust. 2 ustawy z 2 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, DzU 2001, nr 101, poz. 1114.
 • Art. 19 ustawy z 26 października 1995 r. o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, DzU 1995, nr 1338, poz. 682 z późn. zm.
 • Art. 2 pkt 5 ustawy z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, DzU 1996, nr 10, poz. 55 z późn. zm.
 • Art. 30 ustawy z 11 stycznia 2001 r. o preparatach chemicznych DzU 2001, nr 11, poz. 84.
 • Art. 4 pkt 6 ustawy z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, DzU 1993, nr 3, poz. 94 z późn. zm.
 • Art. 4 ust. 2 ustawy z 10 października 1991 r. o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej, DzU 1991 r., nr 105, poz. 452.
 • Art. 8 ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych, DzU 1998, nr 102, poz. 659 z późn. zm.
 • Art. 8 ustawy z 9 listopada 1995 r., DzU 1996, nr 10, poz. 55 z późn. zm. w brzmieniu na 5 grudnia 2001 r.
 • Barańczyk I., Dozwolone i zakazane porównania w reklamie, "Przegląd Prawa Handlowego" 2000, nr 4, s. 20 i nast.
 • Domagalik M., Ludwik skarży Sunlichta, RP z 5 maja 1993 r., nr 103.
 • Dyrektywa nr 97/55/WE.
 • DzU 1997, nr 43, poz. 217 z późn. zm.
 • Eichmann H., Die vergleichende Werbung in Theorie und Praxis, Kolonia 1967, s. 105.
 • http://www.fairmag.poznan.pl/9.htm.
 • http://www.reklamawpraktyce.pl/117. shtml
 • I ACr 273/92 "Orzecznictwo Sądów Polskich" 1993, nr 2, poz. 35.
 • Lemon J., Reklama i informacja próba definicji, "Doradca Podatkowy" 1999, nr 7-8, s. 37.
 • Matysiak W., Ochrona przed nieuczciwą reklamą, Warszawa 1977, s. 15.
 • Nowińska E., Vall du M., Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Warszawa 2001, s. 142.
 • Nowińska E., Szwaja J., Reklama porównawcza w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, materiały z konferencji Najnowsze zmiany prawa własności intelektualnej, Kraków, 17 stycznia 2001 r.
 • Nowińska E., Zwalczanie nieuczciwej konkurencji, zagadnienia cywilnoprawne, Kraków 1997, s. 63.
 • Sagan R., Zakaz reklamy notariuszy, "Rejent" 1996, nr 4-5, s. 66.
 • Skubisz R., Komentarz UZNK, Warszawa 2000, s. 431.
 • Szwaja J., Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Warszawa 2001, s. 78.
 • Świstowska A., Nieuczciwa reklama jako przykład czynu nieuczciwej konkurencji, "Przegląd Prawa Handlowego" 1994, zeszyt 7-8, s. 22.
 • Tomaszek A., Kiedy reklama jest nieuczciwa, RP z 24 sierpnia 1992 r., nr 198.
 • Tomaszek A., O konstrukcji zarzutu czynu nieuczciwej konkurencji w reklamie, Andrzej Tomaszek, "Monitor Prawniczy" 2001, nr 13, s. 673.
 • Toscani O., Reklama - uśmiechnięte ścierwo, Paryż 1995, s. 15.
 • Ustawa z 16 marca 2000 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji, DzU 2000, nr 29, poz. 356.
 • Ustawa z 19 listopada 1999 roku Prawo działalności gospodarczej, DzU 1999, nr 101, poz. 1178.
 • Wiszniewska I., Ochrona przed reklamą wprowadzającą w błąd, "Przegląd Prawa Handlowego" 1996, nr 2, s. 1.
 • Wiszniewska I., Używanie znaków towarowych w reklamie porównawczej, "Przegląd Prawa Handlowego" 2000, nr 2, s. 1 i nast.
 • Wyrok NSA o/z w Gdańsku z 17 lutego 1999 r., I SA/Gd 259/97, "Biuletyn Skarbowy" 2000, nr 3, s. 30.
 • Wyrok NSA o/z w Katowicach z 12 czerwca 1997 r., I SA/Ka 192/97.
 • Wyrok NSA o/z w Katowicach z 12 czerwca 1997 r., niepublikowany.
 • Wyrok NSA o/z w Poznaniu z 10 czerwca 1999 r., I SA/Po 1947/98.
 • Wyrok NSA o/z w Poznaniu z 6 lutego l996 r., SA/Po 1162/95, "Glosa" 1997, nr 3, s. 31 ; "Prawo Gospodarcze" 1996, nr 12, s. 21.
 • Wyrok NSA o/z w Szczecinie z 6 maja 1998 r., SA/Sz 1411/97.
 • Wyrok NSA o/z we Wrocławiu z 29 marca 1996 r., SA/Wr 1696/95, "Przegląd Orzecznictwa Podatkowego" 1998, nr 2, poz. 57.
 • Wyrok NSA z 28 grudnia 2000 r., III SA 2892/99, "Rachunkowość" 2001, nr 6, s. 19; "Rzeczpospolita" 2000, nr 302, s. C2.
 • Wyrok NSA z 4 grudnia 1996 III S.A. 955/95, niepublikowany.
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 6 listopada 1996 r., I ACr 839/96, "Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego" 1997, nr 10, poz. 57, s. 25, "Prawo Gospodarcze" 1997, nr 6, s. 38.
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 27 maja 1999 r., I ACa 147/99,OSA 2000, nr 3, poz. 11, s. 38.
 • Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z 14 stycznia 1997 r., ICKN 52/96, "Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna" 1997, nr 6-7, poz. 78; "Glosa" 1997, nr 11, s. 30; "Glosa" 1998, nr l, s. 33.
 • Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Wojskowa z 29 grudnia 1992 r., WR 175/92, Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Izba Karna Wojskowa 1993, nr 5-6, poz. 36.
 • Zarządzenie ministra zdrowia z 21 lutego 1994 r. w sprawie zasad i form prowadzenia reklamy i przekazywania informacji o środkach farmaceutycznych i materiałach medycznych, DzU 1994, nr 17, poz. 131.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000042037445

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.